Politika jako práce: Pár postřehů z malého města

3. 10. 2016 | Lukáš Visingr
Rubrika: Zaměstnání, Práce | Doba čtení: 2,5 minuty

Jestliže se řekne politika, co si představíte? Nejspíš prezidenta, vládu a parlament, ale co třeba starosta a zastupitelstvo vaší obce? Nebo hejtman a orgány kraje? Lidé díky médiím zpravidla nejvíc vnímají „velkou“ politiku, ale často zapomínají na tu komunální a regionální, ačkoliv ta je jim fakticky daleko bližší a mohou se do ní mnohem snáze zapojit. Jelikož se již několik let účastním fungování dvou orgánů malého města, kde bydlím, mohu se podělit o pár zkušeností z jejich práce a pokusit se vyvrátit některé zažité omyly.

politika, obce, výbor, komise, návrh
politika, obce, výbor, komise, návrh
Na úvod krátce: V komunálních volbách volíte zastupitelstvo obce, jakýsi její „parlament“. Ze zastupitelstva se vybírá rada („vláda“) a její hlava, což je starosta. A následně se ustavují další orgány obce, a sice výbory (odpovědné zastupitelstvu) a komise (odpovědné radě). Nebudeme se zabývat hromadou upřesnění a výjimek, jako základ to stačí. Klíčové je, že spousta té práce zvané „politika“ se odvádí právě ve výborech a komisích.
 

Není politika jako politika

Problém je v tom, že jako „politiku“ většinou vnímáme to, co se předvádí na veřejnosti, což se v obci týká třeba zasedání zastupitelstva. Jenže právě ten veřejný charakter zasedání znamená, že se zastupitelé snaží působit i na voliče. Naopak výbory a komise jednají neveřejně, takže se tam neodehrávají všemožné exhibice s cílem získat hlasy. Navíc členy komisí a výborů nejsou zdaleka jen zastupitelé, nýbrž i „normální“ občané.

Právě na to se také někdy zapomíná. V typickém výboru nebo komisi na malém městě je třeba jeden či dva volení zastupitelé, ale většinu tvoří angažovaní občané, kteří se rozhodli, že se do místní politiky takto zapojí. V komisi pro zdravotnictví jsou tudíž lékaři, v té sportovní šéfové sportovních klubů, ve finančním výboru lidé se znalostmi ekonomie. A tak dále. Je to výborný způsob, jak své odborné znalosti či dovednosti využít ve správě věcí veřejných bez nutnosti se stát členem nějaké strany a procházet „maratónem“ voleb.

Co se naučíte?

Činnost ve výboru či komisi je však přínosná i jinak. Nejde o těch pár stokorun, které obdržíte jako kompenzaci za čas, ale zejména o to, co se tam dozvíte a naučíte. Potkáte se s lidmi, kteří se pohybují ve (víceméně) stejné oblasti, jenže ji třeba vnímají z jiného pohledu. Pamatujte si, že tyto orgány pracují pro zastupitelstvo a radu, což prakticky znamená, že předkládají návrhy a vyjadřují se k nim. V tomto směru občas udělají více „opravdové“ práce než zastupitelstva a rady, kde se často „jen“ hlasuje o hotových návrzích.


V komisi či výboru se proto naučíte naslouchat jiným názorům či hledat kompromisy. Také se může stát, že vám kolegové uloží úkol, např. něco prověřit, sestavit a přednést nějakou zprávu apod. Tak můžete využít a současně tříbit schopnosti, které se vám poté mohou hodit i ve vaší „normální“ práci. A v neposlední řadě je činnost v orgánech obce něco, co působí dobře i jako položka v životopisu a co některé zaměstnavatele jistě zaujme.
Většinou to totiž napovídá, že takový člověk je aktivní a sebevědomý, něčemu rozumí, zajímá se o své okolí, ale zároveň se nebojí odpovědnosti. Je také možné, že si vás povšimne i nějaká politická strana či hnutí. V takovém případě se dvakrát rozmyslete, než odmítnete, protože jak sami víte, dobrých politiků je jako šafránu. Proto zvažujte i kandidaturu ve volbách, tj. vlastně postup na další úroveň politické práce. Každopádně platí, že aktivní účast ve správě veřejných věcí je daleko lepší než nadávat u piva nebo na Facebooku.

Na podobné téma

Stáž v Mladé Frontě může být i veselá

„Dělat, co má člověk rád, je k nezaplacení,“ potvrzuje kouč

Kde hledají studenti Masarykovy univerzity brigádu?

Trainee oceňují firmy i absolventi