Poradci: proč stojí za to pomáhat

5. 10. 2015 | Petra Kadlecová
Rubrika: Studentské aktivity, Studium | Doba čtení: 2,5 minuty

Poradci Masarykovy univerzity pomohli již tisícům studentů, dalším právě pomáhají a práce jim rozhodně jen tak nedojde. Odměnou jsou jim zkušenosti, přehled, růst osobnosti, ale i poděkování, kontakty a kompletní připravenost na plnohodnotné zaměstnání i přímo nabídky práce. K čemu všemu se v rámci poradcování dostali a koho mezi sebe hledají prozradí následující rozhovor. Odpovídají dva zástupci Studentských poradců Vlasta a Dalibor.

poradci, masarykova univerzita, aktivita studentů
poradci, masarykova univerzita, aktivita studentů
Co vám "poradcovství" dalo, krom hromady zkušeností?
Vlasta: „Zlepšila jsem se v soft skills, jednání s lidmi, poznala studenty i z jiných fakult a díky tomu mám možnost zjišťovat, jak to kde chodí. Poznala jsem, jak MU funguje. Mám velký rozhled a mnoho zkušeností s aplikováním práva v praxi. Krom jiného mi otevřeli dveře do dalších zajímavých studijních i pracovních příležitostí."
Dalibor: „Schopnost jednat s lidmi. V jedné rovině jde pochopitelně o potřebu správně uspokojit poptávku klientů - studentů v nouzi, v druhé rovině jde potom o naše vnitřní fungování. Během působení v předsednictvu jsem se naučil, jak správně komunikovat s kolegy z týmu, jak dotáhnout do konce projekt, jak motivovat ostatní k práci apod. Věřím, že tyto dovednosti dokážu využít v jakémkoliv dalším zaměstnání či vlastním podnikání."

Co je pro vás nejzajímavější?
Vlasta: „Kontakty. Hodně poradců je zároveň senátory, nebo jsou jinak aktivní na své fakultě.
Dalibor: „Dlouhodobě se zajímám o public relations a měl jsem možnost podle svých představ formulovat naší image od samého začátku našeho projektu. Bylo vzrušující sledovat, jak díky informační kampani pomalu roste počet dotazů a jak první studenti začínají osobně chodit na konzultační hodiny."

A co vás potěší?
Vlasta: „Dokonce máme speciální formulář, kam si hezká poděkování dáváme a v případě demotivace se jimi těšíme."
Dalibor: „Jednou jsme dostali pohled ze zahraničí od studentky, jejíž problém patřil mezi právě ty komplikovanější a která díky naší pomoci mohla dostudovat bakaláře a v navazujícím magisterském vyjela na zahraniční studijní pobyt. Velmi si ceníme také ocenění od vedení fakult a univerzity. Mě osobně v poslední době velmi potěšilo, když naši iniciativu jmenovitě ocenil např. pan prorektor Němec."

„Každé poděkování od studentů je pro nás důkazem, že jsme svou práci dělali dobře, že má smysl a že bychom v ní měli pokračovat."

Kdo vlastně může být Poradcem? Co je k tomu potřeba?
Dalibor: „Ideální člen je ten, kdo věří naší vizi, kdo rád pomáhá studentům, kdo se za ně neváhá bít třeba na půdě akademického senátu. Měl by mít vztah jak ke studentům - obvykle mladším kolegům, kteří potřebují pomoci od někoho zkušenějšího - tak k Masarykově univerzitě jako alma mater, kterou má rád."
Vlasta: „Je bezpodmínečně nutné, aby to člověka bavilo a měl pocit, že to má smysl."

Měsíčně zvládnete zhruba stovku případů, jak to děláte?
Vlasta: „Obecně platí, že si poradci řeší primárně případy své fakulty a toho, čemu rozumí. Rozhodně netvrdíme, že všichni rozumíme všemu, ale máme mezi s sebou poradce, kteří jsou odborníky na poplatky, na právo a podobně, takže pokud dáme hlavy dohromady, jsme vcelku chytrá parta."
Dalibor: „V prvé řadě jsme poradci sami sobě. Docela hodně případů řeší víc členů týmu dohromady. Sdílíme si zkušenosti. Pokročilí studenti Právnické fakulty MU řeší z právního hlediska složitější dotazy. Důležitým partnerem a zdrojem informací pro nás je zejména Studijní odbor Rektorátu MU, studijní oddělení fakult a proděkani pro studium."

Oficiální stránky: http://poradci.muni.cz

Na podobné téma

Chorvatsko je nám blízké, tvrdí studentka balkanistiky

Hledáte práci? Pomůže vám jazykový certifikát

ELSA: spolek pro budoucí právníky

Hledáte práci? I univerzita může pomoci