Tvůrce aplikace: Obklopte se aktivními a motivujícími lidmi

7. 8. 2017 | Lukáš Visingr
Rubrika: Práce, Podnikání | Doba čtení: 2,5 minuty

Skupina brněnských studentů vyvíjí aplikaci, která funguje jako „virtuální kouč“ pro fanoušky skateboardu. V týmu pracuje i Martin Horák, který se podělil o své zkušenosti z práce i studia. Co se účastí v tomto projektu naučil?

Martin Horák, JIC, vývoj pc her, vývojář, FOSH, VUT Brno
Martin Horák, JIC, vývoj pc her, vývojář, FOSH, VUT Brno

V roce 2016 se v brněnském Jihomorav­ském inovačním centru (JIC) uskutečni­la velká soutěž start-upů JIC Starcube, ve které zvítězila pětičlenná skupina studen­tů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. Představili koncept mobilní aplikace Fosh, která má sloužit pro milovníky skateboardingu coby „virtuální kouč“ při nácviku i soutěžení. Aplikace nese název Fosh a prezentoval ji Martin Horák, kromě kterého se na projektu podílejí i Jan Henneberg, Adam Leitgeb, Petr Chmelař a Michal Sládeček.
 
Podle čeho jste si vybíral vysokou školu?
Po průmyslové škole jsem si vybíral zejmé­na mezi VUT a ČVUT. A dal jsem přednost VUT, protože Brno vnímám jako město, které se snaží profilovat jako technologické centrum Česka, což mi právě v tomto oboru přijde ohromně důležité. Ale obecně si my­slím, že vůbec nezáleží na tom, jakou školu vystudujete, protože když nemáte zájem, tak vás škola nic nenaučí. Pokud to celé má být k něčemu, tak člověk musí být proaktivní a musí se pokoušet vyždímat co nejvíce z každé příležitostí, kterou mu daná škola nabízí.
 
Jak se vlastně objevil ten nápad s „virtu­álním koučem“ Fosh?
Fosh je inspirovaný počítačovou hrou Tony Hawk Pro Skater, ve které se ti po každém triku zobrazí jméno triku a skóre. A my jsme si jen řekli, že by to bylo dobré mít takovou zpětnou vazbu i v reálném životě, abychom tak mohli trénovat a zlepšovat se, takže bychom získávali vyšší skóre. Navíc by to zjednodušilo vzájemné srovnávání. Hlav­ní myšlenkou toho projektu je motivovat skateboardisty k překonávání jejich hranic pomocí rozmanitých výzev a miniher, kte­ré budou spojené s určitým místem nebo trikem.

Jaké zkušenosti jste nasbíral během reali­zace tohoto projektu?
Díky projektu Fosh jsme dostali příležitost se účastnit akcelerátoru JIC Starcube, kte­rý nám ukázal projekt z byznysového úhlu pohledu, který jsme předtím jako technici neviděli, respektive ignorovali. Účast v tom programu nás vybavila základními znalost­mi potřebnými k vytvoření produktu, který teď má reálnou šanci se dostat ven z garáže.

Co byste považoval za svůj největší úspěch?
Pokud si Fosh oblíbí nějaký skejťák a začne ho aktivně používat.
 
Jak se vám daří zvládat současně studium a práci?
To by asi bylo na dlouhé povídání. Zrovna se chystám na státnice. Jde to, ale dře to.

Jaké máte plány do budoucnosti?
Vytřískat z tohoto projektu co nejvíce. Ne­myslím tím ale peníze, ale hlavně zkušenos­ti, ať už z technického nebo netechnického světa. Jelikož tři z nás studují a dva pracují, nesnažíme se zatím na projekt moc tlačit, ale snažíme se tímto projektem hlavně bavit a v nejhorším případě vytvořit produkt, kte­rý bude bavit alespoň nás.

Mohl byste závěrem vzkázat něco čtená­řům?
Osobně se řídím pravidlem: „You are the average of the five people you spend the most time with.“ Takže se snažím obklopo­vat se aktivními lidmi, kteří mají podobné cíle jako já a budou mě motivovat a pomáhat mi, abych těch cílů dosáhl.

Neseďte pořád jen doma a začněte jezdit na skejtu!
Martin Horák
co-founder Fosh
www.getfosh.com

VUT Brno
Automatizační a měřicí technika
Pochází z Brodku u Přerova.
Na projektu Fosh pracuje od června 2016.

Je mu 22 let.

Článek vyšel v tištěné brožuře Jdi pracovat! 01/2017.

Více o tomto vydání časopisu.

Na podobné téma

Absolventku pedagogické fakulty zaměstnanecký poměr nelákal

Darja Janíčková – práce virtuální asistentky

Orientujeme se v obchodních společnostech

Ušetřit podnikatelům umožňují slevy na dani