Firmy mají propracované kariérní sekce na svých stránkách

V dnešní moderní době téměř většina žadatelů o práci využívá k hledání té pravé pozice právě internet. Kariérní sekce na webových stránkách společností se tak stávají klíčovým nástrojem, který personalisté využívají k hledání nových uchazečů. Ti se mohou již na internetu prostřednictvím těchto webů dozvědět nejdůležitější informace o firemní filozofii, programech pro studenty a absolventy a také o volných pracovních místech.


V dnešní době snad již neexistuje firma, která by neměla své firemní webové stránky. Společnosti si je zřizují nejen pro lepší marketing a kontakt se zákazníkem, ale také pro kontakt se svými možnými budoucími zaměstnanci. Kariérní weby firem jsou sekce na webových stránkách, kde firmy nabízí volné pracovní pozice. Také zde bývají základní informace o pracovních podmínkách a platu. Většina pozic taktéž bývá označena štítkem, zda je určena pro absolventy či nikoliv.

Kariérní sekce některých firem také neslouží k pouhé inzerci volných pracovních míst ve firmě, ale usilují o přiblížení firemní kultury a snaží se tím o lepší navázání vztahu mezi firmou a zájemci o práci. Kariérní sekce by tak měly odrážet firemní cíle a být propracovanou součástí personálního marketingu. Firmy prostřednictvím kariérních sekcí prezentují sami sebe a snaží se zacílit na uchazeče, kteří by pomáhali naplňovat strategické cíle dané organizace. Rovněž také tento „online“ nábor snižuje náklady na papírovou inzerci.
 

Trainee

Mnoho společností, především těch větších, mívá mezi svými pracovními nabídkami i takzvané trainee programy pro uchazeče o zaměstnání v dané firmě. Tyto programy bývají typické především pro bankovní společnosti, kde se firmy snaží přijímat především absolventy a během trainee programu jim poskytnout všechny potřebné informace o firemní kultuře, cílích organizace a poskytnout tak členům trainee programu jistou komparativní výhodu při možnosti zaměstnání v dané firmě. Některé z těchto trainee programů jsou zakončeny přímo přijetím do dané společnosti. 

Typickým příkladem takové firmy může být například ČEZ. Ten si pro uchazeče o zaměstnání zřídil vlastní webovou stránku, kde nabízí nejen pracovní nabídky, ale přikládá i zkušenosti svých zaměstnanců či se snaží zaujmout budoucí zaměstnance firemními videi. V sekci „Pro studenty“ pak blíže informuje o možnostech jejich uplatnění. Konkrétně nabízí pomoc při psaní akademických pracích, nabízí získání praktických zkušeností prostřednictvím stáží, pořádá vlastní trainee program ČEZ Potentials pro nadané absolventy a pořádá soutěž o nejlepší diplomku či disertačku z oblasti elektroenergetiky. Velkým lákadlem je pak také letní univerzita, pro vysokoškolské studenty technických oborů. 
 

Za zmínku stojí i kariérní sekce jiných významných firem v ČR

Na podobné téma

Na povinné položky životopisu nezapomínejte

Za zaměstnání absolventa dotace

První dojem lze udělat jen jednou

Poradci: Spíš než práce je to poslání