Výpověď – vzor ke stažení

12. 4. 2017 | Markéta Vlková
Rubrika: Vzory, Rady | Doba čtení: 2,5 minuty

Tak jako je pracovní smlouva základním a nejrozšířenějším způsobem založení pracovněprávního vztahu, je naopak výpověď základním a nejrozšířenějším způsobem tzv. jednostranného rozvázání pracovního poměru.

výpověď, ukončení pracovního poměru, vzory ke stažení
výpověď, ukončení pracovního poměru, vzory ke stažení

Jak je možné rozvázat pracovní poměr?

Na úvod si jen uveďme, jakými způsoby může být pracovní poměr rozvázán. Jak již bylo v úvodu řečeno, základním a nejrozšířenějším způsobem rozvázání pracovního poměru je výpověď. Setkat se můžeme i s dalšími typy jednostranného rozvázání pracovního poměru, a to s okamžitým zrušením, které má přísná pravidla, a zrušením ve zkušební době, které je naopak nejvíce benevolentním způsobem rozvázání pracovního poměru.

Posledním způsobem rozvázání pracovního poměru je dvoustranné právní jednání, a to dohoda. Existuje však řada dalších možností ukončení pracovního poměru, jako je uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou, smrtí zaměstnance, atd.
 

Výpověď musí být písemná
Zákoník práce neuvádí podrobné náležitosti, které by říkali, jak má výpověď pracovního poměru vypadat. Na druhou stranu klade přísné pravidlo kladené na formu právního jednání. Výpověď, ať už daná zaměstnancem, nebo zaměstnavatelem by měla být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Pokud tedy nepodáte výpověď písemně, pak jako byste žádnou výpověď svému zaměstnavateli/zaměstnanci nedali.


Chcete se o výpovědi nebo hledání nové práce dozvědět více?                   

Co dělat, když přijdete o práci?

Když se svět točí kolem dohod a pracovních smluv

 

Výpověď pro nadbytečnost

…a nabídky k práci chodi samy!

Pracovní smlouvu, či dohodu?

 

Networking: Pomůže vám při hledání práce

Jaké změny čekají zaměstnance a podnikatele v roce 2017


Na co byste neměli zapomenout?

Co se obsahových náležitostí rýče, zákoník říká, že zaměstnanec může dle § 50 odst. 3 zákoníku práce dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Naopak zaměstnavatel musí uvést důvod výpovědi vždy a navíc se musí pohybovat pouze v zákonem vymezených výpovědních důvodech, které najde v § 52 zákoníku práce.
 
Z právního hlediska vám doporučujeme dobře specifikovat strany a vaše jednání. To znamená, že byste ve výpovědi měli uvést, kdo jste vy, ke komu Vaše jednání směřuje a co je účelem Vašeho jednání. Samozřejmě je na výsost vhodné uvést také místo a den sepsání výpovědi, Váš podpis a nechat si potvrdit doručení výpovědi datem (důležité kvůli běhu výpovědní lhůty) a podpisem druhé strany. Mnohdy je vhodné i odkázat na Vaši pracovní smlouvu, zmínit výpočet běhu výpovědní doby a zaměstnavatel by na druhou stranu měl uvést i informaci o odstupném.

Na podobné téma

Nový rok přivál vyšší minimální mzdu. Radujme se?

Růžové prohlášení. Nenáviděné, ale užitečné

Jak ušetřit na daních: Uplatněte daňové slevy

Na povinné položky životopisu nezapomínejte