Ušetřit podnikatelům umožňují slevy na dani

16. 3. 2011 | Petra Štorková
Rubrika: Podnikání, Práce

Každý, kdo pobírá mzdu nebo generuje zisk ve své firmě, si může uplatnit několik slev, které mu sníží daňový základ, nebo dokonce již vypočítanou daň. Na uplatnění těchto výhod máme čas do 1. dubna.

Každý, kdo pobírá mzdu nebo generuje zisk ve své firmě, si může uplatnit několik slev, které mu sníží daňový základ, nebo dokonce již vypočítanou daň. Na uplatnění těchto výhod máme čas do 1. dubna, což je poslední termín, kdy je možné podávat daňové přiznání. Pojďme si představit jednotlivé slevy a možná vám i ušetřit několik korun. Důležité je nepomíchat, co od čeho odečíst.

Když si živnostník připravuje daňové přiznání, od příjmů odečte výdaje a získá zisk. Pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je tento zisk zároveň daňový základ (tedy něco jako roční součet mezd zaměstnanců).

Důležité je ale také upozornit na to, že do daňového přiznání byste měli zařadit i jiné příjmy, pokud jste například student, živnost je na vedlejší činnost a vy máte ještě jinou brigádu kupříkladu na dohodu o provedení práce, tak se vaše příjmy z podnikání sčítají i s příjmy z příležitostné činnosti na dohodu.

Daňový základ si ale může OSVČ ponížit krom fakturovaných nákladů také dalšími položkami. Podrobný soupis je uveden v § 15 Zákona o daních z příjmů. Uveďme si alespoň některé případy, kdy si můžete ze základu daně odečíst určitou částku. Jedná se o:

1/ Dar: Hodnota peněžního nebo věcného daru musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1 000,-, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar můžete počítat i bezplatné darování krve, tento dar se oceňuje částkou 2 000,-.
2/ Úroky z úvěru: Jedná se o úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr poskytnutý na bytové potřeby, max. ve výši 300 000 korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.
3/ Platby penzijního připojištění: Částka za penzijní připojištění se státním příspěvkem je o 6 000,- ponížený roční součet příspěvků. Maximálně lze odečíst 12 000,-.
4/ Platby životního pojištění: Podmínkou je min. doba trvání smlouvy 5 let a navázání čerpání na dosažení 60 let věku. Maximálně lze odečíst 12 000,-.
5/ Daňovou ztrátu: Důležité je, že tato ztráta vznikla podnikateli v předchozím zdaňovacím období nebo jeho části, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.0139 slevy-na-dani msoffice

Když takto ponížíte daňový základ, můžete výslednou částku danit 15 %. Vyjde vám daň, kterou byste měli zaplatit. Tuto částku lze ale dále snižovat, a to na základě § 35 Zákona o daních z příjmů. Máte následující možnosti slev na dani:

1/ Sleva na poplatníka (24 840,-): Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci s trvalým bydlištěm na území ČR (vč. studentů a seniorů).
2/ Sleva student (4 020,-): Uplatnit může každý do 26 let, kdo se soustavně připravuje na budoucí povolání denní formou studia (v případě postgraduálu se hranice posouvá na 28 let).
3/ Sleva na manželku či manžela: Od vypočtené daně si může 24 840,- odečíst také ten, kdo žije v jedné domácnosti s manželkou/manželem, která/který nemá žádné příjmy, nebo si za kalendářní rok nevydělá více než 68 000,-. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, lze si od vypočtené daně odečíst 49 680,-, tedy dvojnásobnou slevu.
4/ Daňové zvýhodnění na dítě: Na každé vyživované dítě si lze odečíst 11 604,-. Je-li dítě zdravotně postižené, odečítá se 23 208,-, tedy dvojnásobek. Tuto slevu si může odečíst pouze jeden z rodičů.

Zákon o daních z příjmů je ke stažení zde.
Více o daňovém přiznání podnikatelů: Daňové přiznání: Pro OSVČ velmi aktuální téma

Příklad z praxe:
Pětadvacetiletý Jakub studuje poslední ročník vysoké školy, má živnostenské oprávnění, přivydělává si občasnými IT zakázkami. Za rok 2010 jeho celkové příjmy (tedy vydané faktury) činily 300 000,-. Jakub se rozhodl nevyužít paušální odečet daně a nákladovou evidenci si vedl sám. Výdaje byly 120 000,-. Zisk jeho firmy za rok je tedy 180 000,-. Jakub si platí životní pojištění v hodnotě 500,- měsíčně, ročně na pojistkách zaplatil 6 000,-. O tuto částku si může snížit daňový základ. Jakubův daňový základ je tedy 174 000,- a z toho odvozená 15procentní daň je 26 100, -. Sleva na poplatníka je 24 840,-. Tím se Jakubova daň snižuje na 1260,-. Jelikož je ale student, má nárok snížit si výslednou daň ještě o slevu pro studenty, tedy o 4 020,-. Tím se jeho daň dostává do záporných položek a Jakub tudíž v letošním roce neplatí za svoji podnikatelskou činnost žádné daně.

Přehled:

Příjmy

+ 300·000,-

Výdaje

- 120·000,-

Zisk

+ 180·000,-

Snížení základu o životní pojistku

- 6000,-

Daňový základ

+ 174·000,-

15% daň

+ 26·100,-

Sleva na poplatníka

- 24 840,-

Sleva na studenta

- 4·020,-

Celková vypočtená daň

- 2 760,-

Zaplacená daň

0,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

 

Na podobné téma

Oblíbená brigáda studentek: hlídání dětí

Do Bruselu, Lucemburku i jinam

Francouzi by mohli Čechy učit vyššímu sebevědomí

To nejhorší je průvodkyně s monotónním hlasem