Jaké povinnosti mají podnikatelé

23. 4. 2013 | Externista
Rubrika: Podnikání, Práce

Pokud se rozhodnete provozovat živnost, máte vedle výhod, které podnikání přináší, také povinnosti, které jsou zakotveny v různých zákonech. Podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a dalších právních předpisů.

0890 povinnosti-podnikatele morguefilePokud se rozhodnete provozovat živnost, máte vedle výhod, které podnikání přináší, také povinnosti, které jsou zakotveny v různých zákonech. Podnikatel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a dalších právních předpisů. Při zřízení vlastního byznysu například musíte zajistit přijímání písemností na adrese, kterou jste uvedli jako místo podnikání.

Obecné povinnosti podnikatele, které ze živnostenského zákona vyplývají a jejichž neplnění podléhá sankcím, jsou především:

- povinnost podnikatele provozující živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (nesplňuje-li sám zvláštní podmínky provozování živnosti) zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu,
- viditelně označit místo podnikání (liší-li se od bydliště) názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem,
- v místě podnikání zajistit přijímání písemností,
- na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb, a to přímo na provozovně nebo v místě podnikání, kde je zboží prodáváno nebo služba poskytována,
- v prodejní nebo provozní době musí být v provozovně přítomna osoba se znalostí českého nebo slovenského jazyka,
- pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost (podnikatel, všechny další fyzické osoby provozující činnost, jež je předmětem živnosti, odpovědný zástupce, osoby jednající jménem podnikatele),
- oznámení o přerušení a pokračování provozování živnosti (u přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců),
- povinnost vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby.

0890 povinnosti-podnikatele morguefile

Obecné povinnosti podnikatele vyplývajících z dalších právních předpisů:

- do 8 dnů od zahájení provozování živnosti se zaregistrovat na místně příslušném finančním úřadě k jednotlivým druhům daní,
- do 8 dnů od zahájení provozování živnosti se zaevidovat jako osoba samostatně výdělečně činná na místně příslušné správě sociálního pojištění
- do 8 dnů od zahájení provozování živnosti se zaevidovat jako osoba samostatně výdělečně činná u zdravotní pojišťovny, jejíž je pojištěncem
- v případě zaměstnávání zaměstnanců do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do pracovního poměru ho přihlásit na předepsaném formuláři na místně příslušné správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěncem, stejná lhůta platí i v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance

 

Zdroj: Studie Kariérního centra Masarykovy univerzity s názvem Jak začít podnikat?

Na podobné téma

Pracovní stáž v zahraničí byla klíčová, říká úspěšná absolventka ekonomie

Podnikatelé si i letos na paušálech připlatí

Sympatická a komunikativní? Pracujte jako asistentka

Pracovní pozice back office. Co obnáší?