Víte, že Masarykova univerzita je také chlebodárcem?

6. 1. 2011 | Petra Štorková
Rubrika: Zaměstnání, Práce

Ač to řadu studentů Masarykovy univerzity asi nenapadá, naše alma mater je také zaměstnavatelem a ne tak ledajakým. V počtu zaměstnanců je druhá na jižní Moravě. O výběrových řízeních do této instituce jsem si povídala s vedoucí personálního odboru Masarykovy univerzity Evou Petrželkovou.

Ač to řadu studentů Masarykovy univerzity asi nenapadá, naše alma mater je také zaměstnavatelem a ne tak ledajakým. V počtu zaměstnanců je druhá na jižní Moravě. O výběrových řízeních do této instituce jsem si povídala s vedoucí personálního odboru Masarykovy univerzity Evou Petrželkovou.

0086 eva-petrzelkova archiv-ep

Kolik má univerzita stálých zaměstnanců?
Masarykova univerzita je druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji a zaměstnává kolem čtyř a půl tisíce zaměstnanců, z nichž tři a půl tisíce má plný pracovní úvazek. Kromě toho zaměstnává měsíčně v průměru tisíc takzvaně externích pracovníků na dohody konané mimo pracovní poměr. Počty zaměstnanců se neustále zvyšují v souvislosti se zapojením univerzity do projektové činnosti spojené s čerpáním dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

Kde jsou zveřejňovány pracovní nabídky Masarykovy univerzity?
Univerzita zveřejňuje všechny své pracovní nabídky na úřední desce, konkrétně na adrese: www.muni.cz/general/employment_offers. Kromě této adresy zpravidla zveřejňuje volná místa na internetovém trhu práce www.sprace.cz a speciální nabídky pro studenty jsou umístěny v IS MUNI.

Jaká místa na Masarykově univerzitě jsou vhodná pro absolventy?
Pro naše studenty jsou vhodné zejména všechny administrativní pozice, ale také odborné pracovní funkce podle studijního profilu jednotlivých studentů. Například na Rektorátě MU zaměstnáváme na jednotlivých odborech studenty humanitních oborů, na ÚVT a FI je zaměstnán velký počet studentů FI, kteří vykonávají i vysoce kvalifikovanou práci. Velké množství studentů bylo zaměstnáno na projektech EU, ale také jsou zapojováni v rámci výzkumných a vývojových projektů a specifického výzkumu, kde mohou být odměňováni také formou stipendia. V těchto případech se jedná zejména o studenty PřF a LF. Co se týče jejich pracovního nasazení, neradi vidíme pracovní poměr na plný úvazek, spíše považujeme za vhodné, aby studenti pracovali ve zkrácených a pružných pracovních režimech, aby práce nenarušovala jejich studium, které by mělo být na prvním místě.

Hlásí se absolventi Masarykovy univerzity na tato místa?
Nemůžeme si stěžovat na nezájem. Na pracovní pozice vyhlašované prostřednictvím IS MUNI se hlásí velký počet zájemců a poměrně často reagují studenti vyšších ročníků i na ostatní inzerci ve veřejných médiích. Početnou skupinu zájemců tvoří také naši absolventi.

Jak vypadá výběrové řízení na volné pozice?
Masarykova univerzita má poměrně komplikovaný systém výběrového řízení, které občas některé uchazeče odradí, na druhé straně máme ověřeno, že standardizovaný postup znamená větší jistotu ve výběru nejvhodnějšího uchazeče a současně prevenci před skončením pracovního poměru ve zkušební době. Pro většinu uchazečů, i když neuspějí, je to dobrá zkušenost do budoucna, protože nároky zaměstnavatelů se obecně neustále zvyšují a není lehké obstát často ve velmi těžké konkurenci. Výběrová řízení na MU jsou minimálně dvoukolová, to znamená administrativní kolo a další kolo osobních rozhovorů výběrové komise s vybranými uchazeči. Kromě toho je pevnou součástí výběrového řízení ověření jazykových, případně i odborných kompetencí a dále orientační psychodiagnostika.

 

Kdo uchazeče vybírá?
Výběrová komise, která je minimálně tříčlenná, je jmenovaná vyhlašovatelem výběrového řízení a má za úkol doporučit k přijetí nejlepšího uchazeče. Sestavuje pořadí úspěšnosti uchazečů, které má svůj význam v případě, že z nějakého důvodu uchazeč vyhodnocený na prvním místě do pracovního poměru nenastoupí. Úkolem komise je komplexně posoudit všechny informace, které o uchazečích získá a rozhodnout, který uchazeč je nejvhodnější. Nejvhodnější nemusí nutně znamenat nejlépe kvalifikovaný, protože kromě kvalifikace praxe je důležitá také osobnostní charakteristika a osobní dojem, jaký uchazeč o sobě zanechá.

Co má uchazeč udělat, aby u pohovoru uspěl?
Nepodceňovat přípravu. Zjistit si na webových stránkách, o jaké místo se uchází, pečlivě zpracovat svoje CV a podávat o sobě pravdivé informace. Pokud chce student vyzvednout své osobní úspěchy, měl by je umět podložit ověřitelnými výsledky. U studentů se zajímáme o průběh jejich studia, pobyt v zahraničí, téma diplomové práce, jaký mají kariérní plán a také jaké jsou jejich koníčky. Úspěch mají ti, kteří mohou zaujmout svou praktickou činností vedle studia (nemusí to být přímo výdělečná činnost)  a umí jasně vyjádřit své cíle a motivaci k získání pracovního místa, popřípadě mohou nabídnout reference o své osobě.

Jaké chyby dělají uchazeči nejčastěji?
Někteří studenti projevují značnou naivitu ve svých představách o budoucí praxi a svém budoucím zaměstnavateli, nebo mají nízké sebevědomí. Chybou je povrchně zpracované CV a také například používání nespisovných výrazů při pohovoru se členy komise, i když je pochopitelné, že ve stresu může člověk sklouznout i do slangu. Veřejná škola je do jisté míry konzervativní prostředí a dbá se zde na čistotu jazyka alespoň při oficiálních jednáních. Dodržuje se také určitá etiketa při výběrových řízeních a někteří neznalí uchazeči si zbytečně pokazí dojem třeba tím, že iniciativně zahájí kontakt se členy komise potřásáním ruky, aniž by počkali na pokyn, co mají udělat. To už jsou ale spíše detaily, podle mne je rozhodující prokázat, že student může kromě úspěšného absolvování studia nabídnout i nějakou konkrétní pracovní zkušenost nebo nabídnout konkrétní studijní úspěch podložený oceněným výsledkem.

Na podobné téma

Stáž v Mladé Frontě může být i veselá

Vánoční brigáda: jedu prodávat na trhy do Vídně

„Dělám, co miluju. A to je super,“ raduje se olympionička

TIP NA WEB: VašeLiteratura.cz