Nadační fond naučí shánět peníze i jednat s děkanátem

30. 9. 2011 | Iva Šemberová

"Možná jste už někdy navštívili filďácký festival SemestrSTART, nebo ve městě potkali studentský lampionový průvod. Tyhle „nestudijní“ akce a mnoho dalších mají na starosti členové spolku Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejich záběr je široký a nabyté zkušenosti neocenitelné. Účastí na aktivitách spolku je možné získat i kredity za odbornou praxi.

Možná jste už někdy navštívili filďácký festival SemestrSTART, nebo ve městě potkali studentský lampionový průvod. Tyhle „nestudijní“ akce a mnoho dalších mají na starosti členové spolku Nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jejich záběr je široký a nabyté zkušenosti neocenitelné. Účastí na aktivitách spolku je možné získat i kredity za odbornou praxi.

Nadační fond studentů, působící především na Filozofické fakultě MU, je dobrovolnický studentský spolek, jehož cílem je sdružovat studenty napříč obory a obohacovat kulturně-společenské vyžití na fakultě. „Prostřednictvím námi organizovaných akcí aktivně vytváříme příležitosti k setkávání studentů a zároveň podporujeme projekty studentů pro studenty formou grantů, propagace či personální nebo komunikační výpomoci,“ vysvětluje předsedkyně fondu Bára Kettnerová.

Některé z událostí, které má nadační fond na starosti, se už staly na Filozofické fakultě pojmem. Patří mezi ně například dva multižánrové festivaly s názvy SemestrSTART a SemestrEND, které každoročně otevírají a ukončují akademický rok na fakultě. V tu dobu se dvorky na ulicích Arna Nováka a Gorkého promění v pulzující jeviště s vůní chmele a klobás. Kromě hudební produkce se tu dá zhlédnout také divadlo nebo si nakoupit originální kousky na rukodělném jarmarku.

SemestrEND. Foto: Archiv NFS FF MU

Jinou, poněkud oficiálnější událostí je Reprezentační ples FF. I ten organizuje Nadační fond. „Pravidelně pořádáme také lampionový průvod k uctění památky studentů ze 17. listopadu, seznamovací VíkendoFFku pro prváky, studentský klub FunFFárUm nebo třeba výlety do okolí Brna,“ vyjmenovává Bára Kettnerová.

Členem NFS, který se aktivně podílí na organizaci akcí, může být jakýkoli student či studentka Filozofické fakulty, spolek se však nebrání spolupráci ani s lidmi z jiných spolků či fakult Masarykovy univerzity. Ti, kteří se zapojí, tak mají možnost nakouknout do každodenního provozu dobrovolnické neziskové organizace. Vyzkouší si komunikaci na různých úrovních, tedy od prezentace akcí spolužákům až po jednání s různými soukromými i státními institucemi včetně vedení FF a MU. Také jsou zasvěceni do managementu, fundraisingu, základů účetnictví či systematické archivace dat. Barbora k tomu dodává: „Studenti pracují v týmu, ale i samostatně řeší zadané úkoly, spolek jim poskytuje stabilní a zkušené zázemí, jehož členská základna se průběžně omlazuje příchodem nových prváků. Ale protože se hlavní aktivity NFS opakují, zkušenosti, kterých přibývá, si předáváme z generace na generaci.“ Ačkoli spolek funguje na dobrovolné bázi, členové nepracují úplně zadarmo. Za to, že vedou některý z projektů NFS, mohou získat potvrzení o odborné praxi a tím i cenné kredity.

Pokud vás Nadační fond studentů Filozofické fakulty MU zaujal, můžete se do jeho činnosti sami zapojit. Více informací vám poskytnou členové spolku na adrese nfsFF@phil.muni.cz. Internetovou prezentaci najdete na www.phil.muni.cz/wnfs.

Na podobné téma

Medicína je těžká jako mateřská škola

Kam s oborem ISK: Pozice knihovníků v dnešním světě

Místo diplomové práce napsal bestseller

Spolčení doktoři