Etiketu na pracovišti nepodceňujte

25. 5. 2016 | Alena Klimková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Společenská pravidla by se měla dodržovat i na pracovišti. Někteří lidé v tom ovšem silně tápou. I přesto, že je každé pracoviště jiné, umět se chovat dle zaběhlých pravidel je základ a pomůže vám už při pohovoru. Víte vůbec, jak správně zdravit, komu jako první podávat ruku, jak je to s tykáním nebo jak se chovat při jízdě výtahem? Přinášíme stručný přehled etikety na pracovišti.

etiketa, pracoviště, zaměstnání, tykání, podání ruky
etiketa, pracoviště, zaměstnání, tykání, podání ruky

Zdravení a podání ruky

Řešili jste už na pracovišti, kdo má koho jako první pozdravit? Abyste se nedostali do prekérní situace, pamatujte, že jako první zdraví vždycky ten zdvořilejší. Pokud však chcete prvenství pozdravu blíže specifikovat, podle pravidel etikety platí, že podřízený zdraví nadřízeného (a to bez ohledu na věk a pohlaví), mladší staršího a jako první zdraví také ten, kdo právě vešel do místnosti.

Ovšem, co se týče podání ruky při pozdravu, jako první vždy ruku podává nadřízený podřízenému nebo starší mladšímu. Slušností je při podání ruky vstát, mírně se usmát a podívat se tomu druhému do očí.          

Nabídka tykání

V dnešní době si mezi sebou tykají nejen kolegové, ale i šéfové s podřízenými, což bylo před několika desítkami let takřka nemyslitelné. Ovšem i vykání má v sobě jistá pozitiva. Kromě toho, že vykáním jeden druhému projevuje úctu, si lze také od toho druhého udržet větší odstup, což může být v některých situacích přínosné.

Kdo má na pracovišti právo nabídnout tykání? Podle pravidel etikety to má být vždy osoba společensky významnější. V prvé řadě nabízí tykání nadřízený podřízenému, žena muži, starší kolega kolegovi mladšímu a stávající zaměstnanec nově přijatému kolegovi. Zaměstnanci-nováčci si mohou přitom nabídnout tykání navzájem.

Přijetí nabídnutého tykání byste ovšem neměli brát jako samozřejmost. Pokud byste totiž chtěli stále zůstat u vykání, nemusíte se obávat toho, že by bylo vaše odmítnutí tykání vnímáno jako neslušné. Musíte na to jít ale taktně. Od věci není třeba užití věty "Raději bych zůstal/a u vykání, jsem na to totiž zvyklý/á, nezlobte se." nebo "Víte, když druhým v práci vykám, lépe se mi s nimi spolupracuje". Kolega, který vám vykání nabídl, by měl toto vaše stanovisko s pochopením přijmout.

A pozor. Na pracovišti by neměl nikdo bez předchozí dohody tykat druhým. Jednostranné tykání totiž může působit urážlivě, a tudíž tak může nepříznivým způsobem ovlivnit atmosféru na pracovišti.

Jízda výtahem

Svá pravidla má také jízda výtahem. Při vstupu do výtahu, podobně jako do dveří, byste měli dávat přednost společensky významnějším lidem. Tedy zpravidla svým nadřízeným. Když vstoupíte do výtahu, měli byste pozdravit, a při výstupu se zase s ostatními rozloučit. A pozor, při jízdě výtahem se cizím lidem nedívejte do očí, je to bráno jako neslušné.

Telefonování a soukromé hovory

Tak v tomto bodě lidé na pracovišti často chybují. Podle pravidel etikety by totiž měli ztišit hlasité vyzvánění mobilního telefonu, ve své pracovní době pouze výjimečně telefonovat rodině nebo známým a snažit se do telefonu mluvit potichu, aby nerušili pracující kolegy. Ovšem v tomto případě bývá opak pravdou.

Oblékání: Na co si dát pozor?

Chcete se v zaměstnání vyhnout nelichotivým pohledům kolegů a kolegyň? I když možná ve vaší práci oficiálně žádný dress code neexistuje, jste-li žena, rozhodně do zaměstnání nechoďte v šatech bez ramínek, v průsvitných tkaninách, v kratičkých minisukních nebo s holým bříškem. A co je zapovězeno mužům? Zpravidla to jsou velmi krátké kraťasy a často i kontroverzní žabky či sandály (zvlášť pokud jsou doplněny ponožkami).

Na podobné téma

Kdy máte v zaměstnání nárok na pracovní volno 1

Proč hledat práci přes personální agenturu

Růžové prohlášení. Nenáviděné, ale užitečné

Kdo má nárok na placené volno při pohřbu?