Praxe na Krajském úřadě v Brně dopadla dobře

22. 4. 2013 | Lenka Košťálová
Rubrika: Stáže, Práce

Kdysi jsme v rámci předmětu Veřejná ekonomika měli za úkol po skupinách vytvořit žebříček věcí, které nám na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity chybí. Výsledkem byla jednohlasná shoda všech skupin: na prvním místě se jednoznačně umístila praxe.

Kdysi jsme v rámci předmětu Veřejná ekonomika měli za úkol po skupinách vytvořit žebříček věcí, které nám na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity chybí. Výsledkem byla jednohlasná shoda všech skupin: na prvním místě se jednoznačně umístila praxe. A jak je to s ní na ESF nyní? Rozhodla jsem se to vyzkoušet na vlastní kůži a zapsala si praxi do seznamu předmětů.

Praxe je na ekonomicko-správní fakultě poskytována prostřednictvím předmětu Praxe, který je nabízen jednotlivými katedrami pod vlastními kódy (např. pro Katedru podnikového hospodářství je to MPH_PRAX, pro finance MPF_PRAX atd.). Tento předmět si smějí zapsat studenti jak bakalářského, tak magisterského studia, navíc v magisterském studiu bývá jako volitelný v katalogu předmětů a je oceněn až čtyřmi kredity. V bakalářském studiu „prozatím“ ohodnocen není, nicméně změna je v jednání a její nejbližší možný nástup by měl být od září 2013.

Kapacitu předmětu určují garanti předmětu jednotlivě pro každou katedru zvlášť, ale počet míst se obvykle pohybuje kolem třiceti až čtyřiceti na semestr. Každý semestr pak bývá aktualizován seznam organizací, u kterých lze praxi absolvovat. Pokud byste si sami vybrali nějakou jinou organizaci, ESF s ní podepíše smlouvu a jinak zde platí stejné podmínky. Pro absolvování předmětu je nutné zapsat si daný předmět a „odpraxovat“ si 15 dní (tedy 120 hodin) u zveřejněných organizací. Na konci semestru je pak nutné odevzdat seminární práci, která obsahuje zprávu o průběhu a absolvování praxe a účastnit se závěrečné prezentace, během které se sdělují dojmy, poznatky a případně doporučení.

0883 praxe-na-esf 1 lenka-kostalova

Sama jsem absolvovala praxi pod záštitou Katedry veřejné ekonomie a vybrala jsem si z nabízených organizací Krajský úřad – odbor regionálního rozvoje. Poté, co jsem se přes mail domluvila s vedoucí oddělení, jsem se již při své první návštěvě dohodla na datu přibližného nástupu. První pracovní den byl velice organizační. Provedli mě po celém úřadě a seznámili se spoustou zaměstnanců, se kterými bych během praxe mohla přijít do styku. Zkrátka jsem se informovala, jak to na úřadě všechno „chodí“. Další dny již byly čistě pracovní. Dozvěděla jsem se o fungování celého oddělení, běžné práci, kterou jsou zdejší úředníci zaměstnáni, a především aktuálním tématu rozdělování dotací.

Velice záleží, v jakém období student praxi absolvuje, s čímž souvisí i povinnosti, které po něm budou vyžadovány. Já měla tu výhodu, že jsem se praxe účastnila v době uzavírání a vyhodnocování dotačních žádostí z jednotlivých dotačních programů, tudíž jsem se dostala i k práci, kterou dělali ostatní úředníci. Nebyla jsem pouze „poslána ke skeneru“, jak to občas na praxích bývá. Vše ale záleží na domluvě s poskytovatelem praxí a ti se vám budou snažit vyjít co nejvíce vstříc, abyste si z dané praxe odnesli opravdové praktické zkušenosti, které budete moci využít i po absolutoriu.

0883 praxe-na-esf 2 archiv

„Na problematiku praxí a stáží na Ekonomicko-správní fakultě MU nám v létě 2013 končí projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů“ (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0280), který byl realizován od počátku roku 2011. Za poslední 3 roky jsme udělali velký kus práce – je možné si praxe zapisovat mezi obory, opakovaně, s variabilní kreditovou hodnotou. Nicméně nás čeká ještě spousta další práce. Tématem konference k závěru projektu bylo hledání odpovědi na otázku, zda jsou dnes praxe a/nebo stáže ve vysokoškolském vzdělávání nadstandardem nebo nutností? Diskutující, vč. hostů ze zahraničí, se shodli na tom, že smysluplné praxe a/nebo stáže by měly mít trvání 5–6 měsíců a měly by být nepovinné. V nabídce vysokoškolského vzdělávání by tedy měly být jako standardní nutnost, přičemž záleží na studentovi, zda této nabídky využije. Toto stanovisko souhlasí i s prezentovaným názorem studentů, kteří vidí roli vysoké školy jako prostředníka mezi nabídkou a poptávkou praxí a/nebo stáží.“ Více
Administrátorka projektu Mgr. Tereza Koplíková

  

 

Na podobné téma

10 míst, kde najít brigádu

Jak najít práci jinak než přes inzeráty

Medik by si měl teorii osahat v praxi. I nepovinně

Daňové přiznání: Pro OSVČ velmi aktuální téma