Tip na zajímavý kurz: Posouzení věrohodnosti

4. 2. 2012 | Petra Štorková

"Kariérní centrum Masarykovy univerzity pořádá zajímavý kurz s názvemPosouzení věrohodnosti aneb psychologie v policejní praxi. Přednášet bude Mgr. Ondrej Kubík, Ph.D., který se odborně věnuje problematice kriminální a sociální psychologie. Působí jako odborný konzultant pro potřeby Policejního sboru SR.

 

Kariérní centrum Masarykovy univerzity pořádá zajímavý kurz s názvemPosouzení věrohodnosti aneb psychologie v policejní praxi. Přednášet bude Mgr. Ondrej Kubík, Ph.D., který se odborně věnuje problematice kriminální a sociální psychologie. Působí jako odborný konzultant pro potřeby Policejního sboru SR.

Seminář bude zaměřený na využití psychologických poznatků v právních odvetví a prezentacia Slovenského Institutu aplikované psychologie. Prezentace tématických okruhů akreditovaného vzdelávacího programu „Psychologické posudzování věrohodnosti a současné metódy kriminální, investigativní a právní psychologie“ úvod do studia psychologie věrohodnosti a lhaní. Přijďte na ochutnávku akreditovaného kurzu, který se bude celý konat zanedlouho v Olomouci.

Témata semináře

- Lhaní, druhy lží, věrohodnost – všeobecná, specifická
- Lhaní jako specifický druh sociální interakce z pohledu sociální psychologie
- Kognitivní aspekty lži
- Emocionální aspekty lži
- Ukázka psychologických posudků a představení metody „Obsahová analýza – CBCA“ jako metody posouzení písemné formy výpovědi.

Získáte vědomosti z oblasti psychologického posuzování věrohodnosti a lhaní v kontextu forenzních a komerčních aplikácí. Porozumíte obsahu jednotlivých psychologických (verbálních, neverbálních, paralingvistických) kritérií věrohodnosti a lhaní.
Přijďte si rozšířit vědomosti v oblasti práva, psychologie, seznámit se s odborníkem. Účast na semináři s odborníkem je zdarma.

Více na http://www.kariera.muni.cz/cz/o-nas/aktuality/novinky/posouzeni_verohodnosti_Kubik

Na podobné téma

Jaké jsou druhy platových tříd?

Stáž odhaluje požadavky pracovního trhu

Assessment Centrum hledá nejvhodnější uchazeče

PRÁVNÍ PŘEDPISY z personální oblasti