Stáž odhaluje požadavky pracovního trhu

16. 4. 2012 | Petra Štorková

Stáž ji přinesla nejen zkušenosti, ale také pracovní nabídku a možnost vypracovat si diplomovou práci postavenou na reálných základech. Viera Kováčová získala magisterský titul na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. Nyní si dodělává doktorát a Masarykově univerzitě. Své zkušenosti načerpala ve společnosti ContiPro group a také na Oddělení vývojové genetiky rostlin na BFU v Brně. Stáž vnímá mimo jiné jako možnost navzájem se se zaměstnavatelem oťukat.

Stáž ji přinesla nejen zkušenosti, ale také pracovní nabídku a možnost vypracovat si diplomovou práci postavenou na reálných základech. Viera Kováčová získala magisterský titul na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně. Nyní si dodělává doktorát a Masarykově univerzitě. Své zkušenosti načerpala ve společnosti ContiPro group a také na Oddělení vývojové genetiky rostlin na BFU v Brně. Stáž vnímá mimo jiné jako možnost navzájem se se zaměstnavatelem oťukat.

 

Co podle vás znamená stáž?
Je to vyšší šance na přijetí do zaměstnání a také nabytí praktických zkušeností a lepší náhled na obsah pracovních pozic. Uchazeč se také obeznámí s požadavky pracovního trhu, které jsou kladené na absolventy, a to z první ruky.

Jakou jste absolvovala vy?
Na jaře 2010 jsem byla v soukromé společnosti ContiPro group, kde jsem měla možnost nahlédnout do výroby a testování kyseliny hyaluronové a přípravků z ní.

A ještě nějakou další?
Druhá stáž byla na Oddělení vývojové genetiky rostlin na BFU v Brně, kde jsem se naučila základy metodik v oblasti tkáňových kultur a běžné laboratorní práce molekulárně genetického výzkumu.

Jak jste je našla?
První stáž jsem našla na webových stránkách orientujících se na biotechnologie a plakát, který byl ve škole na nástěnce, samotné stáži předcházela nejprve teoretická část a celá akce měla název Škola molekulárních biotechnologii - PROFESSION. Druhou stáž jsem získala na základě doporučení profesora Doskara, který mě v té době učil genové inženýrství.

Byly k nástupu na stáž potřeba nějaké znalosti nebo zkušenosti?
Důležité je hlavně studium oboru, na který se daná firma či institut zaměřuje, ale okruh je vždy poměrně velký, v případě ContiPro group je to od chemie, biologie, nanotechnologii, IT až po fyziku. Když jsem byla dostatečně zásobovaná informacemi z osobních rozhovorů se zaměstnanci a teoretické výuky před oběma stážemi, tak jsem se nijak speciálně připravovat nemusela.

Jaké byly podmínky přijetí?
V případě ContiPro Group stačilo po teoretické části vyplnit formulář a napsat, o které části firmy, o které laboratoře, mám zájem, a bylo to. Podmínky výběru stážistů ze strany majitele, či komise, mi nejsou známé. V případě přijetí na Oddělení vývojové genetiky rostlin to bylo trošku víc stresující, musela jsem podstoupit osobní pohovor s profesorem Vyskotem, který je velká kapacita ve svém oboru, tak jsem měla strach, ale naštěstí to dopadlo dobře.

Co jste se na vašich stážích naučila?
Osvojila jsem si přísné hygienické návyky v laboratorní praxi, aby nedocházelo ke kontaminaci při práci, ale také trpělivost a disciplínu, kterou začínající vědec potřebuje jako sůl. A hlavně jsem se naučila, že se celý život musíme učit a učit, aby nás nepředběhli mladší a odhodlanější.

Pomohly vám zkušenosti ze stáží ve vašem dalším pracovním či studijním postupu?
Ano. Osobně si myslím, že se každý zaměstnavatel podívá, zda je uchazeč snaživý a hledal praktické zkušenosti už před nástupem do práce po absolvování vysoké školy.

Co děláte právě teď?
Dělám doktorát z Obecné a molekulární genetiky na Masarykově univerzitě a zůstala jsem pracovat u profesora Vyskota na Biofyzikálním ústavě, který mě po stáži přijal.

Co byste chtěla jednou v životě dělat?
Chtěla bych odejít po dokončení doktorátu odejít do zahraničí na postgraduální studium, například do Velké Británie, Německa či Islandu, a potom se uvidí.

 

Informace o Vieře Kováčové

Získaný titul: Ing.
Vystudovaná škola: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta: Fakulta chemická
Obor: Chemie potravin a biotechnologií
Co dělá teď: pracuje na Oddělení vývojové genetiky rostlin na BFU v Brně v rámci doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor Obecná a molekulární genetika

Na podobné téma

Úřad práce není pro absolventa zbytečnost

Tip na zajímavý kurz: Posouzení věrohodnosti

Jak na životopis podle šablony

Na povinné položky životopisu nezapomínejte