Kdy máte v zaměstnání nárok na pracovní volno 2

Nárok na volno v práci máte i v několika dalších případech, které jsou specifikovány přímo v zákoníku práce. Ať už se jedná o jeden z nejzásadnějších okamžiků v životě – o svatbu, nebo o záležitost daleko smutnější, která ovšem k životu také patří – o úmrtí v rodině a následný pohřeb. Zákoník práce ale pamatuje i na další životní situace, jako je hledání nového zaměstnání nebo nepředvídatelná dopravní komplikace.

0613 pracovni-volno morguefileNárok na volno v práci máte i v několika dalších případech, které jsou specifikovány přímo v zákoníku práce. Ať už se jedná o jeden z nejzásadnějších okamžiků v životě – o svatbu, nebo o záležitost daleko smutnější, která ovšem k·životu také patří – o úmrtí v rodině a následný pohřeb. Zákoník práce ale pamatuje i na další životní situace, jako je hledání nového zaměstnání nebo nepředvídatelná dopravní komplikace.

Vlastní svatba nebo účast na svatbě nejbližších

Jestliže jste se do toho s partnerem rozhodli praštit, máte dle zákoníku práce nárok na dva dny volna – jeden den je přitom vyhrazen přímo k samotné účasti na obřadu. Jestliže se ovšem svatba koná tehdy, kdy byste stejně nepracovali (zpravidla o víkendu nebo ve svátek), máte nárok pouze na jeden den volna, který by vám měl váš zaměstnavatel proplatit. Případný druhý den volna je již neplacený.

0613 pracovni-volno morguefileRodiče mají v případě svatby svého dítěte nárok na jeden den pracovního volna, totéž se týká dětí, které se účastní svatby svých rodičů. Rodičům, kteří se účastní svatby svého potomka, zaměstnavatel případné volno proplatí, naopak děti, které jdou na svatbu svým rodičům, budou mít volno neplacené.

Úmrtí a pohřeb člena rodiny

Zákoník práce pamatuje i na méně šťastné okamžiky v životě zaměstnance. V případě úmrtí manželky, manžela, družky, druha nebo dítěte má zaměstnanec právo na tři dny placeného pracovního volna, z toho jeden den je vyhrazen k účasti na pohřbu.

V případě úmrtí rodiče, sourozence, tchýně, tchána, švagrové, švagra, prarodiče, vnuka nebo také jiné osoby, která s vámi žila ve společné domácnosti, pak máte dle zákoníku nárok na den placeného volna, které je vyhrazeno k účasti na pohřbu. Pokud máte navíc na starost zařizování pohřbu, můžete si nárokovat další den placeného volna.

Hledání nového zaměstnání

Jste zrovna ve dvouměsíční výpovědní lhůtě a hledáte nové zaměstnání? Pro účast na pohovorech by vám měl váš současný zaměstnavatel vyhradit pracovní volno. Zákoník práce stanovuje, že může jít maximálně o jeden půlden v každém týdnu.

Zpravidla se jedná o neplacené volno. Pokud však váš pracovní poměr končí výpovědí, kterou vám dal váš zaměstnavatel, nebo dohodou, a to za podmínky, že jde o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů, z důvodu nadbytečnosti, zániku či stěhování zaměstnavatele nebo ze zákonem definovaných zdravotních důvodů, můžete si nárokovat volno placené.

Nepředvídatelná dopravní komplikace

Stala se vám po cestě do práce autonehoda nebo má vlak, kterým obvykle cestujete do zaměstnání, zpoždění? Také v tomto případě vám musí váš zaměstnavatel poskytnout volno na nezbytně nutnou dobu – nemáte ale automaticky nárok na celodenní volno a navíc, poskytnuté volno vám váš zaměstnavatel neproplatí.

V zákoníku práce je tato skutečnost upřesněna tím, že se musí jednat o nepředvídatelnou záležitost, nikoli o to, o čem jste předem informováni – jako třeba o stávce v dopravě nebo o nepříznivém počasí.

Kdy máte dále nárok na pracovní volno?

V případě přestěhování do vlastního bytového zařízení – Dva dny placeného volna, pokud je stěhování v zájmu zaměstnavatele. Dva dny neplaceného volna, pokud se stěhujete ze soukromých důvodů.

V případě účasti na školení či při studiu, které je nezbytné pro řádný výkon sjednané práce – Pokud školení či studium zasahuje do pracovní doby, máte nárok na pracovní volno.

Další situace, kdy máte nárok na pracovní volno, najdete zde: Kdy máte v zaměstnání nárok na pracovní volno 1

Na podobné téma

Firmy mají propracované kariérní sekce na svých stránkách

Úkol jako součást výběrového řízení: Stále častější praxe personalistů

Soft skills: stručný exkurz do širokého pojmu

Prodejte se on-line