Ekonomická krize nahrává akademické kariéře

10. 3. 2011 | Eliška Gončarová

/ROZHOVOR/ Nedostatek pracovních míst na trhu přispívá k tomu, že se studenti po inženýrském studiu na Ekonomicko-správní fakultě rozhodnou zůstat a zkusit akademickou kariéru. Logickým postupem je pak volba doktorského studia.

0126 miroslav-radimersky archiv-mr/ROZHOVOR/ Nedostatek pracovních míst na trhu přispívá k tomu, že se studenti po inženýrském studiu na Ekonomicko-správní fakultě rozhodnou zůstat a zkusit akademickou kariéru. Logickým postupem je pak volba doktorského studia. O čem je postgraduál na ESF by měl napovědět pětadvacetiletý inženýr Miroslav Radiměřský, který o titul Ph.D. usiluje prvním rokem na oboru Hospodářská politika.

Proč jsi uvažoval o doktorském studiu?
Uvažoval jsem o studiu jednak z důvodu situace na trhu práce, kdy vzhledem ke krizi není uplatnění absolventů tak snadné. Pak pochopitelně hrál roli můj zájem o ekonomii jako takovou, který se projevil hlavně během čtvrtého a pátého ročníku. Navíc mě láká možnost potkávat stále nové problémy a výzvy.

Naplnila se Tvoje očekávání? Co Ti studium přináší?
Na hodnocení mých očekávání je relativně brzo. Po prvním semestru se zde teprve rozkoukávám. Studijní program je postaven tak, že nyní studujeme a další semestry se budeme věnovat disertaci a výzkumu. K tomu především se vztahují má očekávání. Jak už to tak pochopitelně bývá, něco mě příjemně překvapilo, něco má očekávání naplňuje, a něco ne. Ovšem celkově jsem spokojený.

Pro jaký obor ses rozhodl a co je jeho náplní?
Rozhodl jsem se pro obor Hospodářská politika na Katedře ekonomie, která ještě nabízí obor Ekonomické teorie. Další možnost představuje Katedra veřejná ekonomie, rovněž Katedra financí a také podnikového hospodářství mají akreditované doktorské programy. Náplní mého oboru, jak již název napovídá, je politika státu. Jedná se o veřejné rozpočty, monetární politiku a další aspekty politiky, která má dopady do hospodářství. Úzce s tím souvisí vývoj ekonomiky jako celku, tedy makroekonomie.

Jaká je náročnost přijímacího řízení? Kolik vás vlastně do studia nastoupilo?
Přijímací řízení se skládalo ze čtyř částí. První byl test z ekonomie, který byl v rozsahu státnic, které jsme ještě měli živě v paměti. Dále pak z eseje z hospodářské politiky a eseje z angličtiny. Jednalo se o aktuální témata – Řecko a krize. Čtvrtou částí byl pohovor před komisí, kde jsme měli prezentovat vizi své práce. První tři části kladly důraz na přehled a obecné znalosti, nebyly lehké, ale s přihlédnutím k tomu, že jsme se ještě nedávno připravovali na státnice, se daly zvládnout. Při pohovoru mi velmi pomohlo, že jsem danou problematiku měl prodiskutovanou se školitelem. Náročnost se hodnotí velmi obtížně. Příprava byla nutná, ale přijímací zkouška nepředstavovala nepřekonatelnou bariéru. Na naši katedru nás nastoupilo osm.

Stíháš při studiu pracovat?
Ano. V současné době mám 1/3 úvazek na výuku, takže pracuji v rámci školy.

Budeš se chtít věnovat vědecké kariéře, nebo jaké můžeš mít po studiu uplatnění?
V současné době bych se velmi rád věnoval akademické kariéře. Pro můj studijní program je další možností uplatnění práce ve veřejném sektoru, například na ministerstvech, případně v centrální bance. Podobně analytické sekce komerčních bank a jiných finančních institucí, které ovlivňuje makroekonomická situace, by mohly představovat potenciální nabídku pracovních míst.

Jak se vlastně doktorské studium ukončuje? Co musíš povinně absolvovat?
Pro absolvování doktorského studijního programu je nutné publikovat několik článků v odborných časopisech, vypracovat a obhájit disertační práci a absolvovat státní zkoušku.

Na podobné téma

Jak jsem nahlédla do Personalistiky ze zákulisí

Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces

Posuňte se v komunikaci o stupeň výš

Jak se studuje v Kolíně nad Rýnem?