Konkurenční doložka jako součást pracovní smlouvy

Nastoupili jste do nové práce a zaměstnavatel vám kromě pracovní smlouvy předložil k podpisu i tzv. konkurenční doložku? Tou chce totiž váš zaměstnavatel zamezit tomu, abyste své vědomosti, know-how či vzdělání, které v zaměstnání získáte, využili ihned po skončení pracovního poměru pro podnikání, anebo u jiného, konkurenčního zaměstnavatele.

zdroj: pixabay.com
zdroj: pixabay.com

V současné době používají zaměstnavatelé konkurenční doložku pouze zřídka. Pokud ji ale svému novému zaměstnanci předloží jako součást pracovního smlouvy, nebo jako samostatný dokument, měla by mít písemnou formu a měla by být zaměstnancem podepsána ještě v době jeho pracovního poměru.

Čeho chce zaměstnavatel konkurenční doložkou dosáhnout? Jeho cílem je to, aby odcházející zaměstnanec následně vykonával konkurenční činnost v rámci vlastního podnikání, anebo u jiného zaměstnavatele.
Co si pod pojmem konkurenční činnost představit? Jde o výkon výdělečné činnosti (ať už pro jiného zaměstnavatele, nebo jako OSVČ), která se shoduje s předmětem činností předchozího zaměstnavatele. Konkurenční činnost může mít vůči bývalému zaměstnavateli samozřejmě i soutěžní povahu.

Komu nesmí zaměstnavatel nařídit podpis konkurenční doložky?

  • pedagogickým zaměstnancům zařízení sociálních služeb
  • zaměstnancům škol a školských zařízení

Platnost konkurenční doložky

Konkurenční doložka má omezenou platnost. Zaměstnanec, který odešel z firmy, kde podepsal konkurenční doložku, nesmí vykonávat konkurenční činnost nejdéle jeden rok od ukončení bývalého pracovního poměru.

Uložení smluvní pokuty

V případě, že bývalý zaměstnanec konkurenční doložku poruší, a vykonává tedy práci, která je shodná s předmětem podnikání jeho předchozího zaměstnavatele, může mu být uložena smluvní pokuta. Přesná výše této pokuty je přitom stanovena přímo v konkurenční doložce. Poté, co bývalý zaměstnanec smluvní pokutu svému předchozímu zaměstnavateli v plné výši zaplatí, končí platnost i samotné konkurenční doložky.

Další možnosti ukončení konkurenční doložky

Jakým způsobem je možné dále konkurenční doložku ukončit?
  • Odstoupením ze strany zaměstnavatele, které je možné pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
  • Výpovědí ze strany zaměstnance, a to hlavně v případě, když mu jeho bývalý zaměstnavatel nevyplácí zákonné vyrovnání.

Zákonné vyrovnání

Zákoník práce mimo jiné říká, že jestliže zaměstnanec plní konkurenční doložku potom, co odešel ze svého zaměstnání, musí mu zaměstnavatel měsíčně vyplácet zákonné vyrovnání. Toto vyrovnání, jež je bráno jako jakýsi závazek zaměstnavatele vůči zaměstnanci, by mělo dosahovat minimálně jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku.Co je ale podstatné – pokud ale v konkurenční doložce ujednání o tomto přiměřeném peněžitém vyrovnání chybí, je pro rozpor se zákonem konkurenční doložka neplatná jako celek! Bývalý zaměstnanec se ovšem musí v tomto případě dovolat relativní neplatnosti dohody o konkurenční doložce v soudním či mimosoudním řízení, a to nejpozději do tří let od podpisu tohoto dokumentu.

Na podobné téma

Během studia jazyků se hodí zkušenosti z ciziny

Proč vystavit svůj životopis na internetu?

Co byste si bývali přáli vědět před tím, než jste šli na pohovor

Daňové přiznání online: Komu usnadní práci, a pro koho je naopak povinné?