ELSA dělá akce pro právníky

ELSA je organizace sdružující studenty práv napříč českými a evropskými právnickými fakultami. Na činnost spolku ELSA v Brně a možnosti, které účast na akcích a členství v ELSA přináší, jsem se zeptala presidenta ELSA Brno Jana Rosáka.

0660 ELSA 1 elsaCZELSA (= Evropské sdružení studentů práv) je organizace sdružující studenty práv napříč českými a evropskými právnickými fakultami. Na činnost spolku ELSA v Brně a možnosti, které účast na akcích a členství v ELSA přináší, jsem se zeptala presidenta ELSA Brno Jana Rosáka. Ten studuje na brněnských právech magisterský program Právo a právní věda. Vedení tohoto spolku mu podle jeho slov dalo možnost realizovat jeho vize, plány a poznatky, které za předchozí roky nasbíral.

Můžu se akcí pořádaných ELSA účastni i přesto, že nejsem jejím členem?

Akce ELSA jsou určeny všem studentům, primárně však studentům právnických fakult, a to především díky specifickému právnímu zaměření většiny akcí. Na žádnou ELSA akci není vstup podmíněn členstvím, naopak. Pro každou organizaci podobnou té naší je potěšením, když přijde co nejvíce návštěvníků, neboť je to jeden z ukazatelů, že svoji práci děláme dobře. Vítáni jsou tedy všichni studenti bez rozdílu.

Proč bych se měla akcí pořádaných ELSA účastnit?

Vždy se snažíme vytvářet akce pro studenty. Tedy nevybírat témata podle toho, co bychom sami rádi, ale naopak podle toho, co by mohlo zajímat naprostou většinu studentů. Snažíme se, aby nás každá akce nějakým způsobem obohatila. Myslím si, že se nám to zatím daří, a to především díky rozmanitosti akcí, které se snažíme pořádat. Témata a náměty tvoříme vždy dle aktuálnosti, atraktivity, medializace a v neposlední řadě podle toho, co na naší akademické půdě chybí.

Proč bych se měla stát členem ELSA?

Členstvím člověk získá slevu na placené akce ELSA (Imatrikulační ples, mezinárodní konference, letní školy,…), dostává pravidelné informace o tom, co se uvnitř ELSA děje, jaké akce se chystají apod., má možnost se účastnit sekčních schůzek, kde se všechny akce „tvoří“ a následně se klidně do organizace nějak zapojit, získá možnost vyjet na pracovní stáž do zahraničí přes program STEP a v neposlední řadě pozná řadu kamarádů, spolužáků napříč ročníky a získá pocit, že na fakultě nemusí jen pasivně sedět a přijímat, ale může být aktivní, být hybatelem akademického dění a rozdávat.

Jak se stanu členem ELSA?

 Stačí si domluvit schůzku s tajemníkem, který má tyto záležitosti na starosti, ten Vás seznámí se základním fungováním ELSA, vyplníte přihlášku a jste naši J Pro tento rok se o Vás postará Martina Heřmanová – hermanova@elsa.cz.

Jsou členové ELSA povinni platit členské příspěvky?

Ano, členové musí každý rok zaplatit 200,- Kč. Zajistí se tím, že o členství se uchází skutečně vážní zájemci, nehledě na to, že jako studentská organizace musíme také z něčeho žít. Každému aktivnímu členovi se však zmíněných 200,- Kč během akademického roku vrátí několikanásobně krát. 

Mají členové ELSA nějaké jiné povinnosti?

Vše v naší organizaci probíhá na bázi dobrovolnosti. Kdo skutečně chce něco vytvářet, prostor si vždy najde a my mu jej rádi poskytneme. Kdo se ničeho neúčastní a přihlásí se např. jen za účelem výjezdu na STEP stáž, nemusí se bát, že bychom jej nějak sankcionovali.

Kdo stojí za akcemi pořádanými ELSA?

Každý rok je zvolen sedmičlenný Výbor, který by měl být hybatelem veškerého dění. Každý z členů Výboru má na starosti určitou sekci ELSA, kterou řídí a organizuje. Tito mají obvykle prsty v každé akci, která přes ně jde. Obvykle práci pro ELSA věnují obrovské množství volného času, za což jim patří obrovský dík, neboť bez jejich práce by ELSA fungovat nemohla. 

Kolik má ELSA Brno členů?

Počet členů se pohybuje v pravidelných sinusoidách od osmdesáti do sto dvaceti. Vždy hodně záleží, jak silný ročník na fakultu nastoupí. Obvykle jeden ročník bývá silný a táhne ELSA kupředu, zatímco druhý stagnuje a žádné zájemce z jejich řad neregistrujeme. 

Jak jste se k ELSA dostal? 

 Hned na začátku prvního ročníku na Seznamovacím Funny Weekendu. Potkal jsem tolik skvělých a inspirativních lidí, že mě to motivovalo se s nimi dále potkávat a něco pro fakultu dělat, neboť mi za tu dobu stihla přirůst k srdci. Nehledě na to, že ELSA je snad jedinou možností skutečně společenského vyžití na fakultě. Pokud jsem tedy nechtěl jen bloumat bezduše chodbami a ve volném čase sedět doma na zadku, byla ELSA jasná volba. Těchto tří let zatím nijak nelituji.

Jak dlouho ELSA Brno šéfujete?

Jelikož funkční období trvá jeden rok s počátkem prvního srpna, tak právě od této doby, skončím k poslednímu červenci a předám vládu mému následovníku. Myslím, že rok je ideální doba k naplnění vlastních ideálů, aby člověk ze sebe dostal maximum, dal tomu kus sebe. Po roce je čas na nový impuls, nové nápady, novou krev, přičemž je vždy nezbytné dodržet určitou kontinuitu, aby alespoň základní směr zůstal zachován.

Co vám vedení ELSA dalo a vzalo?

Dalo mi to především možnost realizovat své vize, plány a poznatky, které jsem za předchozí roky nasbíral. Poznal jsem neuvěřitelnou spoustu skvělých lidí, s nimiž bych jinak zřejmě neměl možnost se seznámit. Co se týče odměn a zisků - jako opium působí pocit povedené akce, když vidíte narvanou přednáškárnu, když vidíte, že se lidé baví - to je ta nejlepší odměna za dobře vykonanou práci.  A co mi vedení ELSA vzalo? Především čas, protože v tuto chvíli něco jako volný čas neznám. Jestli má organizace fungovat na vysoké úrovni, musí se tomu člověk věnovat takřka na plný úvazek. A to platí samozřejmě nejen o mě, ale prakticky o všech aktivních členech.

Na podobné téma

Dobrá vůle na cestách

Virtuální veletrh Career Days bude 2.12. On-line!

STEP – krok vstříc zkušenostem

Barbora Poláčková má v rukou Scalu