Dohoda o pracovní činnosti – vzor ke stažení

19. 5. 2016 |
Rubrika: Vzory, Rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Dohoda o pracovní činnosti se využívá pro zkrácené pracovní úvazky a stálejší brigády. Uzavírá se u činností, které překročí 300 hodin za rok. Při dohodě o pracovní činnosti se z platu zaměstsnance odvádí zdravotní i sociální pojištění.

dpč, pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti
dpč, pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti
Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Orientačně se jedná o 20 pracovních hodin týdně (80-84 hodin měsíčně). Posuzovaná doba je ale doba za celou dobu platnosti dohody, nejdéle za 52 týdnů.
 

Povinný obsah DPČ – co najdete ve vzoru ke stažení

Podstatnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou vymezení práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá. Další náležitosti jsou ponechány na vůli smluvních stran. Zákoník mezi povinné náležitosti DPČ neřadí odměnu za práci, ale je velmi vhodné si ji v dohodě ujednat.

DPČ se typicky uzavírá v případech, kdy rozsah prací přesáhne 300 hodin za rok. Může být ale uzavřena, i když rozsah práce nepřekročí zmíněnou hranici. I zde, stejně jako u DPP, zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu. DPČ lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou a musí být dodržena písemná forma. Tento pracovněprávní vztah lze ukončit dohodou, výpovědí a jednostranným zrušením.


Vymezení prací v dohodě o pracovní činnosti je sjednáno pouze jako druhově vymezené práce. Nelze tedy sjednat DPČ ke splnění individuálního úkolu. Pro rozsah prací zákon formuluje podmínku, že nesmí přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Dohoda o pracovní činnosti a studenti

Student, který překročil 26. rok věku může využívat jak DPP tak DPČ. Musí mít ale na paměti, že mu vzniká povinnost platit zdravotní pojištění. Z toho důvodu je pro něj jednodušší domluvit se se zaměstnavatelem na dohodě o pracovní činnosti.


Chcete se o pracovních smlouvách dozvědět více?

Když se svět točí kolem dohod a smluv

Když se svět točí kolem dohod a pracovních smluv

 

Źivot s autorskými honoráři

Dohoda o provedení práce – co je možné?

Pracovní smlouvu, či dohodu? 

Pracovní smlouvu, či dohodu?

 

Příležitostné příjmy, jak na ně?

Rok 2016 a novinky v pracovněprávní oblasti


Sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně u DPČ

Příjem z práce na dohodu o pracovní činnosti je daněn stejně jako u pracovní smlouvy (tj. klasický zaměstnanecký poměr) 15 % ze superhrubé mzdy. Pokud zaměstnanec podepíše tzv. růžové prohlášení (PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků), sníží se odváděná daň o slevu na poplatníka (2 070 Kč měsíčně). U DPČ má zaměstnanec nárok i na další slevy na dani.

Výše odvodu za zdravotní pojištění se určuje podle výše měsíční mzdy a odvání se tehdy, pokud má pracovník nárok na mzdu vyšší než 2 500 Kč. Zaměstnanec, za kterého nyní odvedeno zdravotní pojištění ze mzdy se musí do 8 pracovních dnů přihlásit na svoji pojišťovnu jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a zaplatit za sebe zdravotní pojištění sám (1 337 Kč/měs.).
 

U sociálního pojištění je také limit pro odvody částka 2 500 Kč, ale je třeba v DPČ uvést, že jde o zaměstnání malého rozsahu a odměna nepřesáhne zmíněnou sumu. Pokud toto v DPČ uvedeno není, je třeba odvést sociální pojištění i ze mzdy, která je nižší, než 2 500 Kč.
 

Lékařská prohlídka

V případě, že by fyzická osoba měla vykonávat práci, která jeprací rizikovou je zaměstnavatel povinen zajistit vstupní lékařskou prohlídku.

Dohoda o provedení činosti je jednou z forem tzv. dohod konaných mimo pracovní poměr, které jsou speciálně upraveny v §74 a násl. zákoníku práce. Úprava DPČ je vzhledem k DPP obsáhlejší a také se více podobá pracovnímu poměru. Na dohodu o pracovní činnosti se použijí také ustanovení o pracovním poměru, vyjma záležitostí formulovaných v § 77 odst.2 – např.dovolená, cestovní náhrady či dovolená.

Na podobné téma

Smlouva o dílo: varianta, jak se nechat „zaměstnat“

10 věcí, které (ne)uvést ve svém životopise

Na co se zeptat u pohovoru?

Hurá do práce, absolvente!