Zájmem Age Managementu jsou hlavně starší lidé

Období ekonomické recese se více či méně přenáší na každého zaměstnaného člověka v rámci eurozóny. Tato doba se podepisuje především na lidech na vrcholu produktivního věku. Strategie zabývající se zohledněním stáří pracovníka na trhu práce se nazývá Age Management.

0617 age-management pixmacObdobí ekonomické recese se více či méně přenáší na každého zaměstnaného člověka v rámci eurozóny. Tato doba se podepisuje především na lidech na vrcholu produktivního věku. Strategie zabývající se zohledněním stáří pracovníka na trhu práce se nazývá Age Management. Jedná se o koncepci, jež se snaží mimo jiné najít řešení stále se prohlubující propasti, do které se Evropa řítí s nezastavitelnou érou stárnutí populace.

Nejvíce zasaženou skupinu jsou lidé staří 60 až 65 let, o nic lépe na tom však nejsou ani lidé o pár let mladší. Podle průzkumu Českého statistického úřadu ze situace vyšly nejhůř pětapadesátileté ženy, které mají jen základní vzdělání. Pokud přijde žena v takovém věku o práci, novou si najde stěží. Ve srovnání se zbytkem Evropské unie drží Česko pomyslné žezlo v nejvyšší míře diskriminace lidí v předdůchodovém věku.

Existují různé důvody, proč zaměstnavatelé upřednostňují mladší adepty o práci. Mnozí z nich se domnívají, že starší pracovník by byl pro společnost větší zátěž než jeho mladší kolega. Mezi hlavní nevýhody starších zaměstnanců řadí šéfové firem řadu stereotypů jako je nižší tempo, menší schopnost přizpůsobit se a učit se novým věcem. Podle odborníků na Age Management jsou tyto důvody z velké části povrchní a irelevantní. Lidé s vyšším věkem neztrácí schopnost učit se či držet krok. Naopak mnohdy mohou být jejich zkušenosti pro firmy cenným bonusem.

Prognózy nemluví ve prospěch stárnoucích

V blízké budoucnosti vzroste průměrný věk obyvatel u nás o 10 let ze 40 na 50 a věková skupina 50 až 64 let se tak stane nejpočetnější kategorií vůbec. Současný stav zaměstnanosti této skupiny je však pouze 47 procent. Přibude rovněž lidí důchodového věku, kteří z důvodů zaběhlého životního standardu a nízkých penzijních příspěvků budou v mnohých případech chtít pokračovat v práci. Z kuloárních debat rovněž prosakují zvěsti o posunutí hranice důchodového věku ještě o pár let dál. Otázkou ale zůstává, kdo takto staré lidi zaměstná. Nejslibnější variantou by bylo brzké oživení ekonomiky, které by si vyžádalo razantně větší počet pracujících, než je tomu nyní. Trh práce by se proto měl co nejintenzivněji připravovat na příliv starších pracovníků a připravit jim adekvátní podmínky.

0617 age-management pixmac

Strategie Age Managementu se dlouhodobě zabývá demografickými otázkami v souvislosti se změnami na pracovišti. Trend stárnutí populace začíná přerůstat v mezigenerační boj, a proto je namístě jej začít systematicky řešit. Právě věková kategorie pětapadesátiletých až šestapadesátiletých lidí je předmětem zájmu nedávno vydané komparativní zprávy age managementu. Onen dokument, vedený Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, porovná situaci u nás a ve Finsku. Autoři si kladou za cíl nastínit konkrétní postupy řešení této problematiky a přinést tak zlepšení pracovních možností starších lidí v Česku. Podle slov odborníků však bude hledání práce v roce 2012 ještě komplikovanější, než tomu bylo loni.

Na podobné téma

Znalosti doženete, ale bez schopností to nejde

Z pohovorů: Nejzákeřnější otázky jsou ty nejtypičtější

Pracovněprávní novinky

Nový rok přivál vyšší minimální mzdu. Radujme se?