Zaručená mzda – praktické informace

25. 4. 2016 | Adéla Zimolová
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2 minuty

Se zvýšením minimální mzdy se mění i výše minimální mzdových tarifů – zaručené mzdy, která stejně jako minimální mzda chrání před chudobou. Ale na rozdíl od minimální mzdy jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy stanoveny na základě složitosti, odpovědnosti nebo namáhavosti vaší práce.

zaručená mzda, minimální mzdové tarify
zaručená mzda, minimální mzdové tarify

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

  • Jde o mzdu nebo plat, na kterou vzniklo právo za stanovenou pracovní dobu 40 hodin.
  • Mzdové tarify jsou rozděleny do osmi skupin podle konkrétních činností.
  • Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální mzda.
  • Na rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  • Nedosáhne-li mzda nebo plat – a to bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli – příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek.
Zaměstnavatelům, kteří poskytují svým zaměstnancům vyšší výdělky, než jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy nemusí k ustanovením o nejnižších úrovních zaručené mzdy vůbec přihlížet. A takových zaměstnavatelů je převaha.

Vymahatelnost  nejnižších úrovní zaručené mzdy

Skupina prací se určuje srovnáním práce vykonávané zaměstnancem s pracemi uvedenými v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. V první části přílohy k nařízení lze najít obecné charakteristiky skupin prací a ve druhé části se pak uvádějí nejtypičtější příklady prací v jednotlivých skupinách podle oborů, v nichž lze podle dosavadních zjištění očekávat nejnižší úrovně výdělku.
Pokud zaměstnavatel nenalezne srovnatelný příklad je nutné provést určení skupiny podle obecných charakteristik skupin. Jde o náročnější postup a předpokládá se rozbor práce zaměstnance podle uvedených hledisek tvořících podstatu složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
Zaměstnanci, kterému je poskytován za práci plat se určí skupina prací podle jeho zařazení do platové třídy (například 1. skupina prací zahrnuje práce zařazené v 1. a 2. platové třídě;  2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě;  3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě; 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě; 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě; 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě; 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě). Není možné tak možné zaměstnance zařadit do nižší skupiny prací, ani poskytnou zaměstnanci nižší plat než je příslušná sazba.
Ke kontrole dodržování povinností je Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Zaměstnavateli, který se dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy, lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

Úrovně zaručené mzdy a skupiny prací detailněji

Na podobné téma

Chce to v práci změnu? Najděte si vzor výpovědi

5 rad jak uspět u vysněného výběrového řízení

Proč vystavit svůj životopis na internetu?

Co s titulem v kapse?