Jak personalisté vybírají mezi absolventy

25. 4. 2014 | Tereza Knězková
Rubrika: Rady, Personální rady | Doba čtení: 2,5 minuty

V dnešní době praxí, stáží a trainee programů bychom nečekali, že se objeví absolventi, kteří nemají do kolonky „předchozí praxe“ v životopisu co napsat. Výjimky se ovšem najdou. Ať už kvůli tomu, že studovat daný obor a zároveň pracovat bylo náročné či nemožné, nebo protože prostě nechtěli. Přinášíme vám proto anketu s personalisty, kteří radí, co dělat, abyste i přes tento handicap uspěli u výběrového řízení.

práce, výběrové řízení, personalistika
práce, výběrové řízení, personalistika

1. Podle čeho tedy vybíráte mezi absolventy, kteří nikdy nepracovali?
2. Co byste takovému absolventovi doporučili?
3. Před čím byste jej naopak varovali?

Jaroslav Mátl, personalista, MANN+HUMMEL Service, s.r.o.

1. U absolventů přihlížíme k pracovním zkušenostem v průběhu jejich studií. Je to často důkaz o aktivním přístupu studenta, a to i v případě, jedná-li se o pracovní zkušenost zcela mimo obor studia či budoucího zaměstnání.
Obecně se setkávám se třemi typy studentů. S těmi, co pracovat musí, aby při studiu finančně vyšli. Dalším typem jsou studenti, kteří pracovat chtějí a přivydělávají si na různé aktivity, a třetím typem jsou tací, kteří pracovat nemusí a ani nechtějí. Není těžké domyslet si, které dva typy bude zaměstnavatel preferovat. 
Aktivní přístup studenta se samozřejmě neměří pouze placenou prací, ale signifikují jej i jiné aktivity, například spolupráce na školních projektech, účast na soutěžích a podobně.

2. Minimálně pracovat na jazycích. Znalost jazyků je benefitem pro většinu zaměstnanců, a uchazeč tak zvyšuje svoji šanci na trhu práce. Další věc, jež dokáže zaujmout, je informovanost uchazeče o pozici nebo o společnosti, u které se o pozici uchází. Na přijímacích řízeních zaujme i nadšení pro studovaný obor, které se odráží mimo jiné v nadstandardních znalostech v daném oboru.

3. Před nečinností v průběhu hledání práce.

 
Tereza Houštecká, Recruitment Coordinator/Human Resources, Deloitte Advisory, s.r.o.
 
1. U absolventů, kteří nemají žádnou pracovní zkušenost, vybíráme podle schopnosti logicky uvažovat, dorozumět se v anglickém jazyce, schopnosti pracovat v týmu, prezentačních a komunikačních dovedností. Důležitá je pro nás také motivace pro práci v daném oboru.

2. Určitě bych doporučila aktivní přístup, a to ve všem, co dělá. Během studia mohu doporučit zahraniční pobyt – ať už studijní, nebo pracovní. Na samotný pohovor je také dobré se připravit, seznámit se s firmou, pozicí a průběhem výběrového řízení.

3. Před očekáváním, že mít „titul“ stačí k tomu, aby se o mě zaměstnavatelé poprali. Někteří absolventi stále podceňují znalost cizího jazyka. Alespoň jeden cizí jazyk je nutnost.

 
Lukáš Mašek, Personnel Marketing Specialist, Komerční banka, a. s.
 
1. Důležité je u absolventů jejich praxe, kterou získají v průběhu studia, bez ohledu na oblast. Dále je dobré, pokud se studenti zabývají také dobročinnou činností nebo spolupracují s neziskovým sektorem. Při rozhodování se také bere v úvahu, jakých projektů se student zúčastnil a jakou roli v tomto projektu hrál.

2. Ať se kromě svého studia snaží získat také zkušenosti pracovní z různých oblastí. Jakákoliv pracovní zkušenost mu dá návyky, které jeho budoucí zaměstnavatel může rozvíjet, může na nich stavět. Důležité je umět prodat svoje zkušenosti z pohledu na konkrétní pracovní pozici, na kterou se hlásí. Proto je také podstatné umět správně napsat svůj životopis, který by měl být psán na konkrétní kompetence, které jsou pro každou pozici rozdílné. Správným napsáním životopisu se pak odlišuje od konkurence na trhu práce.

3. Varuji před pasivitou studenta a nezájmem o svět kolem sebe. Zároveň je důležité přicházet na pohovory s trochou pokory. Není kam spěchat. Vypracovat se na manažera Vám může zabrat i deset let a není to nic špatného. Nelze mít všechno hned.

Na podobné téma

5 věcí, které dokážou při první „kontaktáži“ zaměstnavatele odradit

Tři postřehy z výběrového řízení

Univerzita má vlastní personální agenturu

Jak napsat motivační dopis