Kombinace oborů: Několik úspěšných příkladů z praxe

7. 9. 2017 | Lukáš Visingr
Rubrika: Vzdělávání, Studium | Doba čtení: 2,5 minuty

Řada vysokých škol nabízí studentům různé kombinace oborů a vlastně kdokoliv má možnost, aby k už absolvovanému studiu připojil ještě další. Na trhu práce tak přibývá absolventů, kteří se mohou chlubit opravdu roztodivnými kombinacemi oborů. U někoho jde hlavně o výsledek prostého zájmu či spontánního rozhodnutí, zatímco u jiných se jedná o dlouhodobý záměr, jak se propracovat na svou vysněnou pracovní pozici.

studium, obor, kombinace, absolvent, andragogika, právo, zaměstnání
studium, obor, kombinace, absolvent, andragogika, právo, zaměstnání
Mezi tyto úspěšné absolventy patří např. Aleš Winkler, kterého vždy fascinovaly cizí jazyky a kultury. Vedle německé filologie a filozofie studoval evropské právo a politologii na několika univerzitách, získal tři magisterské tituly, prodělal též řadu stáží v zahraničí. „Pak následovalo rozesílání profesních životopisů na všechny strany, jak to zajisté zná každý absolvent,“ hovoří o svých rozsáhlých zkušenostech Aleš, který poté zakotvil v prestižním Institutu pro Dunajský prostor a střední Evropu, díky čemuž dnes bydlí ve Vídni.

Velice pestrým životopisem se může pochlubit i Tereza Trnavská, která studovala sociologii a andragogiku, tzn. vzdělávání dospělých. Posléze pracovala jako učitelka angličtiny a potom se uchytila ve státní správě, ale nadále stojí spíše o učení. Nyní si tedy během mateřské dovolené dokončuje kurs lektorství anglického jazyka, což by jí rozšířilo možnosti působení ve školství. Vedle toho uvažuje i o práci speciálního pedagoga.


Dobrá kombinace je sázka na jistotu

Aleš a Tereza tak reprezentují příklady absolventů, kteří vsadili na kombinaci jazyků a něčeho „obecného“, v jejich případě práva a andragogiky. Soudobá ekonomika stojí na sektoru služeb a informací, což v kombinaci s globalizací znamená, že takové spojení má velice dobrou šanci na úspěch. Ostatně i samotná andragogika zaznamenává velký vzestup, protože existuje snaha o systematické zvyšování kvalifikace různě znevýhodněných skupin, jimiž jsou nezaměstnaní, svobodné matky, senioři nebo třeba osoby ve výkonu trestu.
 
Další příklad může vlastně poskytnout šéfredaktorka tohoto webu. Petra Štorková absolvovala žurnalistiku a češtinu na univerzitě. Kromě toho se intenzivně vzdělávala v personalistice, což ji pak dovedlo k založení tohoto portálu. Ale samotná žurnalistika je také vysoce zajímavá pro kombinování, protože při spojení s jiným speciálním oborem představuje optimální základ pro publicistické působení v příslušné speciální oblasti. Zmíněné spojení žurnalistiky s češtinou se navíc může hodit na pozici korektora nebo editora.
Aleš Winkler vzkazuje: Nenechme se ničím a nikým odradit a jděme za svými sny! Foto: Archiv/ Aleš Winkler


Zkuste technické obory

Mezi obory, které se nabízejí jako „jedna půlka“ perspektivní kombinace, náleží i ekonomie či management. Když se totiž spojí s nějakým dalším technickým nebo jiným studiem, absolvent může potom najít místo jako ekonom nebo manažer v oné odborné oblasti, kterou díky „druhé půlce“ oné kombinace zná. Podobných výsledků se asi dá dosáhnout i prostřednictvím spojení technických oborů třeba s marketingem nebo veřejnou správou.
Na závěr ještě dejme slovo Alešovi, jenž se rozhovořil o tom, že se kromě podpory setkal také se závistí či pomluvami. „Je potřeba se smířit se skutečností, že mladý a úspěšný člověk může některé méně úspěšné ve svém okolí stylem svého života provokovat,“ říká Aleš, který ovšem vzkazuje něco, co se k nezvyklým spojením oborů hodí: „Nenechme se ničím a nikým odradit a jděme za svými sny, protože pocit vítězství, který provází život každého úspěšného člověka, patří k nejhezčím pocitům, jaké vůbec můžeme zažít.“

Kombinace oborů: Co vám usnadní nalezení místa?

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

Na podobné téma

Spolčení na Fakultě sociálních studií

Nový studijní řád MU v praxi

Spolek přírodovědců: seberealizace i zkušenosti

ELSA: spolek pro budoucí právníky