Malý krůček, nebo přímo STEP?

/ROZHOVOR/ Už vás občas napadlo, jak se píše žaloba v Srbsku, jaký postup volí soudce při rozvodu v Belgii nebo jaké problémy řeší nevládní organizace v USA? Možná je čas zjistit to na vlastní kůži a vycestovat na stáž STEP.

0936 STEP-staz 1 ELSA/ROZHOVOR/ STEP (Student Trainee Exchange Programme) je cesta, jak načerpat nejen pracovní zkušenosti v zahraničí. Je určen jak pro studenty právnických fakult, tak pro jejich absolventy do 36 let věku. Abychom se o STEPu dozvěděli více, sešla jsem se s Petrou Schneiderovou, studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, členkou brněnské pobočky ELSA a realizačního týmu STEPu.

Petro, jak bys popsala STEP?

STEP je klíčová sekce studentské právnické organizace ELSA, je to program studentských výměnných stáží v zahraničí. Člověk, který se do STEPu přihlásí, má možnost vyjet na stáž do zahraničí, která je v oboru.

To zní jako běžný trainee program, v čem se od něj STEP odlišuje?

Velkou výhodou STEPu je to, že ELSA se zájemcem projde celou „cestičku“. Od začátku, kdy si člověk podává přihlášku, mu pomůže s vyplňováním. Následně, když je zájemce vybrán na stáž, pomáhá mu s formalitami, aby vůbec mohl vyjet. A nakonec zajišťuje asistenci v průběhu stáže.

0936 STEP-staz 3 ELSATou asistencí myslíš například zajištění ubytování?

Přesně tak. Ale také například pomoc se zajištěním víza do zemí, kde je to třeba. Týká se to i volného času stážisty. V dané zemi se o něj starají členové místní skupiny ELSA, která stáž organizuje. Pořádají výlety, seznamují ho s kulturou země, s lidmi a tak podobně.

Jaké zaměstnavatele a ve kterých zemích můžete zájemcům nabídnout?

Jedná se o širokou škálu příležitostí – soudy, advokátní kanceláře, neziskové organizace, … Stáže se konají primárně v evropských zemích, protože ELSA je evropská organizace, ale v posledních letech se podařilo zajistit stáže například v Pákistánu nebo v USA.

Jak dlouho stáže STEP trvají?

Doba se pohybuje od dvou týdnů do dvou let. Nejčastěji to však bývá měsíc.

Jaký je postup pro podání přihlášky?

Nejprve si vybereme pro nás zajímavou stáž. Nabídku čtenáři mohou najít v newsletteru na stránkách ELSA International nebo ELSA ČR. Newsletter vychází dvakrát ročně, koncem roku a pak v první polovině roku. U každé stáže jsou kromě místa a zaměstnavatele uvedeny i požadavky kladené na budoucího stážistu. Abych si mohla podat přihlášku, musím kontaktovat odpovědnou osobu na právnické fakultě, která mi pomůže s jejím vyplňováním. V rámci jedné přihlášky se můžu hlásit až na tři stáže. Její součástí je také CV a motivační dopis. A pak čekám, zda mě daná instituce vybere. Pokud ano, musím odeslat potvrzující formulář. Potom můžu začít řešit ostatní formality s místní skupinou ELSA, jako je den příjezdu, vízum a podobně.

Dostanou absolventi nějaký doklad?

Na konci stáže dostane účastník certifikát ELSA International. Většinou to funguje i tak, že si nechá stážista napsat doporučující dopis od daného zaměstnavatele. Taková šance se nesmí promarnit!

Chtěla bys našim čtenářům něco vzkázat?

Určitě se na STEP přihlaste. Je to skvělá zkušenost, která v životopise vypadá moc dobře. Máme takové heslo: „STEP is the best!“.

Pro více informací navštivte web ELSA ČR nebo napište na e-mail dimitriadisova@elsa.cz, kde se dozvíte, co dál.

Na podobné téma

Jak se dá skloubit brigáda a studium přírodovědy?

Mladý pedagog může být s platem spokojen

Z bakalářské práce se stal projekt, který pomáhá studentům Masarykovy univerzity

Práce v oboru je lepší než sebelepší školní praxe