Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces

25. 1. 2016 | Lukáš Visingr
Rubrika: Vzdělávání, Studium | Doba čtení: 2,5 minuty

Jistě si uvědomujeme, že při úspěchu na trhu práce (a v kariéře vůbec) nestačí jenom formální vzdělání a že přinejmenším stejně důležitá je i praxe. Pokud však hovoříme o vzdělání, neměli bychom zapomínat, že zdaleka ne všechny potřebné vědomosti získáme formálním vzděláním ve škole. Vzdělávání je celoživotní proces, a tudíž bychom i po úspěšném absolvování školy a při práci měli pokračovat v prohlubování svých znalostí.

celoživotni vdělávání, proces, kariéra, studium, čtení, četba
celoživotni vdělávání, proces, kariéra, studium, čtení, četba
U některých mladých absolventů se vyskytuje naivní představa, že samotný titul jim zaručuje, že na ně již netrpělivě čekají zaměstnavatelé, kteří nabídnou několikanásobek průměrné mzdy a služební telefon, notebook a auto. Následně bývají nepříjemně překvapeni, když zjistí, že na trhu práce se požadují spíš praktické zkušenosti a že to, co se naučili ve škole, zdaleka nestačí. A pokud v životopisu v rubrice „Vzdělání“ nefiguruje „jen“ střední či vysoká škola, ale třeba i nějaké další položky, rozhodně to nemůže uškodit.


Vzdělávání zaměstanců i podnikatelů

V současnosti můžete narazit na velké množství nabídek nejrůznějších rekvalifikací, školení a kursů téměř na cokoli. Některé jsou placené, jiné prakticky zadarmo, jelikož čerpají příspěvky a dotace z různých zdrojů. Využijte toho! Zdaleka se nejedná jen o ty, kdo jsou zaregistrovaní na Úřadu práce ČR, neboť různé možnosti zvýšení kvalifikace, rozšíření znalostí se dnes nabízejí také zaměstnancům či podnikatelům.
 
Samostatnou kapitolu představuje vzdělávání přímo propojené se zaměstnáním. Běžný postup u mnoha zaměstnavatelů představuje posílání zaměstnanců na rozmanitá školení. Pro firmu se samozřejmě jedná o jakousi „investici“ do zaměstnance, který by si tak měl zvýšit kvalifikaci, což mu umožní efektivnější výkon práce. Žádné pracovní místo však nemáte absolutně jisté, a proto uvažujte i nad tím, že nějaké zdánlivě nudné a nezajímavé školení vám může být vysoce prospěšné také při eventuálním hledání nového místa.
 
„Je pro mě důležité rozšiřovat si kvalifikaci a dále se vzdělávat.“ Může se zdát, že je to jenom prázdná fráze z motivačních dopisů či přijímacích pohovorů. Pro některé zaměstnavatele nebo uchazeče možná ano, ale to je chyba a exces, nikoli žádoucí stav a pravidlo. Existuje dost lidí, kteří si skutečně volí pracovní místo dle nabídek školení, a stejně tak dost firem, pro něž je ochota zaměstnanců dále se vzdělávat podstatná. Nemluvě o podnikatelích, pro něž by mělo být „sebezdokonalování“ standardní součástí tržního boje.


Hlavně čtěte!

Vzdělávání má však probíhat i samostatně a individuálně. Co to znamená? Hlavně čtěte! Není to taková samozřejmost, jak si třeba myslíte, jelikož řada lidí čtení podceňuje. A ne, teď nejde o Hru o trůny či Padesát odstínů šedi. Sledujte odborné a naučné knihy, časopisy a internetové stránky z vašeho oboru. Udržujte si povědomí o novinkách, ale kromě toho i jakýsi všeobecný rozhled, bez něhož se můžete dostat do trapné situace.
Vzdělávání je každopádně neobyčejně široký a pestrý proces, takže předchozí rady mohou být ve skutečnosti jen malým příspěvkem. Při vyplňování rubriky „Vzdělání“ v životopisu se tedy dobře zamyslete, co vše kromě absolvování škol můžete uvést. Pokud vám to čas a prostředky dovolí, určitě investujte právě do zlepšení svých vědomostí. To, co víte, vám nikdo nesebere a může to pro vás znamenat důležitý kariérní posun.

Na podobné téma

Kam po absolvování bezpečnostních studií?

Ekonomická krize nahrává akademické kariéře

Návštěva virtuálního veletrhu na vlastní kůži

Moot court – žádné ticho v soudní síni!