Učitelské platy: vše, co o nich potřebujete v roce 2020 vědět

Být učitelem je velká zodpovědnost. V České republice je jedno z nejdiskutovanějších témat učitelský plat. Pedagogika spadá do státní správy a platy se tedy počítají podle tabulek. Od ledna 2020 se mohou tito zaměstnanci těšit ze zvednutí platu. Víte, co vše jej může ovlivnit? Nebo na čem všem pedagogický plat závisí? Záleží na délce praxe?

zdroj: www.freepik.com
zdroj: www.freepik.com

Tabulkový plat učitelů v roce 2020

Profese, které spadají do státní správy, se řídí tzv. tabulkovými platy. Na základě platové třídy a platového stupně si člověk může zjistit na jaký minimální plat má nárok. Od 1.1.2020 se tyto minimální platy zvýšily. Státní zaměstnanci si tak přišli na platy o 1500 korun vyšší a učitelům se plat zvedl o osm procent z tarifu. 

Co je to platová třída a platový stupeň?

Platová třída značí vzdělání. Člověk s vysokoškolským vzděláním má ze zákona nárok na vyšší plat než člověk pouze se základním vzděláním. Platový stupeň pak značí praxi v oboru. Pedagog, který učí delší dobu, má nárok na vyšší plat, než učitel začátečník". 

  1. a 2. platová třída: základní vzdělání
  2. platová třída: střední vzdělání
  3. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
  4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem
  5. platová třída: střední vzdělání s maturitou nebo střední vzdělání s výučním listem
  6. a 8. platová třída: střední vzdělání s maturitou
  7. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou
  8. platová třída: vysokoškolské vzdělání - bakalář nebo vyšší odborné vzdělání
  9. a 12. platová třída: vysokoškolské vzdělání - magistr nebo bakalář

13., 14., 15. a 16. platová třída: vysokoškolské vzdělání - magistr

Další příplatky k pedagogickému platu

Pokud pedagog vykonává nějakou činnost navíc, dostává za to příplatky. Samozřejmě s tím ale rostou i starosti. Ve chvíli, kdy má učitel třídu, a je tedy učitelem třídním, dostává měsíčně až o 2000 korun více. Může se ovšem jednat i o částku o něco nižší, záleží na možnostech dané školy a na rozhodnutí vedení.

Další peníze navíc se mohou objevit za přímou pedagogickou činnost nad rozsah pracovní doby. Standardní pracovní doba je 40 hodin týdně a dělí se na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Přímá je vyučovací, výchovná, speciálně-pedagogická nebo pedagogicko-psychologická. Nepřímá je poté příprava na přímou činnost, hodnocení prací žáků nebo třeba dohled nad žáky. Příplatky se mohou objevit například za suplování nebo za nadúvazkové hodiny navíc.

Na některých školách se pak může objevit i osobní ohodnocení. Tato položka se vyskytuje za nadstandardně dobré pracovní výsledky. I když pedagog splní veškeré podmínky pro toto ohodnocení, neznamená to automaticky, že mu na něj vzniká nárok. Osobní ohodnocení je v kompetenci vedení školy, jedná se tedy o nenárokovou složku platu. 

Co se kroužků ve škole týká, tam je to složitější. Financování se liší na základní a na střední škole a většinou probíhá formou dohody o provedení práce.

Jaký plat čeká na čerstvého absolventa školy s pedagogickým zaměřením?

Podle následující tabulky si můžete vypočítat na jaký minimální plat máte nárok. Již výše jsme si uvedli, podle čeho se rozlišují platové třídy. Záleží tedy, jestli jste absolvent školy vysoké nebo vyšší odborné či střední. V tabulce dále uvádíme částky podle doby praxe.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14.640 15.880 17.180 18.610 23.590 29.490 29.740 30.270 30.930 31.670 32.850
2 15.180 16.450 17.890 19.370 24.270 29.750 30.010 30.800 31.570 32.630 34.390
3 16.130 17.540 19.030 20.730 24.910 30.090 30.470 31.200 32.840 34.000 36.240
4 17.250 18.730 20.350 22.030 26.050 30.720 31.410 32.360 34.210 36.500 39.250
5 18.340 19.950 21.670 23.570 27.210 31.670 32.400 33.720 36.340 39.300 43.120
6 19.910 21.650 23.460 25.490 29.140 33.290 34.200 35.590 39.380 42.540 46.610
7 20.470 22.220 24.110 26.210 29.970 34.050 34.930 36.550 40.320 43.600 47.720

 

 

 

Na podobné téma

Jobote – neotřelý recruiting

Jak zkrátit životopis – oddíl kurzy a znalosti

U pohovoru rozhoduje i faktor chemie

Jsem absolvent! Co s úřady?