10 nejčastějších profesí absolventů práv

1. 2. 2016 | Beáta Koukalová
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2 minuty

V České republice se nachází čtyři právnické fakulty, které každoročně opouští takřka 2 000 mladých právníků. Jejich počet je tak vysoký, že se naprostá většina z nich nedokáže v právnické sféře uplatnit. Po dokončení školy proto právnickou praxi vykonává jen asi 30% z nich. Jaké jsou nejčastější právnické profese absolventů práv?

právnici, prf, hledání práce
právnici, prf, hledání práce

Advokátní koncipient

Jako koncipient pracuje naprostá většina čerstvých absolventů práv. Jsou zaměstnáni v menší nebo větší advokátní kanceláři a vyřizují právnickou agendu pro jednoho nebo více advokátů, od soupisů podání přes jednání s klienty až po zastupování před soudem. Mzda se pohybuje v závislosti na velikosti a štědrosti kanceláře od minimální mzdy až k 25 000 Kč či ještě výše. Po třech letech je koncipient oprávněn složit advokátní zkoušku a založit si vlastní advokátní praxi.

Úředník ve veřejné správě

Stát se úředníkem asi nebude snem žádného z absolventů práv, přesto však budou mnozí rádi, když získají alespoň takovou práci. Mohou přitom pracovat na obecním, městském či krajském úřadě a na ministerstvu, na specializovaných úřadech jakou jsou finanční a pracovní úřady, ale také v mnoha institucích různého druhu jako je například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí či v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Zaměstnanec exekutorského úřadu

Nejeden absolvent je zaměstnán u soudního exekutora, jemuž pomáhá zajišťovat výkon exekucí a s tím spojenou agendu. Po třech letech právnické praxe se může pokusit o složení exekutorských zkoušek a následné založení vlastního exekutorského úřadu. 

Podnikový právník

Podnikoví právníci jsou zaměstnanci podnikatele. Musejí být dobře obeznámeni s problémy podniku, aby byli schopni zajišťovat jeho chod a vztahy s jinými podnikateli či zaměstnanci po právní stránce. Výkon této profese si žádá velký rozhled a zkušenosti, a proto společnosti přijímají jen právníky s víceletou praxí.

Notářský koncipient

Práci u notáře nevykonává velké množství absolventů, protože je v České republice počet notářů omezen a působí jich jen okolo 450. V náplni práce koncipienta může být sepisování notářských zápisů, pomoc při provádění vidimace a legalizace, protestace směnek, vydávání výpisů z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a jiných registrů, osvědčování provedení úkonů a mnohé další. Po pěti letech notářské praxe může koncipient složit notářskou zkoušku a čekat na jmenování notářem.

Čekatel na státním zastupitelství

Čekatel se podílí na provádění úkonů státního zastupitelství, a připravuje se tak na vykonání závěrečné zkoušky, po které se stane státním zástupcem. Během praxe čekatel provádí jednoduché úkoly, bývá pověřen zastupováním u soudu, vyřizuje dožádání, doručuje písemnosti osobám ve vazbě, sepisuje protokol o podaném vysvětlení, rozhoduje o svědečném, připravuje podklady pro rozhodnutí, účastní se návštěv obviněných ve vazbě a další. Výběrové řízení na pozici čekatele však bývají vypisována velmi zřídka a hlásí se na ně velký počet zájemců. 

Policie

Práce u policie může být pro mnohé absolventy snem, pro jiné však jedinou možností, jak si najít práci. Čeká je klasické přijímací řízení s psychotesty a testy fyzické zdatnosti. Po jejich zvládnutí se stanou řadovými policity. Jejich vzdělání jim však pomůže k rychlému kariérnímu postupu, kdy se mohou stát policejními vyšetřovateli. Tato pracovní pozice jim pak může otevřít pomyslná vrátka na státní zastupitelství.

Justiční čekatel

Justiční čekatel pracuje u soudu a podílí se na jeho rozhodovací činnosti. Připravuje se tak na vykonání odborné justiční zkoušky, aby se mohl stát soudcem.

Uplatnění v cizině

Mnoho absolventů nad hledáním práce ve své vlasti zlomí hůl a raději odjede za štěstím do zahraničí. Zde si buď zkvalitňují vzdělání studiem na prestižní škole, pracují v mezinárodních advokátních firmách nebo pracují na zlepšení jazykových dovedností, aby se mohli po návratu do Česka lépe uplatnit na trhu práce.

Protože se počet absolventů práv každoročně navyšuje a státní sféra nedokáže vyjít vstříc veškeré poptávce, jsou mladí právníci často nuceni pracovat v jiných oblastech, např. v personálních a auditorských firmách, v oboru marketingu a managementu, překladatelství nebo začnou podnikat.

Na podobné téma

3 pohledy: Multi-level marketing jako přivýdělek

Nahlédněte do tajů Public relations

Za tebou – genetik s kamerou!

Zaměstnavatelem roku 2011 je výrobce skla