Kdo má nárok na placené volno při pohřbu?

29. 1. 2019 | Petra Štorková

Nárok na placené volno máte jako zaměstnanec v několika případech a jedním z nich je i pohřeb. Musíte však splňovat určité podmínky, které určuje zákoník práce.

Každý zaměstnanec automaticky získává nárok na pracovní volno z důvodu překážek, které určuje nařízení vlády a Zákoník práce. Délka volna se odvíjí především od vašeho vztahu se zesnulým, případně pak pobytu ve společné domácnosti.

Tip: Podívejte se na další užitečné informace spojené s nárokem na pracovní volno u pohřbu.
  • Dva dny volna při úmrtí dítěte či manžela a další den na samotný pohřební obřad. Celkem tedy 3 volné dny.
  • Jeden den volna pro účast na pohřbu, pokud zemře:
    • Váš – tchán/tchyně nebo švagr/švagrová. Pokud vaší manželce/manželovi zemře rodič nebo sourozenec.
    • Váš – zeť/snacha. Zemře-li manžel/ka vaší dcery nebo syna.
    • Manžel/ka vaší sestry/vašeho bratra. Pokud zemře manželka vašeho bratra nebo manžel vaší sestry.
  • Další den volna získáte v případě, že pohřeb sami zařizujete.
  • Maximálně jeden den v případě úmrtí praprarodiče nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti.

Ve všech ostatních výše neuvedených případech nárok na volno bohužel nevzniká. Na místě je pouze domluva se zaměstnavatelem, čerpání dovolené, případně neplacené volno.

Kolikrát je možné placené volno čerpat?

Za pohřbení se považuje uložení ostatků do hrobu, urny, či jejich rozptýlení. V případě že je s pohřbem spojena smuteční událost v jiný pracovní den, například rozloučení s blízkými, nárok již nemáte. Ten vzniká vždy pouze na jediný den.

Tip:  Pokud vás potkala tato smutná událost, mohl by vás zajímat článek: Několik rad, jak se vyrovnat s úmrtím blízké osoby.

Mohu na pohřeb spoluzaměstnance?

Podle nařízení vlády přísluší náhrada mzdy nebo platu rovněž spoluzaměstnancům zesnulého. Těm by mělo být poskytnuto placené volno na nezbytně dlouhou dobu, nejčastěji dobu konání smutečního obřadu a cestu s ním spojenou. Účastníky pohřbu s nárokem na placené volno si ovšem vybírá sám zaměstnavatel.

Na podobné téma

Motivační dopis

Znalosti doženete, ale bez schopností to nejde

Investice do akcie. Jak na to a vyplatí se mi to?

Nová pracovněprávní rubrika VZORY startuje