Jak se spolčit na Filozofické fakultě

21. 2. 2011 | Iva Šemberová

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi fakulty, kde se spolkům daří. Existuje jich tam široká paleta a vznikají stále nové. Spolky vám umožní zapojit se do různých studentských aktivit a získat řadu zkušeností. „Spolkaři“ na fildě například pořádají kulturní akce, hrají divadlo nebo produkují hudbu.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity patří mezi fakulty, kde se spolkům daří. Existuje jich tam široká paleta a vznikají stále nové. Spolky vám umožní zapojit se do různých studentských aktivit a získat řadu zkušeností. „Spolkaři“ na fildě například pořádají kulturní akce, hrají divadlo nebo produkují hudbu. Krom celofakultních spolků má řada kateder či ústavů také svoje specifická společenství.

Mezi nejvýraznější spolky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří Nadační fond studentů FF MU, což je vlastně studentská neziskovka, která se stará o kulturně-společenské zázemí na fakultě. Pořádá akce různého charakteru, které se neomezují jen na půdu FF. Nejznámějšími a nejnavštěvovanějšími jsou dva festiválky s názvy SemestrSTART a SemestrEnd, které otevírají a zakončují akademický rok na fakultě. Student, který se zapojí do přípravy některé z těchto akcí, si může vyzkoušet třeba komunikaci s vysokými akademickými představiteli, tvorbu komunikační strategie a PR, marketing nebo fundraising. Takže je to vlastně také taková stáž, díky níž se dá nabrat spousta cenných zkušeností.0076 spolky-ff archiv-ff

Jinou významnou organizací, sídlící zčásti na FF MU, je Česká asociace studentů psychologie. ČASP je členem Evropské Federace Psychologických Asociací. Usiluje o zkvalitnění spolupráce mezi studenty kateder psychologie na Masarykově univerzitě, pražské Karlově univerzitě i Univerzitě Palackého v Olomouci a zároveň o spolupráci s jinými vysokými školami v Česku i v zahraničí. Z realizovaných projektů ČASP lze zmínit celostátní konference studentů psychologie, pořádání osvětových přednášek a dokonce zajišťování studentských praxí.

Jak je vidět, i přes spolky se dá dostat k nějaké praxi. To samé platí i o katederních a studentských časopisech. Nehledě na to, že nejlepší průpravou na budoucí zaměstnání může být aktivní účast na některé z konferencí.

 

Některé spolky na FF MU:

Nadační fond studentů FF MU
Kočovná filosofická divadelní společnost
Komorní orchestr FF
Česká asociace studentů psychologie
Brněnská studentská sekce České archivní společnosti
English Students’ Club
Guerrilla Readers
Inflow
Kwído

a řada dalších…

Na podobné téma

Kam s oborem ISK: Pozice knihovníků v dnešním světě

Spolčení na Fakultě sociálních studií

Co první rok medicíny dal a vzal

Studentské spolky na fildě