IFMSA: stáž mediků v zahraničí

13. 6. 2011 | Ondřej Tichý

Máte-li zájem vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, poznat jak funguje zdravotnictví v jiných zemích, objevit sociální a kulturní odlišnosti a načerpat cenné zkušenosti pro své budoucí povolání, můžete se zapojit do programu IFMSA.

Máte-li zájem vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, poznat jak funguje zdravotnictví v jiných zemích, objevit sociální a kulturní odlišnosti a načerpat cenné zkušenosti pro své budoucí povolání, můžete se zapojit do programu IFMSA. Jedná se o mezinárodní organizaci, jejíž zkratka znamená International Federation of Medical Students Associations, tedy Mezinárodní federace asociací studentů medicíny.

0191-ifmsa 2 ifmsaKromě výměnných stáží se IFMSA podílí i na mnoha dílčích projektech, jako je Medvídková nemocnice nebo osvětové akce u příležitosti světových dnů AIDS, diabetu apod. Členem se může stát každý student lékařské fakulty, ovšem vyjet na zahraniční kliniku můžete až od třetího ročníku.

Pro klinické stáže je zřízen výbor SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange), který umožňuje 4 týdny trvající stáž na libovolném oddělení hostitelské fakultní nemocnice, popřípadě v jiném zdravotnickém zařízení. Je potřeba, abyste samozřejmě ovládali angličtinu nebo jazyk hostitelské země. Průběh stáže a výuky má na starosti tutor, což je lékař spolupracující s IFMSA. V nepřetržitém kontaktu s vámi budou také rezidenti, tedy studenti tamní lékařské fakulty, kteří vám budou zajišťovat doprovodný program a budou se starat o to, aby váš pobyt v zahraničí probíhal bez problémů.

0191-ifmsa 1 ifmsaPokud se rozhodnete výměnného pobytu zúčastnit, musíte absolvovat konkurz. Ten se skládá z testu z anglického, popřípadě francouzského nebo španělského jazyka, dále student získá určitý počet bodů za aktivitu v projektech IFMSA, tedy čím aktivnější má účast v předešlých letech, tím větší má šanci, že se na stáž dostane. Bývá také přihlédnuto k jiným studentským aktivitám, jako je SVOČ, výuková činnost apod. Ten, kdo získá nejvyšší počet bodů, si může vybírat stáž jako první, ten s druhým nejvyšším počtem bodů jako druhý atd. Kromě klinických stáží fungují na stejném principu i stáže vědecké, kde se budete moci podílet na zahraničním výzkumném programu. O tyto pobyty se mohou ucházet už i studenti druhého ročníku.

Zahraniční stáž je bezesporu nejen atraktivní položkou ve vašem životopisu, ale je to i zážitek, na který budete jistě dlouho vzpomínat.

Podrobnosti se dozvíte na www.ifmsa.cz.

 

 

Na podobné téma

Jak spojit zábavné s užitečným aneb Spolek mediků

Akce pro budoucí pedagogy organizuje Studentský klub

ELSA – buď aktivním studentem!

Centra pomáhají studentům i absolventům