MUNIE pořádá akce i nabízí praxi

MUNIE neboli Masarykova studentská unie, funguje jako sjednocující článek studentů a usiluje o budování a posilování identity Masarykovy univerzity. Pořádá různé studentské akce a díky ní mohou studenti získat nové zkušenosti nebo navázat množství kontaktů.

Co je hlavním cílem nebo smyslem MUNIE? „Studentská unie funguje jako sjednocující článek všech studentů a studentských spolků Masarykovy univerzity,“ říká prezidentka spolku Natália Pavlovičová. Základní činností MUNIE je tedy snaha o budování společné identity v rámci univerzity a o zlepšování studentského života. Pořádá různé kulturní, sportovní nebo vzdělávací akce na celouniverzitní úrovni. Například nedávno realizovaný Ples studentů Masarykovy univerzity, což je podle Natálie další sjednocující prvek, který by mohl posunout MUNII dál. Dále pořádá Masarykova studentská unie Souboj kapel, Florbalový souboj univerzit a má na starost univerzitní zónu na Majálesu, na jejímž fungování se podílí 15 spolků.

Činnost MUNIE je komplexní a její hlavní cíle jsou podle Natálie tyto: zastřešování a reprezentace spolků, organizace univerzitních aktivit a prostor pro aktivní studenty, aby se mohli realizovat. MUNIE jim nabízí možnost kariérního růstu například v oblasti HR, PR, fundraisingu, marketingu, ale i v řízení projektů a organizaci akcí.

Dobrovolníkem v MUNII se může stát každý. Pokud však chcete využít výhod spojených s činností MUNIE, jako například sleva u partnerských organizací nebo při vstupu na akce MUNIE, můžete tak učinit zakoupením MUNIE karty.


 

Prezidentka MUNIE Natália Pavlovičová je studentkou mezinárodních vztahů a bezpečnostních a strategických studií, která nedávno vystřídala prvního prezidenta MUNIE, Václava Praka.  Natália působí v MUNII od jejího vzniku a vzhledem k jejím zkušenostem získala nabídku prezidentství na další rok. „Půl roku trval převod na nového prezidenta,“ říká Natália, která měla na starost každodenní chod MUNIE, zatímco Václav Prak se zabýval strategickými záležitostmi. 

Nový a starý prezident MUNIE. Odstupující Václav Prak a nová šéfka studentské unie Natália Pavlovičová. Foto: MUNIE

S příchodem nové prezidentky souvisí i nový program MUNIE. Natália se domnívá, že by mělo dojít ke stabilizaci organizace: „MUNIE se skládá z obrovského množství lidí, dosud probíhalo všechno rozhodování tzv. ad hoc a nebyly pevně stanoveny struktury, proto by mělo dojít ke stabilizaci, k dokončení organizačních struktur a k vybudování pevného základu organizace, protože stále dochází ke změnám v kolektivu.“ Podle Natálie si spolek dosud udržuje svou stabilní míru aktivit pro studenty, ale oproti jiným semestrům se výrazněji zaměří do nitra organizace. Na projektu stabilizace spolupracuje nová prezidentka mimo jiné s ředitelem Centra studentských aktivit. 

Organizace dává prostor nejen jim, ale i spolkům, které by se měly navzájem znát a spolupracovat spolu, což je podle Natálie Pavlovičové základní kámen pro organizování dobrých studentských akcí.

Více: www.munie.cz

Na podobné téma

MUNIE pořádá akce i nabízí praxi

Cesta studentskou organizací – jak udělat první krok a kam až se dá dojít

Být mezinárodní je IN

Podnikavá hlava dává šanci nápadům