Trainee programy se hodí i pro absolventy bez praxe

Rubrika: Stáže, Práce | Doba čtení: 2 minuty

Ekonomická fakulta je součástí všech tří brněnských univer­zit. Není tedy překvapením, že studentů končících „ekonomku“ je právě v Brně velké množství. O to složitější je tak najít po abso­lutoriu na vysoké škole uplatnění na trhu práce. To zažila i čerstvá absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univer­zity Veronika Fajtová. Své první zaměstnání našla ve společnosti UniCredit Bank, kde působí vrám­ci programu trainee jako účetní specialistka.

trainee prograram, práce, hledání, absolvent
trainee prograram, práce, hledání, absolvent

Jak byste popsala trainee program? Co vlastně obnáší?

Program trainee je pro mě jakousi přípravou na rozjezd pracovní kariéry. Pracovní náplň se nijak neliší od práce ostatních zaměstnanců, avšak trainee navíc nabízí školení a stáže v jiných útvarech banky. Program trvá jeden rok s tím, že po uplynutí této doby si můžu zvolit, na kterou pozici jsem se rozhod­la nastoupit jako klasický zaměstnanec, nemusím tedy zůstávat na své dosa­vadní pozici.

Co je náplní vaší práce?

Působím v divizi Financí, v oddělení Kontroly účetních transakcí a aplikačních rozhraní. Momentálně přebírám agendu od kolegyně, která se v blízké době chystá na mateřskou dovolenou. Má pracovní náplň se pak bude sestávat primárně z práce s aplikací CAD, což je aplikace pro zpra­cování a účtování s cennými papíry ve vlastnictví banky.

Jak jste se k práci dostala? Bylo těžké najít práci?

Práci jsem hledala již během studia, zhruba poslední půlrok před stát­nicemi. Nebylo to ale snadné. Většina společností požadovala minimálně několikaletou praxi v oboru, ale já jsem tuto podmínku nesplňovala. Hledala jsem průběžně na internetu, kde mě zaujala nabídka trainee programu. Ten totiž praxi nevyžaduje.

Byl součástí přijímacího řízení i poho­vor? Jak jste se na něj připravovala?

Ano, přijímací řízení probíhalo jako assessment centrum. Následně jsem absolvovala pohovor s manažerkou a na závěr i s ředitelem divize Financí. Na pohovory samotné jsem se nijak zvlášť nepřipravovala.

Jaký byl přechod ze studentského života do opravdového zaměstnání?

Měla jsem obavy z každodenního vstávání, na což jsem během vysoké školy nebyla zvyklá. V ostatních ohledech byl ale přechod příjemný. Studentského života už jsem si užila dost, takže jsem se na práci těšila.

Co považujete za největší rozdíl mezi studentským a zaměstnaneckým životem?

Nejvíc přechod ze studentského do zaměstnaneckého života vnímám tehdy, když je období zkouškového. Nyní mám po práci volno, odpadá studování na zápočty a zkoušky a tím i značný stres. Jasným rozdílem je pak finanční nezávislost.

Co je největší pozitivum toho být na trhu práce? Co vám naopak ze stu­dentského života chybí?

Výše uvedená finanční nezávislost na rodičích, z čehož se odvíjí i nezávis­lost obecně. Ze studentského života mi chybí mí někdejší spolužáci, kteří nyní pracují v jiných městech, a také někdy možnost se rozhodnout, že „dnes na přednášky nepůjdu a budu spát“.

Řekla byste, že vás studium připravilo na to, abyste byla schopná vykonávat práci ve svém oboru?

Ano.

Poskytla vám škola praktické infor­mace, nebo bylo studium zaměřeno více teoreticky?

Řekla bych, že po teoretické stránce mě škola připravila dobře, bohužel to ale byla právě teorie, která převládala nad praxí.

Co byste poradila studentům, kteří se zajímají o práci ve stejném oboru? Kde mají hledat?

Pokud se vám bude chtít pracovat už během studia, určitě se to v životopise neztratí. Ale i bez praxe v oboru se zaměstnání najít dá, ať už to jsou trainee nebo jiné programy, zaměřené na absolventy bez praxe. Pak se nábory provádějí většinou prostřednictvím as­sessment center, na které se ale podle mě nijak připravit nedá. Společnosti si hledají určité typy lidí podle toho, jak se na těchto centrech, většinou ce­lodenních, chovají a jak působí na okolí.

Je tedy praxe pro absolventa nutná?

Neřekla bych tedy, že praxe v oboru je nutnou podmínkou, bez které by se nedalo najít zaměstnání. Na druhou stranu je jasné, že čím více zkušeností získáte už během studia, tím lépe se vám práce bude hledat. 

Vizitka

Ing. Veronika Fajtová
účetní specialista | UniCredit Bank, a.s.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity | Finance

Na podobné téma

8 typů profesí, které umožňují práci na dálku

Kde hledají práci novináři a „mediálové“

Neviditelná síla filmu aneb jak se dělají filmové titulky

To nejhorší je průvodkyně s monotónním hlasem