Typy stáží: Není stáž, jako stáž

Most mezi studiem a zaměstnáním. I tak by se daly označit stáže. Dělí se na několik druhů, ale cílem všech typů praxí při studiu je osvojit si naučené informace v reálném zaměstnaneckém provozu. Pro někoho mohou být stáže cestou k získání dobrého zaměstnání, pro někoho signál, že si nezvolil vhodný obor. Stáže můžeme dělit podle povinnosti ji absolvovat, délky trvání, místa i ohodnocení.

0619 staze2 archiv-jobchallengeMost mezi studiem a zaměstnáním. I tak by se daly označit stáže. Dělí se na několik druhů, ale cílem všech typů praxí při studiu je osvojit si naučené informace v reálném zaměstnaneckém provozu. Pro někoho mohou být stáže cestou k získání dobrého zaměstnání, pro někoho signál, že si nezvolil vhodný obor. Stáže můžeme dělit podle povinnosti ji absolvovat, délky trvání, místa i ohodnocení.

Povinné i nepovinné

Některé vysokoškolské obory už praxi při studiu vyžadují. Stáže jsou součástí výukového plánu. Někdy má škola navázanou spolupráci s konkrétními firmami, jindy si uchazeč o stáž musí poradit sám. Ti, kteří praxi povinnou nemají, by měli zvážit, zda by se jim při budoucím shánění práce ne-hodila. Krátkodobé stážistické příležitosti většinou firmy nezveřejňují a je tak jen na uchazeči, zda firmu osloví.

Placené i neplacené

Stáž není totéž co studentská brigáda. Zásadní rozdíl je v tom, že je často neplacená. Odměnou za několikaměsíční docházení do prozatímního zaměstnání je studentům zisk zkušeností a ověření si teorie v praxi. Najdou se samozřejmě také případy, kdy za čas strávený na stáži dostane student zaplaceno. Takové stáže jsou ale v menšině.

0619 staze2 archiv-jobchallenge

Krátkodobé i dlouhodobé

Podle povahy stážistického místa a také podle potřeb zaměstnavatele se různí délky stáží. Pro krátkodobý vhled do problematiky konkrétního pracovního místa postačí kupříkladu jen 14 dní, po které docházíte na pracoviště. Výjimkou nejsou ale ani čtvrtletní stáže, jež kopírují průběh semestru. Můžeme se setkat i s půlroční, či dokonce roční stáží. U dlouhodobých spoluprací se zpravidla jedná o placený úvazek.

U nás i v zahraničí

Stáž nemusí uchazeč nutně absolvovat jen u nás. Řada firem nabízí možnost získat praxi v zahraničí. Krom zkušeností v oboru se absolvent stáže zdokonalí také v cizím jazyce.

Na podobné téma

Infopodnikání: Velký trend ve světovém i českém byznysu

Dobrý den a na slyšenou

„Dělám, co miluju. A to je super,“ raduje se olympionička

TIP NA WEB: VašeLiteratura.cz