Jana Chaloupková: Vymyslela jsem oslavy ERASMU

Koordinátorka oslav Erasmus Days 2012 Brno, Jana Chaloupková, má za sebou rok práce v Mezinárodním studentském klubu Masarykovy univerzity (ISC MU), kde působila jako HR (Human Resources, česky Lidské zdroje) a koordinovala tutory i práci celého týmu. Z lidských vlastností si nejvíce váží odvahy, nezodpovědnost ji však dohání k šílenství. Jaká úskalí přináší práce s lidmi?

Koordinátorka oslav Erasmus Days 2012 Brno, Jana Chaloupková, má za sebou rok práce v Mezinárodním studentském klubu Masarykovy univerzity (ISC MU), kde působila jako HR (Human Resources, česky Lidské zdroje) a koordinovala tutory i práci celého týmu. Z lidských vlastností si nejvíce váží odvahy, nezodpovědnost ji však dohání k šílenství. Jaká úskalí přináší práce s lidmi?

Co tě vedlo ke studiu a práci v oblasti lidských zdrojů?
K HR jsem se dostala někdy v osmé třídě, když jsem četla leták na Univerzitu Komenského, který lákal mimo jiné ke studiu Andragogiky. To mne zaujalo a o obor jsem se začala zajímat. V maturitním ročníku jsem zkoušela dělat přijímačky právě na Andragogiku a Řízení lidských zdrojů v Praze. Ačkoliv jsem se na studium dostala, nakonec jsem šla do Brna na Sociologii. Jelikož mě však studium nenaplňovalo, rozhodla jsem se přejít na obor Veřejná politika a lidské zdroje. 

Myslíš si, že to, co se učíš ve škole, ti pomůže ve tvé budoucí kariéře?
Pouhé studium na FSS mi rozhodně nepomůže. Kdybych chtěla dělat na úřadě, tak asi jo, ale pro to, co já chci dělat, mi pomůže akorát v tom, že budu mít ty dvě písmenka - Bc. před jménem. Proto jsem se rozhodla pokračovat na magisterském stupni studia v Německu.

 

 

Jak ses dostala k  HR managementu v Mezinárodním studentském klubu MU (ISC)?
Jelikož je můj obor na bakalářském stupni studia dosti teoretického rázu, hledala jsem nějaké praktické uplatnění. V ISC jsem byla aktivní tutorka, ale řekla jsem si, že jelikož mám docela hodně času, mohla bych toho dělat víc. Zprvu jsem proto pomáhala nějakou dobu v kanceláři a chodila na zasedání boardu, abych viděla, jak funguje celý board (vedoucí jednotlivých sekcí klubu, pozn. red.). Zjistila jsem, že kontakt HR manažerky s tutorama je slabý a že rozsah její činnosti by mohl být větší. Rozhodla jsem se proto vstoupit do HR týmu, který však neexistoval. Nakonec mi dřívější HR manažerka Veronika Süssová řekla, že mám kandidovat. Tak jsem to udělala.
 
 
 
 
 

Jak bys zhodnotila své roční působení ve funkci?
Byla to neopakovatelná zkušenost, která mě posunula dále, nejen v možnosti budoucího profesního uplatnění, ale i v seberozvoji. Vylepšila jsem své jazykové dovednosti a schopnost týmové spolupráce a získala zkušenosti s motivací členů ve studentské neziskové organizaci. To vše se stejně nadšenými lidmi díky dalším členům boardu.

Děláš koordinátorku oslav Erasmu, jak ses k tomuto projektu dostala?
Já jsem jej celý vymyslela. Vloni na Central European Platform v Krakově jsem s kolegyní z ISC Alenou Růžičkovou, rozebírala plány na mezinárodní setkání sekcí a podobné akce.  V Krakově se v tu dobu začalo hovořit o výročí a mě začaly přicházet na mysl různé nápady. Jelikož jsem tehdy ještě byla ve vedení klubu, začala jsem svůj nápad rozpracovávat a uskutečňovat.

Dostáváš za tuto práci nějakou odměnu?
Ne nedostávám. Stejně jako práce v ISC, je i tahle založená na dobrovolnictví. Největší odměnou jsou získané zkušenosti v Event Managmentu a obecně ve fungování spolupráce několika různých partnerů.

Na jakou personalistickou oblast by ses v budoucnu chtěla zaměřit?
Jelikož je mé studium zatím dost teoretické a k HR se dostáváme pouze okrajově, nedokážu popsat úplně všechny oblasti. Ale chtěla bych se spíš věnovat části recruitmentu, náboru a školení zaměstnanců. Nedávno mě na jedné konferenci dost zaujaly virtuální assessment centra.

Co tě na tvém oboru nejvíc baví?
Setkávání se s různorodými lidmi a jejich poznávání. Dále to, že jim dáváte možnost růstu, seberealizace a sebe rozvíjení se.

 

 
 
 
 

 

Na podobné téma

Spolek archivářů nepůsobí v hloubi archivů

UNIFER pomáhá vychytat vaše mouchy

Profesí kladoucích důraz na komunikaci přibývá

Jak se studuje v Kolíně nad Rýnem?