Tandemový učitel aneb dva vyučující v jedné třídě

Tandemová nebolí párová výuka zatím není v České republice na školách běžným jevem. Jde o formu výuky, kde se ve třídě nachází dva učitelé, buď stejně zkušení nebo zavádějící učitel a začínající učitel – což je můj případ. Ředitelé k tomuto opatření mohou sáhnout, pokud je ve třídě velký počet dětí nebo třeba více dětí se specifickými poruchami.

Výuka v tandemu je zajímavá práce a pro začínajícího učitele velmi přínosná. Foto: Archiv Lucie Říhové.
Výuka v tandemu je zajímavá práce a pro začínajícího učitele velmi přínosná. Foto: Archiv Lucie Říhové.

V roli tandemové učitelky jsem se ocitla náhodou v průběhu školního roku. Na základní škole v Brně ve vyloučené lokalitě zrovna hledali někoho do tandemu, kamarádka mi dala vědět a za pár dní už jsem byla ve třetí třídě jako tandemová učitelka. I když to bylo zprvu náročné, rozhodně nelituji, že jsem se pro tuto práci rozhodla.

Jak tandemová výuka probíhá?

Tandemová výuka může být velmi různorodá. Záleží na rozdělení činností dvou kolegů-učitelů, na jejich vzájemné dohodě. Důležitý je odborný i osobností soulad obou učitelů. Není přesně definováno, jak by měla tandemová výuka vypadat. Podstatné je, že třídní učitel i tandemový učitel jsou rovnocenní, nejde o vztah jako u učitele a asistenta pedagoga. Oba vyučující mohou kdykoliv zasáhnout do výuky a vést hodinu, stejně tak oba připravují přípravy na hodinu i pomůcky pro žáky. Třídní a tandemový učitel si mohou práci rozdělit různými způsoby:

  • Tandemová výuka

V tomto případě jsou ve třídě přítomní dva učitelé, jeden má vedoucí roli a vede hodinu, druhý (tandemový) pracuje s menší skupinkou či jednotlivci, kteří potřebují pomoci. Ve vedení výuky se vyučující mohou střídat. Ze zkušenosti ale mohu říci, že je lepší rozdělit si vedení výuky spíše po předmětech než se střídat v průběhu jedné vyučovací hodiny.

  • Dělení žáků do skupin

Pokud to prostory školy dovolují, lze si žáky rozdělit do dvou skupin a s každou pracovat na jiném úkolu v jiné třídě, nebo alespoň v odlehlých částech jedné třídy. Můžeme pracovat i na stejném úkolu s tím, že každý z učitelů zvolí jinou metodu výuky a aktivity. Žáky lze rozdělit podle jejich schopností, dělení třídy bychom ale měli dělat i podle jiných kritérií, na příklad podle pohlaví nebo podle stylů učení, které žákům vyhovují. Práce s menším počtem žáků ve skupině umožňuje učitelům individuálnější přístup k žákům, intenzivnější podporu jejich potřeb a schopností.

  • Centra aktivit

Oba učitelé se předem dohodnou, jak bude výuka v centrech v daném předmětu vypadat, naplánují společně aktivity. Zvolí si počet center ve třídě i to, zda budou řízená (jedna osoba je zodpovědná za činnost v centru – učitel, asistent či vybraný žák) nebo neřízená (žáci se řídí psanými pokyny). Učitelé jsou buď každý v jednom centru nebo prochází po třídě a pomáhají žákům ve skupinkách i individuálně s úkoly.

Pro koho je post tandemového učitele vhodný?

Tandemový učitel je ideálním odrazovým můstkem pro začínajícího učitele na prvním stupni. Od zkušenějšího kolegy (třídního učitele) tandemový učitel získá zpětnou vazbu a z počátku pod jeho dohledem načerpá zkušenosti z vedení výuky i přípravy hodin. Zpětná vazba probíhá nejen ze strany zkušenějšího učitele k začínajícímu, ale i opačně – pohled někoho dalšího na vaši výuku je cenný, i když máte za sebou mnoho let praxe. Tandemovou výukou mohou samozřejmě praktikovat i dva zkušení kolegové, jak jsem již uvedla na začátku, vše je o vzájemné dohodě a nastavení spolupráce tak, aby co nejvíce vyhovovala učitelům i žákům.

Lucie Říhová

Tandemová učitelka na základní škole a mateřská škole v Brně. Vystudovala Pedagogickou fakultu MU v Brně.

 

Na podobné téma

Titul v IT je dobrý, ale samotný nestačí

Web je důležitým doplňkem každého podnikání

Jak je to s praxí na brněnských právech?

Kdo jednou odejde ze svého oboru, těžko se pak vrací