Poradci: Spíš než práce je to poslání

27. 1. 2012 | Petra Kadlecová

"Každý z nás někdy potřebuje poradit. Ne vždy ale víme, na koho se obrátit. Na co mají studenti Masarykovy univerzity vlastně nárok a co naopak musí nebo nesmí? Na koho se obrátit, když potřebuju výjimku? A hlavně jak to udělat, abych na poplatcích utratil co nejméně? S takovýmito a podobnými záležitosti ohledně studia obecně vám nejlépe poradí Studentští poradci.

Občas dají hlavy dohromady.Každý z nás někdy potřebuje poradit. Ne vždy ale víme, na koho se obrátit. Na co mají studenti Masarykovy univerzity vlastně nárok a co naopak musí nebo nesmí? Na koho se obrátit, když potřebuju výjimku? A hlavně jak to udělat, abych na poplatcích utratil co nejméně? S takovýmito a podobnými záležitosti ohledně studia obecně vám nejlépe poradí Studentští poradci.

Logo a sova PoradcůOd roku 2007 fungují pod záštitou Poradenského centra Masarykovy univerzity, ve znaku mají moudrou sovu a za sebou tisíce případů studentů, kterým poradili a pomohli. Jsou studenty Masarykovy univerzity, kteří mají načtený Studijní a zkušební řád MU a aktivně sledují i se účastní politického dění na své univerzitě a fakultách a ve svém volném čase radí spolustudentům. Drtivá většina žádostí o pomoc jim přichází od studentů Masarykovy univerzity, ale pomáhají i těm, kteří se na MU snaží třeba dostat.

Je to práce?

Ano...
Poradci mají svůj řád a povinnosti, jako v normální práci. „Pokud se do toho člověk dá, získá zodpovědnost, kterou musí naplňovat. I když se mi zrovna nechce, prostě na ty konzultační hodiny musím jít, protože vím, že na ně přijdou studenti, kteří potřebují pomoci, a když já se na to vykašlu, tak oni najdou jen zamčené dveře,“ prozradil jeden z poradců a student Fakulty sociálních studií Dalibor Jenne.

a ne...
Sice dostávají proplaceny své konzultační hodiny, ale jejich „práce“ rozhodně nepatří mezi ty, za kterými zavřete dveře. Většina práce přeteče mimo konzultační hodiny, ale s tím se tak nějak počítá. „Poradenství je spíš poslání, životní styl. Člověk nepřestane být poradcem, když odejde z konzultačních hodin. Typicky ještě večer zkontroluje poradenský mail, jestli mu student neodpověděl na jeho rady a nepotřebuje další pomoc. A i když zrovna nemá „službu“, tak konzultuje s ostatními poradci komplikované případy, snaží se číst nová opatření na fakultách, sleduje fakultní a univerzitní dění,“ vysvětluje Vlasta Žáková, která studuje Fakultu informatiky MU. „Největší rozdíl mezi klasickou prací je, že nemáme pevnou pracovní dobu. Konzultační hodiny obsazují ti poradci, kteří mají zrovna čas a zájem. Podobně s elektronickými dotazy,“ doplnil Dalibor Jenne.

Občas dají hlavy 
dohromady.

Univerzita je oceňuje

Nejenom studenti, kterým pomohli, ale také různá oddělení rektorátu i fakult mají Studentské poradce velmi rádi, protože jim šetří práci. „Jsem moc rád, že v nás univerzita vidí partnera, který přispívá například ke snižování studijní neúspěšnosti studentů nebo ulevuje studijním oddělením, která by byla jinak zavalena dotazy studentů. Také mě těší, že jsme mohli naše nasbírané zkušenosti využít například při tvorbě nového Studijního a zkušebního řádu MU, kde jsme měli možnost dodat podněty na vylepšení a připomínkovat nový návrh,“ uvedl Jenne.

Kde můžou, pomůžou, ale začíná jich být málo
Tým Studentských poradců radí přes e-mail, diskusní fórum v Informačním systému MU a také v konzultačních hodinách. Během konzultačních hodin jsou k dispozici také na telefonu. Každý podzim rovněž pořádají na všech fakultách osvětové přednášky pod heslem „bezpečně studiem“, které mají preventivně informovat studenty o základních úskalích studia. „Počet dotazů, které k nám přichází, se každý rok zvyšuje a v současné době jsme spíš dosáhli stavu, že i bez velké propagace máme práce dostatek. Velkou starostí je tak pro nás nyní spíš zajištění obnovy a rozšíření týmu,“ prozradil Jenne.
Do všech úkolů a dotazů se poradci vrhají s nasazením. „Nerada řeším problém, kde neexistuje dobré řešení. To se často stává u poplatků za studium, které jde student řešit až v případě, kdy mu byly vyměřeny. Naštěstí v posledních letech i díky osvětě je čím dál víc dotazů, kdy se student ptá v době, kdy problém jde ještě vyřešit,“ pochvaluje si Vlasta Žáková.

Mnoha studentům 
pomohli...

Kontakty:

http://poradci.muni.cz
email: poradci@muni.cz
konzultační hodiny: Poradenské centrum - Pondělí a středa 14–16 hod; Kampus: Čtvrtek 14–16 hod
diskuzní fórum v ISu (https://is.muni.cz/auth/df/poradci/)

Na podobné téma

Kdo má nárok na placené volno při pohřbu?

Proč hledat práci přes personální agenturu

Na pohovor se sebejistotou. Nebojte se ukázat, co ve vás je.

Kurz: Jak napsat (nad)standardní životopis