Zdravotníkem na letním táboře

O prázdninách vyráží stovky dětí na letní tábor a vedoucí se začnou poohlížet po nějakém schopném zdravotníkovi. Jestliže vás podobná nabídka zaujala a chcete zkusit, co tato funkce obnáší, připravili jsme pro vás několik praktických rad pro úspěšné zvládnutí tohoto takřka bojového úkolu.

Informujte se o rozsahu požadavků na kurz

Kdo přesně může vzít funkci zdravotníka na táboře? Podmínky upravuje zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Konkrétně se jedná o zdravotní sestry s úplným středním odborným vzděláním (všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka), studenty lékařství minimálně po třetím ročníku nebo absolventy kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost. Po určité době je nutné kurz aktualizovat. Český červený kříž nabízí kurz tohoto rozsahu pod názvem Zdravotník zotavovacích akcí, existují však další instituce pořádající kurzy s potřebným rozsahem. Je nutné se vždy informovat, zda vámi vybraný kurz splňuje potřebné aktuální podmínky.

Vyžádejte od rodičů potřebnou dokumentaci

Kromě přihlášky na tábor je nutné od rodičů získat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší než jeden den. Dále je nezbytné shromáždit kartičky pojištěnců a léky, které dítě pravidelně užívá. Zdravotník musí léky ve stanovenou dobu dítěti podávat. „S kartičkou pojištěnce může být někdy problém, protože je to relativně osobní doklad, který rodiče svěřují cizí osobě. Proto není špatné, když vyhotovíte předávací protokol,“ radí Jiří Kučera, který má dlouhodobé zkušenosti jako zdravotník na táborech i dalších akcích a působí v Českém červeném kříži i jako školitel.

Kuchyně pod vaším dozorem

Úkolem zdravotníka vedle poskytování klasické zdravotní péče je dohlížet na dodržování hygienických podmínek v kuchyni. Výrazným způsobem se stará o složení jídelníčku a účastní se na skladbě denního režimu. Stará se, aby děti správně dodržovaly zásady osobní hygieny před a během stravování. Dále nesmí uchovávat zdravotnický materiál v místě přístupném dětem a jeho povinností je zřídit v tábořišti samostatnou ošetřovnu (stan/pokoj).

Existují rizika?

Největší rizika jsou většinou spojena s koupáním, kde během malé chvilky mohou nastat velké problémy. „Podle novely zákona o zotavovacích akcích vypadl z kurzu praktický nácvik záchrany tonoucích. Osobně se přikláním spíše k názoru, že každé vyzkoušení si něčeho v praxi je mnohem názornější než pouhá teorie. Proto je určitě lepší, když zdravotník umí plavat a je tak schopen podat efektivnější péči tonoucímu,“ říká Jiří Kučera a dodává, že přesto se nikdy nesetkal s nějakým větším problémem. „Preferuji, když zdravotníka dělá žena. Děvčata se jí lépe svěří s ženskými problémy,“ dodává Kučera. Většinou se setkáte s běžně zvládnutelnými zdravotními problémy, ale nezapomeňte, že nikdy nesmíte podcenit situaci. „Je lepší raději jet na RTG a mít jistotu od lékaře, že to opravdu nic není,“ upozorňuje zdravotník.

Pokud jedu poprvé

Pro zvládnutí svého prvního výjezdu bez karambolu si bezpodmínečně musíte připravit kvalitní lékárnu. Nejedná se pouze o povinné vybavení lékárničky uvedené v zákoně, ale mimo to také o praktické věci jako jsou vlhčené ubrousky, rozpustné kalcium, magnesium a další. Uvědomte si také, co musíte od rodičů před odjezdem vybrat a předem je o tom informujte. Dostupnost zdravotníka je 24 hodin denně a proto by vás tato práce měla bavit, takže se snažte zvládat stresové situace s úsměvem.

Na podobné téma

Jaké brigády měli studenti před 30 lety?

Oblíbená brigáda studentek: hlídání dětí

Nejen studiem živ je medik. Co dělá při učení?

Brigáda v call centru není tak špatná, jak se zdá