Co přinesl rok 2012 nezaměstnaným

Poslanecká sněmovna schválila změny v oblasti sociálního zabezpečení, které začaly platit počátkem roku 2012. Novelizace zákona si vysloužila řadu kritiky od nezaměstnaných. Zkrátila se například doba, po kterou musíme pracovat, abychom měli následně nárok na podporu v nezaměstnanosti.

0586 nezamestnanost-2012 pixmacPoslanecká sněmovna schválila změny v oblasti sociálního zabezpečení, které začaly platit počátkem roku 2012. Novelizace zákona si vysloužila řadu kritiky od nezaměstnaných. Zkrátila se například doba, po kterou musíme pracovat, abychom měli následně nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pozitivum se vztahuje na studenty denního studia, ti mají nově nárok na podporu, pokud ztratí hlavní pracovní poměr.

5 zásadních změn:

1. Podporu v nezaměstnanosti nově dostává jen uchazeč o zaměstnání, který pracoval v součtu alespoň 12 měsíců během posledních dvou let (doposud během posledních tří let).

2. Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců.

3. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, což v roce 2011 znamená nejvýše 13 280 korun.

0586 nezamestnanost-2012 pixmac

4. Od třetího měsíce pobírání podpory budou uchazeči o zaměstnání, pokud jim to úřad práce „nabídne“, nově vykonávat veřejnou službu, a to až 20 hodin týdně bez odměny. Kdo bez vážného důvodu tuto činnost odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti a nedostane ani dávky v hmotné nouzi.
I lidé, kteří jsou nezaměstnaní jen krátce, musí nově přijmout nabídku veřejně prospěšné práce, za které sice přináleží mzda, která je ovšem velmi nízká. Dosud bylo potřeba, aby tyto práce odpovídaly nejen zdravotnímu stavu uchazeče, ale také jeho kvalifikaci. Od roku 2012 odpadá podmínka kvalifikace. Pokud uchazeč takovou práci přijme, přijde o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže však uchazeč takovou práci bez vážných důvodů odmítne, bude na tom ještě hůře: nejenže přijde o podporu v nezaměstnanosti, ale nedostane přitom ani minimální odměnu (za veřejně prospěšnou práci) a zanikne mu i nárok na dávky hmotné nouze.

5. Pracující studenti denního studia získali při ztrátě práce nárok na výplatu podpor v nezaměstnanosti – což je asi jediná pozitivní změna v novelizacích.

Na podobné téma

V motivačních dopisech může být spousta chyb. Nejen gramatických

Nepodceňujte sílu networkingu

Postarejte se o svoji image na internetu

Veletrh pracovních příležitostí bude největší v historii