Studentská sekce IIPS vám dá rozhled

Studentská sekce IIPS sdružuje studenty se zájmem o mezinárodní vztahy a politologii. Cílem tohoto spolku, který funguje pod záštitou Mezinárodního politologického ústavu (IIPS) na fakultě sociálních studií, je zapojit studenty aktivněji do oborů, které studují.

Studentská sekce IIPS sdružuje studenty se zájmem o mezinárodní vztahy a politologii. Cílem tohoto spolku, který funguje pod záštitou Mezinárodního politologického ústavu (IIPS) na fakultě sociálních studií, je zapojit studenty aktivněji do oborů, které studují. Mohou tak diskutovat o aktuálních tématech s odborníky nebo si vyzkoušet odborně publikovat. Členové získají i organizační dovednosti.

Jan Najman, který má v Sekci na starosti zejména promítání filmů, je ze své činnosti nadšený: „Velmi přínosné je, že Studentská sekce a její konkrétní projekty spojují lidi se stejným zájmem. Mohu si tak popovídat se spolužáky, které také baví filmy i témata v nich obsažená. Navíc stejné lidi potkávám i na přednáškách či seminářích, takže i v rámci studia si můžeme pomoci nebo třeba doporučit kurzy, které jsou dobré a zajímavé.“

Studentská sekce IIPS v sobě zahrnuje hned několik projektů, ve kterých mají studenti šanci podívat se do zajímavých institucí nebo se například setkat s uznávanými odborníky a diskutovat s nimi. Publikovat své odborné články nebo upravené seminární práce mohou členové spolku díky projektu Zaměřeno na EU, jejich texty se pak objevují v Global Politics.

Tereza Skládanková, předsedkyně Sekce, mezi projekty vyzdvihuje jakési malé studentské kino: „Nejpopulárnějším projektem Sekce je filmový klub, který zajišťuje každý týden promítání filmů s mezinárodní nebo politologickou tématikou, po kterém následuje debata s odborníkem na předložené téma.“

Spolek má také svůj pořad na Rádiu R, ve kterém členové komentují aktuální politické dění a mají zároveň jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v rozhlasovém studiu.

V současné době má Sekce zhruba dvacet aktivních členů, ti v rámci svých projektů připravují a organizují přednášky, promítání, vysílání, zvou hosty a zajišťují hladký průběh akcí. Sami si také vymýšlejí program a náplň svých projektů. Jaké přesně zkušenosti tím může člověk získat, prozradil Jan Najman: „Hodně přínosná je zkušenost s formalitami, které jsou spojeny s pořádáním projektů - psaní žádosti o stipendium, rezervování místností, zvaní hostů a podobně. Teď už vím, že není problém napsat email na velvyslanectví nebo i přímo režisérce.“

0895 iips archiv-iips

Každý zájemce se může jednoduše stát členem Studentské sekce IIPS. Spolek v prvních týdnech každého semestru pořádá informační schůzku, kam může přijít kdokoli. Kromě toho není problém se v průběhu roku obrátit na některého z vedoucích jednotlivých projektů a připojit se k organizačnímu týmu.

Aktivní studenti si osvojí mnohé organizační dovednosti, práci v týmu a případně i jeho vedení. Ti akademičtěji nadaní se mohou začít profilovat v rámci analytické sekce Zaměřeno na EU. Členství je také jednou z hezky vypadajících složek v životopise při žádosti o stáž v Mezinárodním politologickém ústavu a samozřejmě při hledání zaměstnání.

Jan Najman na závěr říká: „Členství ve Studentské sekci IIPS mi dalo docela hodně. Především je to možnost pořádat a dělat věci, které mě baví, a které mají podle mě i smysl. Samozřejmě jsem díky tomu poznal i nové přátele a to nejen přímo na jednotlivých projektech, ale i mimo ně. Lidi si mě pamatují jako toho, kdo promítá filmy.“ A má pocit, že mu maličko může jeho dobrovolnická činnost pomoci i při hledání budoucího zaměstnání: „Myslím, že Studentská sekce mi při jeho hledání přinejmenším trochu pomůže. Člověk má podle mě mnohem více zkušeností a také větší rozhled.“

Na podobné téma

Být mezinárodní je IN

IFMSA: stáž mediků v zahraničí

Jak si studenti vybírají jazykovou výuku?

Za týden expertem na Public Relations