Nebojím se myslet jinak, říká mladý podnikatel

Osmadvacetiletý František Churý vystudoval bakalářskou informatiku na VŠE v Praze a má inženýra z oboru Podnikové hospodářství na Masarykově univerzitě v Brně. Možná ho znáte díky projektu KeepInHead, který slouží k efektivnímu učení cizích slovíček. Díky němu vyhrál soutěž Nápad roku 2009.


Tím se František ve svých podnika­telských cílech jen rozjel. Následo­val překladový slovník pro mobil­ní zařízení dictionary9.com. První myšlenky na podnikání ho začaly napadat už na střední škole. Dnes na sobě usilovně pracuje, věnuje se svému podnikání a také podporuje ostatní mladé startupisty.

Začal jste naprogramováním ap­likace na učení cizích slovíček. Jak jste se k programování dostal?
Bylo to tak, že pocházím z vesnice, kde není moc možností přivýdělku při střední škole. Začal jsem pro­to doučovat po večerech ve svých 16 letech angličtinu a do toho jsem svoji angličtinu sám piloval. Používal jsem tehdy program na procvičo­vání slovíček, ale nebyl moc dobrý, proto jsem se rozhodl udělat lepší. Chtěl jsem, aby uživatelé programu mohli sdílet slovíčka mezi sebou a aby se dala procvičovat i na mo­bilu. Programovat jsem předtím neuměl skoro vůbec a učil jsem se to až na tomto projektu. Přemluvil jsem spolužáka ze třídy, aby do toho šel se mnou, a na projektu jsme tak pracovali dva.

Co je podle vás důvodem vašeho úspěchu?
Neznal jsem tehdy metodiku Lean startupu a byl jsem pro ten nápad nadšený, skoro bych řekl až slepě. Nadšení je potřeba, ale řada pro­jektů končí tak, že se zakladatelé nadchnou pro něco, co pak nefun­guje. Takže v mém případě to byla asi kombinace nadšení, určitých schopností a štěstí.

Co byste poradil mladým lidem, kteří přemýšlejí o vlastním pod­nikání?
Aby se slepě nevrhali do svého nápa­du a dělali jeho validaci pomocí Lean startup metodik, o kterých si mohou na internetu najít i mou přednášku. V Brně je super kontaktovat napří­klad Jihomoravské inovační cent­rum a přihlásit se do StarCube, dají se navštívit kluby jako StartupClub, Business Heroes a podobně.


Vystudoval jste vysokou školu. Co vám dala škola do života? Jaká byla vaše motivace jít na vysokou? 

Bakaláře mám z VŠE Praha a titul Ing. pak z navazujícího studia z ESF MU. Na obou školách bohužel 90 % učitelů nikdy nepodnikalo a často ani nepracovalo mimo univerzitu. V tomhle vidím největší problém a zároveň oblast, na kterou by měli studenti tlačit, a ne si o tom jenom povídat mezi sebou. Samozřejmě jsem si něco ze školy odnesl a te­oretické vzdělání se taky hodí, cel­kově mi však škola dala relativně málo. Mám okolo sebe několik lidí, kteří kvůli podnikání z výšky odešli. Myslím, že udělali dobré rozhodnutí.


Svůj čas nevěnujete jen podni­kání. Jaké jsou vaše další aktivity a hobby? 

Předtím jsem pracoval moc, i o ví­kendech. Pak to na mě nějak doleh­lo, asi jsem se přepracoval. Poslední půlrok pracuju normálních 40 hodin týdně a každý druhý měsíc někam vyrazím na kratší low cost dovole­nou. Často chodím do Toastmasters, což je řečnický klub, na startupo­vé akce typu StartupClub, Business Heroes, skoro denně sportuju – běh, bazén nebo kolo, baví mě im­provizační divadlo a cestování. Vě­nuju se taky rozvoji techsquat.com, kde teď bydlím. Občas tu pořádá­me open meetingy, takové klidnější party – ať si mě zájemci klidně při­dají na Facebooku a na příští open evening je pozvu. Hodně času taky věnuju mentorování ostatních pod­nikatelů.


Jaké jsou vaše nejbližší cíle a plá­ny do budoucna? 

Výhledově trávit méně času ve fir­mě a více se věnovat pomoci v pod­nikání ostatním a obecně budování lepší společnosti. Dá se říct, že moje životní motivace je mít děti a při­spět k tomu, aby vyrůstaly v lepším světě, než žijeme my.

 

„S podnikáním začněte už při stu­diu, protože pak už vás nebudou živit rodiče a vy budete potřebovat sta­bilní příjem, proto nebudete chtít riskovat.“ 

 

VIZITKA

Ing. František Churý 

výkonný ředitel a vlastník firmy

Core International, s.r.o.

dictionary9.com, TunaPay.com

Ekonomicko-správní fakulta MU

Podnikové hospodářství

Brno

Od září 2010 je vlastníkem společnosti Core International.Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2014.

 

Na podobné téma

Když vás živnostenský úřad volá

Ekonomika sdílení: Vstupujeme do éry nových obchodních vztahů

Absolvent FI začal podnikání metodou „pokus-omyl“

Farmářka roku v ekozemědělství dosáhla nejvyšších met