Testy osobnosti: Jeden ze střípků výběrového řízení

17. 5. 2016 | Alena Klimková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 3 minuty

Testy osobnosti jako součást přijímacího řízení? V dnešní době nic neobvyklého. Testy osobnosti mají přitom v oblibě nejen větší mezinárodní společnosti. Na tyto testy si potrpí i tuzemské firmy, ať už se uchazeč hlásí třeba „jenom“ na pozici asistentky. Testy osobnosti jsou vesměs zaměřeny na měkké dovednosti, zjišťují tedy motivaci uchazeče o zaměstnání, jeho schopnosti a profesní dovednosti.

test osobnosti, práce, výběrové řízení, příprava
test osobnosti, práce, výběrové řízení, příprava

Testy osobnosti jako nástroj personalistů

Proč jsou v současné době testy osobnosti tak rozšířené a těší si oblibě u společností, které aktuálně vyhlásily výběrové řízení? Výsledky testů osobnosti totiž personalistům dané společnosti ukážou, jaká jste osobnost a co vám jde lépe, a co naopak hůře.

V čem tkví podle českých zaměstnavatelů hlavní přínos testů osobnosti? V prvé řadě je to získání jistoty spolehlivějšího a méně riskantního rozhodnutí, čeští zaměstnavatelé si chválí rovněž možnost učinit objektivnější rozhodnutí, poukazují na úsporu času a nakonec na možnost dobře předpovědět výkon budoucího zaměstnance.

Pro koho jsou testy určeny?

U jakých pozic se s testy osobnosti většinou setkáte? V České republice je to nejčastěji u výběrového řízení v rámci vyššího i nižšího managementu a u výběrového řízení pro úřednické či absolventské pozice. Testy osobnosti se zpravidla vyplňují na místě konání výběrového řízení, nebo odkudkoli online v předem dohodnutý den a hodinu.

Významné informace pro zaměstnavatele

Výsledky testů osobnosti dokážou zaměstnavateli doplnit informace, které uchazeč o zaměstnání uvedl v životopisu a které také prozradil během přijímacího pohovoru. Díky testům osobnosti tak může váš potencionální zaměstnavatel zjistit, zda svou osobností a svým přístupem zapadnete do jeho firmy, anebo v rámci konkrétní pozice do určitého týmu lidí.

Motivace a měkké dovednosti

Testy osobnosti nejčastěji zjišťují měkké dovednosti, tedy motivaci, schopnosti a profesní předpoklady. Vyplněním těchto testů tak personalistům například prozradíte, jak reagujete na kritiku, jaký máte styl komunikace, jak se chováte k druhým lidem, zda umíte pracovat v týmu nebo zda jste kreativní či inovativní.

Co byste měli dále vědět?

  • V testech osobnosti rozhodně nejsou pouze správné, nebo pouze špatné odpovědi. Na určitou pracovní pozici do určité společnosti se totiž hodí vždy trochu jiný typ osobnosti.
  • Podle psychologů současné testy osobnosti dosahují platnosti kolem 70 procent. V jedné třetině případů se tak mohou mýlit. Navíc, každý z testů osobnosti je pouze určitým nástrojem – to, jak bude interpretován, záleží na tom, kdo, jak a k čemu tento test použije.
  • Do testů osobnosti je zabudováno tzv. lžiskóre, které dokáže určit, zda jste měli v testu tendenci vylepšit obraz sebe sama. Proto se v testu raději nesnažte lhát a odpovídejte upřímně.

Psychometrické testy

Testy osobnosti jsou součástí tzv. psychometrických testů, které velmi často tvoří součást výběrového řízení. Kromě testů osobnosti se psychometrické testy skládají z testů, které měří tzv. tvrdé dovednosti. Ať už jde třeba o test učení, test koncentrace, testy analytického myšlení, test logického myšlení nebo test určování priorit. V případě testů měřicích tvrdé dovednosti přitom na rozdíl od testů osobnosti existují správné a špatné odpovědi.

Na podobné téma

Motivační dopis – stále nevíme, jak na něj

Vznikl nový portál. Zprostředkovává doučování

Jaké jsou druhy platových tříd?

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný