Spolčení na Fakultě sociálních studií

"Tradice studentských spolků u nás není zdaleka tak zakořeněná jako v některých jiných zemích (například Ho­landsku), nicméně na malý výběr si studenti stěžovat rozhodně také nemohou. Stu­dentské spolky jsou důležitou součástí každé univerzity. Na Fakultě sociálních studií je jich opravdu hodně a fakulta se řadí na první místo v počtu studentských spolků na Masarykově univerzitě.

Tradice studentských spolků u nás není zdaleka tak zakořeněná jako v některých jiných zemích (například Ho­ landsku), nicméně na malý výběr si studenti stěžovat rozhodně také nemohou. Stu­dentské spolky jsou důležitou součástí každé univerzity. Na Fakultě sociálních studií je jich opravdu hodně a fakulta se řadí na první místo v počtu studentských spolků na Masarykově univerzitě.

Spolky sdružují studenty stejného zaměření, dávají jim prostor k vyjádření, získávání nových schopností, tvorbu nejrůznějších projektů a v ne-poslední řadě jsou důležitým prostředkem, jak se seznámit s novými lidmi a navázat kon­takty, které jsou pro studium na vysoké škole tak důležité. Jsou to právě studentské orga­nizace, které formální instituci, jakou je univerzita, vdechují život.

Členství ve spolcích je většinou založeno na dobrovol­né bázi, a tak si studenti mohou vyzkoušet, jaké to je odvádět určitou práci bez nároku na odměnu. Tedy alespoň ma­teriální. Členstvím ve spolcích se můžete naučit mnohem víc než v leckteré placené práci a vězte, že vztah, který si k vaší vyvolené organizaci v průběhu času vypěstujete, bude určitě více než srdeční. Studentské spolky můžou být zaměřeny buďto celouniverzitně, anebo se organizují v rámci jednotlivých fakult. Zajímáte se o mezinárod­ní dění? Baví vás divadlo? Rádi byste se podíleli na chodu rá­dia nebo hlídali děti v dětském koutku? Možností k seberealizaci je na naší fakultě oprav­du mnoho, dokonce nejvíce ze všech fakult MU. Přinášíme vám seznam všech spolků, do jejichž chodu se můžete zapojit. Tak neváhejte a vybírejte!

Přehled spolků na FSS

Centrum pro bezpečnostní a strategická studia
Dětský koutek FSS MU
FSSpodcast.cz
Gender centrum FSS MU
Global Politics
Halas
Journal of Security Issues
Okrašlovací spolek
Personalistika prakticky
Průšovo umělecké-úchylné di­vadlo (P.U.D.)
Přesahy
Sdružení studentů a přátel soci­ologie při FSS MU
Spolek přátel ptáka Ludvíka
Stisk
Studentská sekce Mezinárod­ního politologického ústavu MU
Tutoři na FSS

 

Krom fakultních spolků se můžete zapojit do spolků s ce­louniverzitní působností. Kom­pletní přehled spolků na Masarykově univerzitě najdete v naší DATABÁZI.

Na podobné téma

Nadační fond naučí shánět peníze i jednat s děkanátem

Návštěva virtuálního veletrhu na vlastní kůži

Plavkyně Rybářová: Od dětství se učím pracovat s časem

O studijní cestě na sever