FAKULTY vysokých škol v ČR

Seznam fakult všech státních vysokých škol v České republice. Nejen Praha, Brno nebo Olomouc jsou univerzitní města. Na vysokoškolské vzdělávání narazíte také v Ostravě, Zlíně, Pardubicích, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích či Liberci a dalších městech.

0100 absolutorium msofficeSeznam fakult všech státních vysokých škol v České republice. Nejen Praha, Brno nebo Olomouc jsou univerzitní města. Na vysokoškolské vzdělávání narazíte také v Ostravě, Zlíně, Pardubicích, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích či Liberci a dalších městech.

 

Univerzita Karlova v Praze

Katolická teologická fakulta, Praha 6
Evangelická teologická fakulta, Praha 1
Husitská teologická fakulta, Praha 4
Právnická fakulta, Praha 1
Lékařská fakulta, Praha 2
Lékařská fakulta, Praha 5
Lékařská fakulta, Praha 10
Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
Filozofická fakulta, Praha 1
Přírodovědecká fakulta, Praha 2
Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
Pedagogická fakulta, Praha 1
Fakulta sociálních věd, Praha 1
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6
Fakulta humanitních studií, Praha 5

Masarykova univerzita

Právnická fakulta, Brno
Lékařská fakulta, Brno
Přírodovědecká fakulta, Brno
Filozofická fakulta, Brno
Pedagogická fakulta, Brno
Ekonomicko-správní, Brno
Fakulta informatiky, Brno
Fakulta sociálních studií, Brno
Fakulta sportovních studií, Brno

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc
Filozofická fakulta, Olomouc
Právnická fakulta, Olomouc
Lékařská fakulta, Olomouc
Pedagogická fakulta, Olomouc
Přírodovědecká fakulta, Olomouc
Fakulta tělesné kultury, Olomouc
Fakulta zdravotnických věd, Olomouc

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta, České Budějovice
Zemědělská fakulta, České Budějovice
Přírodovědecká fakulta, České Budějovice
Teologická fakulta, České Budějovice
Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
Filozofická fakulta, České Budějovice
Ekonomická fakulta, České Budějovice
Fakulta rybářství a ochrany vod, České Budějovice 

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta strojní, Plzeň
Fakulta elektrotechnická, Plzeň
Fakulta pedagogická, Plzeň
Fakulta aplikovaných věd, Plzeň
Fakulta ekonomická, Plzeň
Fakulta právnická, Plzeň
Fakulta filozofická, Plzeň
Fakulta zdravotnických studií, Plzeň

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta, Ústí nad Labem
Filozofická fakulta, Ústí nad Labem
Fakulta výrobních technologií a managementu, Ústí nad Labem

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta, Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové
Filozofická fakulta, Hradec Králové
Přírodovědecká fakulta, Hradec Králové

Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta, Ostrava
Filozofická fakulta, Ostrava
Přírodovědecká fakulta, Ostrava
Fakulta umění, Ostrava
Fakulta sociálních studií, Ostrava
Lékařská fakulta, Ostrava

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava
Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná
Fakulta veřejných politik, Opava

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická, Zlín
Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín
Fakulta multimediálních komunikací, Zlín
Fakulta aplikované informatiky, Zlín
Fakulta humanitních studií, Zlín
Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství, Brno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno
Farmaceutická fakulta, Brno

Vysoká škola ekonomická v Praze

Národohospodářská fakulta, Praha 3
Fakulta podnikohospodářská, Praha 3
Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3
Fakulta financí a účetnictví, Praha 3
Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3
Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební, Praha 6
Fakulta strojní, Praha 6
Fakulta elektrotechnická, Praha 6
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 1
Fakulta architektury, Praha 6
Fakulta dopravní, Praha 1
Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno
Fakulta informačních technologií, Praha 6

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební, Brno
Fakulta strojního inženýrství, Brno
Fakulta chemická, Brno
Fakulta architektury, Brno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno
Fakulta informačních technologií, Brno
Fakulta podnikatelská, Brno
Fakulta výtvarných umění, Brno

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta, Ostrava
Fakulta strojní, Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava
Fakulta ekonomická, Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Fakulta stavební, Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní, Liberec
Fakulta textilní, Liberec
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec
Ekonomická fakulta, Liberec
Fakulta umění a architektury, Liberec
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Liberec

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická, Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
Filozofická fakulta, Pardubice
Fakulta restaurování, Litomyšl
Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Pardubice

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie, Praha 6
Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha 6
Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha 6
Fakulta chemicko-inženýrská, Praha 6

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6
Technická fakulta, Praha 6
Provozně ekonomická fakulta, Praha 6
Fakulta životního prostředí, Praha 6

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta, Brno
Lesnická a dřevařská fakulta, Brno
Provozně ekonomická fakulta, Brno
Zahradnická fakulta, Lednice
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta, Praha 1
Divadelní fakulta, Praha 1
Filmová a televizní fakulta, Praha 1

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta, Brno
Divadelní fakulta, Brno

Na podobné téma

FAKULTY vysokých škol v ČR

PERSONÁLNÍ AGENTURY v Brně

PRÁVNÍ PŘEDPISY z personální oblasti

SPOLKY Masarykovy univerzity