„Odborná němčina problém není,“ myslí si mladý lékař

Mladý absolvent medicíny na Ma­sarykově univerzitě získal práci, o níž sní mnoho českých lékařů. Není to tak dávno, co stávkovali kvůli podmínkám v českých ne­mocnicích a hromadně odcházeli za prací do zahraničí, a to zejména do Německa.

0931 marek-masiar-medik-v-zahranici archiv-mmasiaraMladý absolvent medicíny na Ma­sarykově univerzitě získal práci, o níž sní mnoho českých lékařů. Není to tak dávno, co stávkovali kvůli podmínkám v českých ne­mocnicích a hromadně odcházeli za prací do zahraničí, a to zejména do Německa. Marek Mäsiar se do Německa vydal ihned po absolutoriu. I když si zatím není jistý, zda chce dělat práci lékaře v nemocni­ci, v Německu se mu líbí a o návra­tu zatím neuvažuje.

U čerstvých absolventů bez zkušeností není úplně běžné, aby ihned po zakon­čení studia odešli do zahraničí. Nicmé­ně Marek Mäsiar není jediný, kdo z je­jich imatrikulačního ročníku odcestoval za prací do ciziny. „Myslím, že takových absolventů z medicíny je dost. Vím mini­málně o dalších dvou," říká mladý lékař.

Práce se dá sehnat přes agenturu, ane­bo je možné oslovit přímo konkrétní zahraniční pracoviště. „Pro ty, kteří se vůbec nevyznají, bych doporučil radši agenturu, jinak se dá oslovit i přímo nemocnice. Na svých stránkách mívají inzeráty. Já jsem poprvé jel přes agen­turu, ale napodruhé už jsem oslovil pří­mo nemocnici," radí Mäsiar. Výběrové řízení bylo formou pohovoru a komisi zajímalo hlavně to, zda uchazeč ovládá němčinu. Pracovní povolení pro lidi ze států EU není potřeba, lékař musí před­ložit pouze aprobaci pro vykonávání práce lékaře. „To však není problém si vyřídit, je potřeba pouze poslat někte­ré dokumenty na příslušný úřad," radí . V některých oblastech Němec­ka je třeba ještě certifikát z němčiny na úrovni B2.

Marek Mäsiar pracuje na oddělení neu­rologické rehabilitace. „Z Česka jsem tu jediný. Další jsou z Rumunska, Ukrajiny nebo Bulharska. Z Německa je pouze šéf, je to tak všude," míní lékař a dodá­vá, že v Německu je málo místních léka­řů. „Pro vládu se víc vyplatí někoho vzít ze zahraničí, než platit drahou školu. Mají málo studentů. Je tu problém se na univerzitu vůbec dostat, někdo čeká i dva roky," prozrazuje.

0931 marek-masiar-medik-v-zahranici archiv-mmasiara

Jazyková bariéra

Mnoho absolventů na práci v zahrani­čí odrazuje jazyková bariéra a náročná komunikace v cizím jazyce. To Marka Mäsiara ale nezastrašilo. „Z počátku jsem měl trochu problémy, v Bavorsku je navíc místní dialekt. Odborná něm­čina ale takový problém není, spíše ta všeobecná. Někdy mám problém poro­zumět, když se mezi sebou baví jiní, a pochopit, o co jde. To mám ale někdy i v češtině," dodává s úsměvem. Žádné kurzy němčiny při studiu nenavštěvo­val. „Byl jsem rok na Erasmu v Greifs­waldu, tak jsem se němčinu postupně učil používáním. Pokud bych měl pouze němčinu ve škole a nevyužíval ji, tak bych nerozuměl," shrnuje. Najít si přá­tele neměl problém. „V první práci jsem měl perfektní kolegy. Bydlel jsem na malém městečku, kde jsem se po půl roce cítil jako doma. Dokonce jsem si našel přátele i mimo práci. Všichni mě přijali moc dobře," pochvaluje si.

Mzda je nad české poměry

A jaké jsou rozdíly mezi zdravotnictvím v Německu a u nás? Marek Mäsiar si netroufá moc srovnávat, protože zku­šenost s českým pracovištěm nemá. Mezi markantní rozdíly řadí mzdu léka­řů, a to i u začínajících mediků po škole. „Plat začínajícího lékaře je ve většině nemocnic 3 800 Euro (téměř 100 000 Kč – pozn. red.), avšak je třeba počítat s vyšší daní, takže po srážkách to dělá tak 2 300 Euro (přibližně 60 000 Kč – pozn. red.)," říká, a navíc si pochvaluje možnost poměrně levného bydlení poskytovaného zaměstnavatelem.

Není všechno bez problémů

Mladý český lékař si v cizině vyzkoušel již dvě pracoviště. Sám zažil, jaké to je dostat „vyhazov". Sám o sobě tvrdí, že se možná na práci lékaře v nemocnici nehodí. „Původně jsem pracoval na interně, teď jsem na neurologické re­habilitaci. Změnil jsem pracoviště, pro­tože na službách nemusím sám přijímat těžké pohotovostní případy. Bál jsem se dělat služby, protože se nerad sám roz­hoduji, proto mi dali výpověď," svěřuje se Marek Mäsiar. Najít ale další pracov­ní místo pro lékaře nebyl problém. Zda má práci svých snů, si zatím neuvědo­muje, zkušenost ze zahraničí ale všem doporučuje.

„Pokud lékař umí jazyk, tak práci v Německu doporučuji. Je tu vel­ký nedostatek lékařů, proto mají šanci se tu uplatnit."

VIZITKA:

MUDr. Marek Mäsiar
sekundární lékař
Medical Park Loipl
www.medicalpark.de

Lékařská fakulta MU
Všeobecné lékařství
Bayerisch Gmain (Německo)
Na pracovičti působí od letošního roku.

Jdi pracovat! 01/2013 ke stažení

Na podobné téma

K získání správné banky pro váš business musíte nejdříve poznat vlastní firmu

Kam se vrhnout ze socpedu – část druhá

Měli hledání práce studenti před čtvrtstoletím snazší?

Brigáda v továrně namotivuje ke studiu