ROZDÍLY: Prezenční vs. kombinované studium

Vysokou školu lze studovat dálkově, tedy výuka probíhá zpravidla o víkendech nebo v při blokových nárazových přednáškách, aby bylo možné při studiu pracovat. Pojďme se na prezenční a kombinovanou formu studia podívat pod drobnohledem.

0648 kombinovane-prezencni msofficeVysokou školu lze studovat dálkově, tedy výuka probíhá zpravidla o víkendech nebo v při blokových nárazových přednáškách, aby bylo možné při studiu pracovat. Pro čerstvé maturanty nebo mladé lidi do 26 let, je běžnější denní neboli prezenční studium. Myslíte si, že je to totéž? Omyl! Pojďme se na prezenční a kombinovanou formu studia podívat pod drobnohledem.

Prezenční studium probíhá prezenčně, tedy denně. Student dochází denně na semináře, cvičení, případně i na až na výjimky nepovinné přednášky.

Kombinované studium je kombinací dálkového a prezenčního studia. Student se výuky neúčastní denně, školu navštěvuje jednou za 14 dní (případně jednou za měsíc) v pátek či sobotu.

Prezenční studium je pružnější, studenti si mohou volit různé seminární skupiny, vyučující či dokonce předměty z jiných fakult. Mohou také vyjíždět na studijní pobyty a různé stáže.

Kombinované studium je usedlejší, student je limitován pevně stanoveným studijním plánem, nemůže proto přesouvat předměty z jednoho semestru do druhého, nemůže měnit čas seminárních skupin ani vyučujícího, má omezené možnosti ve volbě volitelných předmětů. Kombinované studium je náročnější na domácí přípravu a vyžaduje samostatnost studenta.

Student prezenčního studia neplatí zdravotní. Od roku 2010 za něj ovšem stát už neplatí sociální pojištění. Na jeho platbě se ale každý student může podílet dobrovolně. Student prezenční formy má nárok na ubytovací stipendium, je držitelem karty ISIC a má nárok na všechny studentské slevy a výhody.

Student kombinovaného studia nemusí platit zdravotní pojištění - to za něj totiž odvádí stát. Se sociálním pojištěním je situace stejná jako u prezenční formy - stát jej za studenty neplatí, ti se však na jeho platbě mohou podílet dobrovolně.

0648 kombinovane-prezencni msoffice

Student kombinované formy nemá nárok na ubytovací stipendium a povětšinou nezíská ISIC. Platí zde ale výjimka pro studenty kombinované formy řádného studia u studijních oborů, v nichž hodinová dotace je alespoň 50 % jako u stejného oboru v prezenční formě. Rozsah hodinové dotace je dostupný například ve studijním plánu vybraného oboru. Podmínkou je, aby existoval rovněž stejný obor v prezenční formě studia, následně je možné vše porovnat.

Přidělení lůžka na koleji se např. na MU řídí Pravidly pro výběr studentů k uzavření smlouvy o ubytování v kolejích na MU. Student kombinované formy studia tak není zcela vyřazen, ale přednost mají všichni studenti prezenční formy studia. Je možné využít krátkodobého ubytování studentů na aktuálně uvolněných lůžkách.

Co se týče menz jsou studenti kombinované formy studia v systému SKM MU považováni za strávníky bez příspěvku. Za jídlo mohou platit jednorázově v hotovosti (nebo stravenkami), mohou si založit rovněž "kartu", kam si mohou hotovost vložit. Slevy na jízdném závisí na dopravci. Na žákovský průkaz je zapotřebí denní (prezenční) studium a věk do 26 let. Ostatní slevy jsou rovněž odvislé od poskytovatele slevy.

Student kombinované formy je studentem podle zákona (zákon o vysokých školách, zákon o daních z příjmů, zákon o státní sociální podpoře) – čili stát jej za studenta považuje, a proto za něj platí zdravotní pojištění. Studenta kombinované formy za studenta jako takového ale nepovažují ostatní subjekty – student nemá nárok na koleje, na ubytovací stipendium, na ISIC (až na shora uvedené výjimky) a podobně.

Výhodou této formy studia je vysoká časová flexibilita – tato forma je vhodná pro pracující studenty, studenty na mateřské dovolené nebo pro aktivnější studenty, kteří chtějí studovat dva, popřípadě tři, obory zároveň.

Uvedené výhody platí jak u prezenční tak kombinované formy studia povětšinou pouze pro studenty mladší 26 let. Kartu ISIC ovšem drží i student starší 26 let, je-li přihlášen ke studiu denní formy.

Na podobné téma

Jak si studenti vybírají jazykovou výuku?

Studentské spolky na fildě

Pracovat, studovat a nezbláznit se

Z ekonoma zahradníkem !