Jak projít filtrem personalisty: Zaměřeno na životopis

31. 3. 2017 | Alena Klimková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Personalisté se jednomu životopisu věnují v průměru pár desítek vteřin. Během takto krátkého časového úseku poznají, zda jste vhodným kandidátem pro danou pracovní pozici, nebo nikoliv. Jaké informace by tedy měl váš životopis obsahovat, aby byl pro personalistu zajímavý tak, že byste byli pozváni na přijímací pohovor?

cv, životopis, peronalista, výběr, zaujmout, výběrové řízení
cv, životopis, peronalista, výběr, zaujmout, výběrové řízení

Personalisté si CV pročítají pouze zběžně

Podle personální agentury Grafton Recruitment personalisté čtou životopisy pouze zběžně. Jednomu životopisu se věnují v průměru deset až dvacet vteřin. Zhruba v osmdesáti procentech tohoto času se zaměřují na několik podstatných bodů. Zaujme je nejvíce:
 
  • Vaše jméno.
  • Doba, po kterou jste působili na předchozí pracovní pozici.
  • Vaše aktuální pozice a název firmy, ve které pracujete.
  • Doba, po kterou působíte na své aktuální pozici.
  • Název pozice a název firmy ve vašem předešlém zaměstnání.
  • Vaše vzdělání.
 
Zbytek tohoto času personalisté stráví skenováním klíčových slov, která souvisejí s pracovní nabídkou, o kterou se ucházíte. Může to být název programu, se kterým budete pracovat, cizí jazyk, který zaměstnavatel vyžaduje, nebo charakterová vlastnost, která je vhodná pro danou pozici.


Čeho se v životopise držet a personalista to ocení

Chcete u personalisty prostřednictvím svého CV nasbírat plusové body? Potom při jeho psaní myslete na následující pravidla:

1. Vyvarujte se gramatických chyb
Dle průzkumu personálně-poradenské agentury Hudson, který proběhl v roce 2011 na vzorku českých firem zaměstnávajících přes 70 tisíc lidí, více než 97 procent personalistů hodnotí chyby a špatný pravopis v životopisu velmi negativně.  Další minusové body u personalistů získáte i v případě, bude-li váš životopis psán ve třetí osobě jednotného čísla.

2. Pište pouze pravdivé informace
Ve svém životopise nelžete. Vaše nepravda může být odhalena během přijímacího pohovoru, tímto pak můžete být vyřazeni ze seznamu uchazečů o danou pracovní pozici. Podle personalistů lidé v životopisech nejčastěji upravují data své předchozí praxe, informace o své pracovní pozici, ale i vzdělání. Zamlčí třeba, že někde vydrželi pouze do konce zkušební doby, přiřknou si vyšší pracovní pozici, než ve skutečnosti vykonávali, nebo uvedou název vysoké školy, ale nedodají, že ji nedokončili.

Personalista by měl při přijímacím pohovoru vždy do detailu probrat jednotlivé časové úseky s uchazečem – ideálně bez toho, aby měl uchazeč životopis před sebou. Z jeho vyjadřování se poté dá usoudit, zda si je jistý, či něco skrývá. Ondřej Hajský, personální agentura Manpower.
3. Odkažte na svého současného nebo předešlého zaměstnavatele
Aby si personalisté mohli udělat obrázek o vaší aktuální či předchozí pracovní pozici, uvítají, když ve svém životopisu uvedete kontakt na vašeho zaměstnavatele. Podle výzkumu společnosti Hudson tuto skutečnost uvítá více než 40 procent firem.

4. Zůstaňte nohama na zemi, nenafukujte
Spousta uchazečů o zaměstnání se snaží udělat dobrý dojem, není proto výjimkou, že v zájmu tohoto nadhodnocují v životopisu své schopnosti. Vy takoví nebuďte. Zkušení personalisté by vás stejně odhalili
Evergreenem je nadhodnocování jazykových znalostí. Někteří uchazeči s uváděnou pokročilou znalostí angličtiny poté u pohovoru nedokážou zformulovat ani jednoduchou větu. Ondřej Hajský, personální agentura Manpower.
5. Dvoustránkový životopis stačí
Nepište žádné romány. Přesně 86 procent personalistů dle průzkumu společnosti Hudson považuje dvě strany za ideální délku zaslaného životopisu. Pokud bude mít váš životopis tři a více stran, můžete si být jisti, že jej personalista odloží stranou a nepřečte si jej.
Pouze 5 procent dotázaných se domnívalo, že ideální životopis by měl mít 3 a více stran, a 75 procent dotázaných považovalo 4 a více stran životopisu za negativní. Naše doporučení zní: buďte jasní a struční. Personálně-poradenská agentura Hudson.
6. V životopisu uvádějte i svoje osobní zájmy a koníčky
Spousta uchazečů o zaměstnání ve svém životopisu neuvádí svoje osobní zájmy a koníčky, dle společnosti Hudson je to chyba. Až 63 procent personalistů by totiž tyto zájmy a koníčky v životopisech rádo vidělo – i když to zpravidla není hlavní faktor při rozhodování k pozvání na pohovor.

7. Životopis zasílejte e-mailem
Životopis neposílejte fyzicky poštou, je to něco, co v současnosti může u personalisty vzbudit spíš otazníky. Tyto podklady zasílejte k rukám personalisty vždy přes svou e-mailovou schránku.

Zaslání životopisu poštou hodnotí 50 procent zaměstnavatelů negativně. To jsou oblasti, které mohou dramaticky snížit vaše šance. Personálně-poradenská agentura Hudson.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

Na podobné téma

Jak projít filtrem u personalisty II: 10 rad, kde získat další plusové body

V motivačních dopisech může být spousta chyb. Nejen gramatických

Příkazní smlouva: podepsat, či nepodepsat?

Psaní a publikování je dovednost, ale často i povinnost