Pro medika není problém najít práci

/ROZHOVOR/ Před půl rokem získal titul MUDr. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a nyní ordinuje na brněnské onkologii. Šestadvacetiletý Tomáš Kazda, který pochází z Třebíče, neměl se sháněním práce problém. Významně mu pomohly mimoškolní aktivity, jež ho odlišily od ostatních zájemců.

0141 abs-LF-tomas-kazda lenka-kazdova/ROZHOVOR/ Před půl rokem získal titul MUDr. na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a nyní ordinuje na brněnské onkologii. Šestadvacetiletý Tomáš Kazda, který pochází z Třebíče, neměl se sháněním práce problém. Významně mu pomohly mimoškolní aktivity, jež ho odlišily od ostatních zájemců. Nicméně druhým dechem dodává, že sehnat místo pro čerstvé absolventy medicíny není tak těžké jako v jiných oborech.

Je absolvent brněnské medicíny dobře připraven na praxi?
Na praxi je dobře připraven teoreticky. Že praxe je něco jiného než škola, to asi platí ve všech oborech, nejen v medicíně. Myslím, že to ani nejde, aby byli všichni studenti do jednoho perfektně připraveni „prakticky do praxe“, primárním cílem je tedy ta „teorie o praxi“. Více už pak záleží na konkrétním oboru a konkrétním studentovi.

0141 absolventlf-tomas-kazda archiv-tkCo tě škola dobře naučila a co ti naopak chybělo?
Když pominu takové ty obecné věci, co studenta naučí jakákoliv vysoká škola, jako je osamostatnění a tak podobně, tak oceňuji hlavně to, že jsem se naučil selektovat záplavu nejrůznějších informací. Důležité je vědět, kde co najdu. Ale to platí obecně v jakémkoliv oboru. Dodnes ale lituji, že jsem už nestihl nějakou zahraniční stáž. Ale nabídka nejrůznějších pobytů je teď čím dál širší, takže můžu ostatním jenom doporučit. Jestli to nakonec bude přínosná stáž na klinice, nebo jedna velká párty, to už je věc druhá.

Dělal jsi během studia něco nad rámec povinností, aby ses připravil na budoucí práci?
Ano. Účastnil jsem se SVOČ. Základem je samozřejmě vědět, jaký obor chci po škole dělat. Práce na SVOČ na dané klinice v daném oboru je pak neocenitelnou metodou v přípravě na tento obor. Student se navíc seznámí s prostředím svého budoucího pracoviště, což mu následně dává obrovskou výhodu při shánění práce po promoci.

Proč ses rozhodl právě pro onkologii?
Patřil jsem k těm studentům, kteří od začátku neměli ten svůj obor, kvůli kterému se na školu přihlásili. Ze začátku jsem ani nevěděl, jestli půjdu do kliniky, nebo zůstanu na teoriích. Tím, jak jsme se ve studiu dostali přes prekliniku dál, bylo jasno. Dále už to je o osobních sympatiích buď k interním oborům, anebo k chirurgii. Často to je ale i dílem náhody, jak koho zaujme vyučující na stáži a podobně. Já se v závěru rozhodoval mezi kardiologií a onkologií.

Je dnes pro medika-absolventa těžké najít práci?
Myslím, že není. V oboru, který si každý vybere, se nakonec uplatní všichni. Jistota, že to bude v některé konkrétní nemocnici, je už ale menší. Ovšem v případě, že někomu jde o nějaké konkrétní místo, mnohdy se už o ně zajímá během studia, třeba formou SVOČ, a tím pak stoupá pravděpodobnost získání úvazku po škole.

0141 abs-LF-tomas-kazda lenka-kazdova

Liší se nějak shánění práce medika a jiného absolventa vysoké školy?
Absolventi lékařské fakulty jsou v porovnání s jinými ušetřeni takového toho typického shánění práce. Nemusím rozesílat několik desítek žádostí, aby mě alespoň pozvali na pohovor. Nemusím se pak ani moc nervovat nad řádně strukturovaným životopisem a perfektně padnoucím oblekem, mnohem důležitější jsou třeba aktivity nad rámec povinností, jako již zmiňovaná SVOČ nebo třeba prázdninová stáž doma na okresce. Ale stále je stejně většina těch, co si takzvaně „odstudují to svoje“ a v životopise mají „jen“, že absolvovali. A stejně místo seženou.

Doporučil bys něco medikům?
Medikům do třetího až čtvrtého ročníku, kteří se ke studiu musí až moc nutit a fakt je to nebaví, doporučuji, aby klidně ještě změnili obor. Ještě se to vyplatí. Naopak od toho čtvrťáku výš už to je fakt škoda nedodělat. Jak jsem již řekl, doporučuji zúčastnit se některé ze SVOČ, stejně musí každý vypracovat samostatnou práci a SVOČ je leckdy jednodušší. Spoustu lidí ale zbytečně odradí nutnost prezentace před odborným fórem. Také doporučuji využít možnosti zahraničního pobytu, určitě další výborná zkušenost a něco navíc do životopisu. Pro bezproblémový průchod studiem se také hodí seznámit se s některým ze starších kolegů – skripta, informace ke zkouškám a podobně jsou určitě k nezaplacení.

VIZITKA

MUDr. Tomáš Kazda
lékař
Masarykův onkologický ústav

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Všeobecné lékařství
abs. 2010
bydliště Brno

 

 Jdi pracovat! 02/2011 ke stažení

Na podobné téma

Poměrně hodně lidí nezvládá týmovou práci

Nabízené práce se nedostudovaná fyzioterapeutka nelekla

„Atmosféra a pohoda je polovina úspěchu,“ míní sommmelier

Praxe je základ života žurnalisty