Pohovorismus – co vás čeká na konkurzu?

13. 9. 2011 | Julie Veselá
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

„Nová doba“ dorazila i na pracovní trh, a pokud váš životopis získá pozitivní odezvu, čeká na vás martýrium někdy až prapodivně vyhlížejících „psycho“ pracovních pohovorů. Existuje několik technik, které personalisté využívají k efektivnímu zhodnocení kandidátů.

pohovor, chování, etiketa, nonverbální, assesment centrum
pohovor, chování, etiketa, nonverbální, assesment centrum

Klasické kompetenční interview

Je to nejčastější typ pohovoru face to face. Personalista či vedoucí oddělení si vás pozve, aby zjistil, zda máte schopnosti a zkušenosti pro danou pozici. Většinou jste dotazováni na různé úkoly, které jste plnili v předchozích zaměstnáních, jaké máte vzdělání, co nejzajímavějšího jste dokázali, na co jste pyšní, jakou máte motivaci pracovat pro novou společnost a podobně.

Odborné interview

Některé pracovní pozice vyžadují, aby uchazeč prokázal své kreativní či odborné schopnosti. V takovém případě chtějí personalisté vědět, jak dobře umíte své řemeslo, a nechají vás, abyste svůj um předvedli. Může to být cokoliv od krátkého testu až po psaní všemi deseti, jazykový překlad, grafický návrh nebo sestavení nabídky zákazníkovi.

Behaviorální interview

Tento způsob vedení interview spočívá v pokládání specifických otázek, aby personalista zjistil, jaké pracovní aktivity jste schopni vykonávat. Behaviorální pohovory mají naznačit, zda jste vhodným kandidátem pro pracovní pozici a máte ty správné předpoklady. Personalisté nastiňují hypotetické situace, kterými zjišťují vaše myšlení a výkon pod tlakem. Nejčastěji se doplňuje psychometrickými testy.

Skupinové interview

V rámci skupinového interview si personalista pozve na pohovor několik uchazečů současně. Skupina kandidátů dostane úkol, který umožní personalistovi zhodnotit jejich odlišné osobnosti, pracovní styly, schopnost komunikovat a spolupracovat. Pohovor má většinou více úkolů a po každém úkolu se personalista rozloučí s jedním či více uchazeči.

Panelové interview neboli Assessment Centrum

Především velké společnosti používají pro výběr zaměstnanců speciální diagnostickou metodu Assessment Centrum neboli také panelové interview. Tento pohovor zpravidla probíhá celý den. Uchazeč je postaven před 3-4 lidi a musí předvést nějakou prezentaci nebo vyřešit úkol. Hodnotící komise se skládá z personalisty, přímého nadřízeného a potenciálního spolupracovníka. Přizván může být i externí psycholog či konzultant personální agentury. Účelem není vybrat toho nejaktivnějšího účastníka, ale poznat individuality uchazečů. Hodnotí se například sociální a komunikační dovednosti, analytické schopnosti, motivace, vůle a schopnost řešit problémy, ale také schopnost navodit atmosféru nebo vzbudit sympatie.

Stresové interview

Tento typ pohovoru se užívá výjimečně. Spíše se setkáte se stresujícími dotazy, kdy vám personalista položí pár nepříjemných až dotěrných otázek, aby vás vyvedl z míry. Zpravidla se používá pouze u pozic, které vyžadují prokázání schopnosti umět reagovat pod tlakem. Jeho podstatou je vystavit účastníka takovým stresovým situacím, aby bylo možné hodnotit jeho reakce, gesta a sebeovládání.

Telefonické interview

Současným trendem mezi personalisty je telefonické interview. Využívá se v případě velké vzdálenosti, nebo pro získání prvních obecných informací o uchazeči. V žádném případě tento typ pohovoru nepodceňujte a připravte se na něj stejně jako na osobní pohovor. Pokud vám někdo zavolá v dobu, kdy u sebe nemáte poznámky nebo svůj životopis, klidně se omluvte a domluvte si jiný čas na pohovor. Telefonický pohovor má své výhody i nevýhody. Osoba, která pohovor vede, nevidí vaši mimiku, gestiku a výraz ve tváři. Ale zkušený personalista dokáže i po telefonu poznat mnohé, proto nebuďte zbrklí, mluvte pomaleji a používejte pauzy. Také přemýšlejte o tom, jak se hlásíte do telefonu, protože i pouhé ironické zasmání je slyšet.

Na podobné téma

Firmy mají propracované kariérní sekce na svých stránkách

Desatero správného životopisu ve stručnosti

Chce to v práci změnu? Najděte si vzor výpovědi

Jobote – doporučte kandidáta