Soft skills: stručný exkurz do širokého pojmu

25. 8. 2015 | Lucie Černá
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Během hledání práce jsou na uchazeče o zaměstnání kladeny různé požadavky. Na určitou míru odbornosti nebo znalosti z daného oboru. Kromě toho ale v poslední době vzrůstá zájem zaměstnavatelů i o druhou část pracovníka – o tzv. měkké dovednosti neboli soft skills. Následující článek je stručným úvodem do problematiky soft skills pro ty, kteří si nejsou zcela jisti obsahem tohoto pojmu.

soft skills, personalistika, hledání, práce
soft skills, personalistika, hledání, práce

S požadavkem na měkké dovednosti, častěji známé v nepřeložené anglické variantě soft skills, se dříve či později setká téměř každý uchazeč o práci. Ať už jde o komunikační schopnosti, umění sebeprezentace, zvládání neobvyklých situací či řešení nezvyklého úkolu.

Soft skills jsou poměrně složitým a hlavně širokým pojmem. Většina personalistů neustále zdůrazňuje, jak jsou měkké dovednosti důležité, a každý uchazeč by je měl zvládat. Jak ale říká Stefan Mühleisen v knize Komunikační a jiné měkké dovednosti: „Obecně nejde o to, abychom se přizpůsobili a všechny tyto požadavky splnili do puntíku přesně. Více záleží na naší upřímnosti a rozvoji dovedností, které odpovídají našemu životnímu plánu.

Od emocí po time management

Soft skills zahrnují celou řadu osobnostních a charakterových vlastností každého člověka. Lze je rozdělit do devíti základních skupin: emoční inteligence, inovativní schopnosti, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, řešení problémů a konfliktů, řídící a vůdčí schopnosti, schopnosti sebeřízení, schopnosti spolupráce a time management. Každý z těchto okruhů tvoří podstatnou část toho, jakou šanci máme uspět v životě osobním i pracovním.

Jakým způsobem je kdo schopen uvědomovat si, ve kterých dovednostech je silný, jak s nimi správně pracovat a kde je co zlepšovat, to všechno může ovlivnit naději na zisk pracovního místa. Základem je pochopit sama sebe, umět zacházet se svými emocemi, umět se motivovat a zlepšovat, být spokojený sám se sebou a také být připravený na cokoli. Naše vystupování se odrazí (pozitivně i negativně) už například v průběhu přijímacího pohovoru, po získání pracovního místa ve vztazích mezi kolegy a třeba i při následném ohodnocení naší práce.

Soft skills jako „správná komunikace"

Důležitou součástí „správného“ fungování ve světě i ve firmě a zároveň hlavní složkou soft skills je umění správné komunikace s ostatními. Jde především o schopnost naslouchat a pochopit ostatní, vytvářet a zlepšovat vztahy s lidmi. Měkké dovednosti rovněž ovlivňují reakce v rozličných situacích. Není důležité, o jaký problém se konkrétně jedná, ale jak jsme schopni reagovat a postupovat při jeho řešení. Je hezké, že zaměstnanec umí opravit kdejaký stroj. Pokud ale nedokáže v případě havárie jednat rychle a s rozvahou, je to, jako by neuměl nic.

Soft skills nejsou neměnnou složkou člověka. Ačkoli řadu z nich do určité míry dostane každý do vínku, při troše snahy a vůle není těžké zlepšit stávající i osvojit si nové dovednosti. Strach z toho, že není schopen souvisle mluvit před skupinou lidí, může překonat tréninkem doma před zrcadlem a následně před přáteli.

Orientace v problematice a zvládnutí základních praktik měkkých dovedností může být uchazeči o zaměstnání dobrým pomocníkem. Řadu věcí lze nacvičit - třeba správná komunikace s personalistou, ať už písemná ve formě životopisu, nebo následně přímá při ústním pohovoru. Je tedy vhodné se s jednotlivými složkami soft skills seznámit alespoň zběžně, aby nepříjemné překvapení v podobě nečekaných požadavků na měkké dovednosti byla uchazečem snížena na minimum.

Na podobné téma

Myšlenkové mapy a jejich využití před výběrovým řízením

Jsem absolvent! Co s úřady?

Uchazeč bez praxe je znevýhodněný

Jak zapracovat pracovní zkušenosti do životopisu