Perspektivní obor ke studiu na VŠ: Energetika

26. 10. 2015 | Alena Klimková
Rubrika: Vzdělávání, Studium | Doba čtení: 2 minuty

Pokud zrovna podáváte přihlášku na vysokou školu s technickým zaměřením a chtěli byste si vybrat perspektivní obor, po jehož vystudování byste neměli problémy s uplatněním, máme pro vás jeden tip. Tím je studium energetiky. Přihlášku na bakalářské studium energetiky si můžete dát například na pražské ČVUT, brněnské VUT nebo na ostravskou Vysokou školu báňskou.

energetika, jaderná energetika, studium, práce
energetika, jaderná energetika, studium, práce

„Hlad“ v tuzemsku i v zahraničí

I když je studium energetiky velmi náročné, v současnosti jde o velmi perspektivní obor. Po vystudovaných energetických je totiž „hlad“ nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Pro představu, podle analýz společnosti ČEZ zahrnuje sektor výroby a distribuce elektrické energie v tuzemsku zhruba tisíc pracovních pozic – většina z nich přitom vyžaduje právě technické vzdělání.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru energetika mohou najít uplatnění především:

  • v podnicích energetického strojírenství (ve vývoji, projekci, konstrukci, výpočtech, výrobě, montáži a zkušebnictví)
  • v řízení provozu a v investiční výstavbě energetiky
  • ve vědě a výzkumu
  • v ústavech, institucích a útvarech státní správy, které se zabývají péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
  • u firem, které podnikají v energetice
  • absolvent tohoto oboru však může rozjet podnikání i sám – a to v oblasti energetického auditorství či konzultační a poradenské služby

Tipy na studium

Na kterých českých vysokých školách se energetika vyučuje? Níže vám přinášíme několik tipů, které by vás mohly oslovit:

ČVUT Praha – Fakulta strojní – Teoretický základ strojního inženýrství; Strojírenství

Pokud se chcete pustit do studia energetiky na Fakultě strojní ČVUT, nejprve si dejte přihlášku na bakalářský studijní program oboru Teoretické základy strojního inženýrství nebo oboru Strojírenství. Poté můžete pokračovat v navazujícím magisterském programu Strojní inženýrství, pod něhož spadá obor Energetika, který dále prohlubuje znalosti z bakalářského studia a aplikuje je v odborných předmětech. Magisterský obor energetika se navíc dělí na užší oblasti energetiky, a to Spalovací zařízení a kotle, Tepelné turbíny, Průmyslová energetika a Jaderná energetika.

Úspěšní absolventi bakalářského studia mohou také pokračovat v bezoborovém navazujícím magisterském studijním programu Jaderná energetická zařízení. Z úspěšných absolventů tohoto programu se tak stávají odborníci pro jadernou energetiku.

VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství – Energetika, procesy a ekologie

Energetiku můžete v rámci VUT studovat na Fakultě strojního inženýrství (FSI), a to jak v bakalářském studijním programu (obor Energetika, procesy a ekologie), tak v navazujícím magisterském studijním programu (obor Energetické inženýrství). Studenti mohou samozřejmě přímo na Energetickém ústavu pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Bakalářské studium oboru Energetika, procesy a ekologie se zaměřuje na obecné teoretické základy strojního inženýrství disciplíny energetického a procesního inženýrství. Absolventi tohoto bakalářského studia pak mohou na FSI pokračovat v navazujícím studiu – mohou si přitom vybírat mezi obory Energetické inženýrství, Technika prostředí, Fluidní inženýrství nebo Procesní inženýrství.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta strojní – Provoz energetických zařízení

Bakalářské studium oboru Provoz energetických zařízení, které se vyučuje na Katedře energetiky Fakulty strojní VŠB–TUO, je zaměřené na problematiku optimálního provozu a řízení energetických zařízení v průmyslových, chemických, potravinářských a dopravních podnicích. Po zdárném ukončení bakalářského studia mohou studenti pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství v oboru Energetické stroje a zařízení.

Na podobné téma

Studentská sekce IIPS vám dá rozhled

Jsi věčný student! Lichotka nebo urážka?

UNIFER pomáhá vychytat vaše mouchy

Kombinace oborů: Co vám usnadní nalezení místa?