Uchazeč bez praxe je znevýhodněný

"Eva Juhasová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě. Po absolutoriu nastoupila do firmy Uni­Credit bank na tzv. trainee pozici, tedy jis­tou formu stáže. Trainee program, který je u mnoha společností stále oblíbenějším způsobem náboru mladých talentů, umožňuje dokonalé zaškolení nováčka do firemní praxe, a tak je výhodný jak pro čerstvé absolventy, tak i pro samotné firmy.

Eva Juhasová vystudovala Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě. Po absolutoriu nastoupila do firmy Uni­Credit bank na tzv. trainee pozici, tedy jis­tou formu stáže. Trainee program, který je u mnoha společností stále oblíbenějším způsobem náboru mladých talentů, umožňuje dokonalé zaškolení nováčka do firemní praxe, a tak je výhodný jak pro čerstvé absolventy, tak i pro samotné firmy.

Co pozice trainee obnáší?

Program trvá jeden rok. V rámci tohoto roku se aktivně zapojuji do fungování týmu a zároveň absolvuji řadu školení (produktové, procesní, PC skills, případně soft skills). Mám taky možnost nahléd­nout do fungování ostatních oddělení prostřednictvím krátkodobých stáží. Na konci programu bych měla být připravena kvalifikovaně vykonávat cílovou pozici, což je v mém případě pozice projek­tové manažerky. Měla bych mít všeobecný přehled o fungování banky a jejích jednot­livých odděleních.

Co je náplní vaší práce?

Věnuji se obchodním analýzám v rámci rozběhnutých projektů, účastním se aktivit spojených s projekty nebo sama organizuji menší prodejní kampaně.

Jak jste se k trainee dostala? Bylo pro vás těžké práci najít?

Pracovní kontakty a reference jsem nas­bírala už během studia prostřednictvím stáží doma i v zahraničí. Aktivněji jsem se na trhu práce začala rozhlížet asi až půl roku před skončením studia. Současnou práci jsem našla přes inzerát na stránkách banky. Práci nebylo těžké najít právě díky zmíněným bohatým pracovním zkušenostem během studia a také díky cenným zkušenostem v oblasti manage­mentu a leadershipu, které jsem nasbírala ve studentské organizaci AIESEC.

Byl součástí přijímacího řízení i pohovor? Jak případně probíhal?

Pohovor se skládal z předselekce na základě CV a krátkého telefonátu. Násle­dovalo Assessment Centre, v rámci něhož jsme strávili celý den v bance. Vyplňovali jsme různé testy, absolvovali skupinové i individuální komunikační úlohy a testy. V průběhu celého dne nás pozorovali manažeři banky a externí psychologové. Úspěšní kandidáti byli následně pozváni na pohovor s manažerem a až následně se rozhodlo o tom, zda člověka vezmou.

Řekla byste, že vás studium připravilo na to, abyste byla schopná vykonávat práci ve svém oboru?

Studium samotné mě po praktické stránce příliš nepřipravilo. To, co mi ale velice pomohlo, byl pracovní a studijní pobyt v zahraničí nebo činnost v AIESECu. V konečném důsledku si myslím, že studi­um v člověku rozvine mentální potenciál na to, aby v budoucnosti mohl řešit složité pracovní úkoly. Právě proto je v procesu přípravy na zaměstnání rozhodně nenah­ raditelné.

Poskytla vám škola praktické informace, nebo byla zaměřena více teoreticky?

Spíše teoreticky.

Co byste poradila studentům, kteří se zají­mají o stáž nebo práci ve stejném oboru? Kde mají hledat? Mají nějaké kroky pod­nikat už během studia?

Aktivně pracujte na svém rozvoji už během studia. Studium samotné nestačí. Věnujte se mimoškolním aktivitám, studu­jte v zahraničí, absolvujte pracovní stáže, vzdělávejte se i mimo školu. V současné době je absolvent bez předchozích zkušeností v oboru velmi znevýhodněný, protože výše uvedené se už pomalu považuje za standard.

 

Informace o Evě Juhasové

Získaný titul: Ing.
Škola: Masarykova univerzita
Fakulta: Ekonomicko-správní fakulta
Obor: Podnikové hospodářství
Co dělá: trainee v oddělení Řízení projektů firemního bankovnictví, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Na podobné téma

První zaměstnání mi přinesl pracovní veletrh

Trochu života do životopisu

Proč vystavit svůj životopis na internetu?

Nepodceňujte sílu networkingu